Trang chủ > Chuyên mục > Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện > LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020

23/03/2020
Stt Họ tên
Chức danh
Thứ 2
Ngày 23/3/2020
Thứ 3
Ngày 24/3/2020
Thứ 4
Ngày 25/3/2020
Thứ 5
Ngày 26/3/2020
Thứ 6
Ngày 27/03/2020
Ghi chú
1
 
Lê Quang Thái
Chủ tịch
UBND huyện
* Sáng: Hội ý Lãnh đạo; 8h họp Thường trực Huyện ủy.
* Chiều: 13h 30' nghe các đơn vị b/c công tác phòng dịch Covid-19; 14h Họp công tác quản lý, bảo vệ rừng (PH A).
* Thường trực Huyện ủy họp thẩm định nhân sự các tổ chức cơ sở đảng.
 
* Sáng: họp trực tuyến xây dựng cơ bản quý I năm 2020 của tỉnh (PH A).
* Chiều: Thường trực Huyện ủy họp thẩm định nhân sự các tổ chức cơ sở đảng.
* Sáng: Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình phát triển kinh tế-XH quý I của UBND tỉnh (PH A).
* Chiều: Thường trực Huyện ủy họp thẩm định nhân sự các tổ chức cơ sở đảng.
* Thường trực Huyện ủy họp thẩm định nhân sự các tổ chức cơ sở đảng. - Chủ tịch, các PCT kiểm tra công tác an ninh trên địa bàn.  
- 8h ngày 28/3/2020: các PCT UBND huyện đối thoại đường Nội thị (mời đ/c Phiết dự).
2
 
Nguyễn Minh Tứ
Phó Chủ tịch
UBND huyện
* Sáng: Hội ý Lãnh đạo; làm việc với Phòng Nông nghiệp-PTNT.
* Chiều: họp Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai của tỉnh (PH 3A).
* Sáng: L/v 3 HTX điểm nghe báo cáo tiến độ triển khai; 10h L/v lãnh đạo Phòng NN-PTNT (PH B).
* Chiều: Làm việc với Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai huyện (Ph B).
* Sáng: Họp Ban chỉ đạo ra mắt xã, thôn đạt chuẩn NTM năm 2019 (PH B).
* Chiều: làm việc với Đảng ủy, UBND xã Ia Dreng về KH xây dựng xã điểm phát triển kinh tế-xã hội.
* Sáng: Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình phát triển kinh tế-XH quý I của UBND tỉnh (PH A).
* Chiều: 13h 30' mời công ty Đồng giao và Trường Sinh làm việc; 16h Họp Hội đồng BT, GPMB (PH B).
* Sáng: Làm việc với các đơn vị có đăng ký sản phẩm OCOP năm 2020 (PH B).
* Chiều: Họp Tổ chống thất thu huyện (PH B).
 3 Rah Lan Lân
Phó Chủ tịch
UBND huyện
* Sáng: Hội ý Lãnh đạo (PH B).
* Chiều: 13h 30' nghe các đơn vị b/c công tác phòng dịch Covid-19 (Ph B).
* Sáng: Làm việc với các đơn vị về bổ nhiệm lại 28 cán bộ quản lý ngành giáo dục (cả ngày) (PH A).
* Chiều: Làm việc tại cơ quan.
 
* Sáng: Làm việc tại cơ quan.
* Chiều: Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.
* Sáng: Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình phát triển kinh tế-XH quý I của UBND tỉnh (PH A).
* Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (cả ngày).  
4 Vũ Văn Hường
Phó Chủ tịch TT
HĐND huyện
* Sáng: Giao Ban TT HĐND huyện với các Ban.
* Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Sáng: Làm việc với TT HĐND xã Ia Blứ về việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường (đ/c Kpă Long, Phó Ban Dân tộc cùng đi).
* Chiều: Làm việc chi bộ trường Nguyễn Thái Học về chuẩn bị đại hội.
* Sáng: Làm việc với TT HĐND xã Chư Don về việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường (đ/c Ngọc, Phó Ban Pháp chế cùng đi).
* Chiều: Làm việc chi bộ Kho bạc về chuẩn bị đại hội.
 
* Sáng: Làm việc tại cơ quan.
* Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Sáng: Công tác tại xã Ia Le (đ/c Kpă Long, Phó Ban Dân tộc cùng đi).
* Chiều: Làm việc chi bộ Ngân hàng Chính sách về chuẩn bị đại hội.
 
 
5 Nguyễn Văn Khanh
Phó Chủ tịch
HĐND huyện
* Họp Tổ thẩm định số 2 thẩm định nội dung văn kiện đại hội các chi bộ trực thuộc (cả ngày). * Sáng: Làm việc tại cơ quan.
* Chiều: Làm việc Chi bộ Khối Nông nghiệp hoàn thiện văn kiện đại hội.
 
* Than gia Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND huyện (cả ngày) * Sáng: Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình phát triển kinh tế-XH quý I của UBND tỉnh (PH A).
* Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Sáng: Làm việc tại cơ quan.
* Chiều: Làm việc tại cơ quan.
 
 
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 3
Tổng số lượt truy cập: 3
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png