Trang chủ > Chuyên mục > Tiếp cận thông tin > BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01/2019 (Một số chính sách pháp luật có hiệu lực trong tháng 01/2019)

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01/2019 (Một số chính sách pháp luật có hiệu lực trong tháng 01/2019)

Ngày đăng bài: 07/01/2019
BẢN TIN PHÁP LUẬT  SỐ 01/2019
(Một số chính sách pháp luật có hiệu lực trong tháng 01/2019)
 
1. Toàn bộ Chương  IV Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Theo Luật này, toàn bộ Chương IV của Luật Đất đai 2013 về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ được sửa đổi, bổ sung. Một số nội dung được điều chỉnh như sau:
- Bổ sung quy định tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất quốc gia là từ 30 – 50 năm và cấp huyện là từ 20 – 30 năm.
- Thời hạn công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thay vì 30 ngày như trước đây.
Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
– Trong quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia không còn nội dung về định hướng sử dụng đất 10 năm, thay vào đó là nội dung về xác định diện tích các loại đất theo từng thời kỳ kế hoạch sử dụng đất 05 năm…
2. Chủ rừng được trả tiền dịch vụ môi trường rừng
Luật Lâm nghiệp năm 2017  được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, theo Luật này, các đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng là: Chủ rừng; Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hợp đồng nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng…Trong khi đó, đối tượng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng là các cơ sở sản xuất thủy điện; Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch; Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng…

rung.jpg
 
Các hình thức chi trả dịch vụ môi trường rừng gồm: Trả trực tiếp cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng; Ủy thác qua quỹ bảo vệ và phát triển rừng.
3. Khai thác thủy sản bằng tàu dài hơn 6 mét phải có Giấy phép
Luật Thủy sản năm 2017 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21/11/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
Theo đó, tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản bằng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên phải có Giấy phép khai thác thủy sản.

ca.jpg
 
Giấy phép khai thác thủy sản được cấp khi đáp ứng các điều kiện như: Tàu cá có trang thiết bị thông tin liên lạc; Thuyền trưởng, máy trưởng phải có văn bằng, chứng chỉ theo quy định; Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên phải có thiết bị giám sát hành trình…
4. Toàn bộ nội dung quy hoạch phải được công bố công khai
Luật Quy hoạch năm 2017, được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Theo đó, nghiêm cấm hành vi không công bố, công bố chậm, công bố không đầy đủ quy hoạch hoặc từ chối cung cấp thông tin về quy hoạch, trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật Nhà nước.
Tương tự, hành vi cố ý công bố sai thông tin quy hoạch; cố ý cung cấp sai thông tin về quy hoạch; hủy hoại, làm giả hoặc làm sai lệch hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan đến quy hoạch cũng bị nghiêm cấm.
đo-thi.jpg
 
Luật Quy hoạch cũng yêu cầu, chậm nhất 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt, toàn bộ nội dung của quy hoạch phải được công bố công khai, trừ những nội dung liên quan đến bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.
5. Đặt cược thể thao chính thức được Luật hóa
Luật Thể dục thể thao sửa đổi năm 2018, được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, Quy định về đặt cược thể thao đã chính thức được đưa vào luật. Theo đó, đặt cược thể thao được quy định là hình thức giải trí có thưởng mà người tham gia đặt cược thực hiện dự đoán về kết quả có thể xảy ra trong các sự kiện thể thao được sử dụng để kinh doanh đặt cược.
Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược thể thao chỉ được hoạt động khi đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thể thao. Đồng tiền sử dụng để đặt cược thể thao, trả thưởng trong kinh doanh đặt cược thể thao là Đồng Việt Nam.
6. Từ 2019, tố cáo nặc danh sẽ được tiếp nhận, xử lý
Luật Tố cáo năm 2018, được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Trong đó, đáng chú ý là quy định tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo nặc danh có nội dung tố cáo rõ ràng.
Cụ thể, trường hợp tố cáo nặc danh nhưng thông tin tố cáo có nội dung rõ ràng, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về người có hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tiến hành thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để tiến hành thanh tra, kiểm tra phục vụ công tác quản lý.
tham-nhung.jpg
 
Luật Tố cáo năm 2018 cũng bổ sung quy định về rút tố cáo, theo đó, người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản.
7. Ba lực lượng vũ trang nhân dân theo Luật Quốc phòng 2018
Luật Quốc phòng năm 2018, được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/6/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Trong đó, 03 lực lượng được quy định là lực lượng vũ trang nhân dân, gồm: Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ.
Trong đó, Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Riêng Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người chỉ huy cao nhất trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ. Bộ trưởng Bộ Công an là người chỉ huy cao nhất trong Công an nhân dân.
8. Nghiêm cấm thông tin sai sự thật gây hoang mang trên mạng
Luật An ninh mạng năm 2018, được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật An ninh mạng là quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trên môi trường mạng. Cụ thể, cấm thông tin sai sự thật gây hoang mang; cấm hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; cấm đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục; cấm xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội… trên mạng.

it.png
 
Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng cũng yêu cầu doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam theo quy định. Riêng doanh nghiệp nước ngoài phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.
9. Chính thức tăng lương tối thiểu vùng
Ngày 16/11/2018, Chính phủ   ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo Nghị định này, từ thời điểm 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng được áp dụng như sau:
– Vùng I: 4,18 triệu đồng/tháng;
– Vùng II: 3,71 triệu đồng/tháng;
– Vùng III: 3,25 triệu đồng/tháng;
– Vùng IV: 2,92 triệu đồng/tháng.
So với năm 2018, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 160.000 đồng/tháng – 200.000 đồng/tháng.
10. Trêu ghẹo, xúc phạm nhân viên hàng không bị phạt đến 5 triệu đồng
Từ ngày 15/01/2019, Nghị định 162/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng không dân dụng sẽ chính thức có hiệu lực.
Một trong những quy định mới của Nghị định này là xử phạt từ 03 – 05 triệu đồng đối với người có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên hàng không, hành khách hoặc người khác tại cảng hàng không, sân bay. Mức phạt nêu trên cũng áp dụng với người có hành vi đe dọa, lăng mạ nhân viên hàng không, hành khách trên máy bay.
Đối với hành vi hành hung nhân viên hàng không, hành khách, người khác tại cảng hàng không, sân bay, mức phạt từ 07 – 10 triệu đồng.
11. Thay đổi cách thức thi tuyển, xét tuyển công chức
Từ ngày 15/01/2019, Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, cách thức thi tuyển, xét tuyển công chức sẽ được thay đổi như sau:
* Việc thi tuyển công chức được diễn ra trong 02 vòng:
- Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính về kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học;
- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành với nội dung về kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Hình thức thi là phỏng vấn hoặc thi viết.
* Việc xét tuyển công chức cũng diễn ra trong 02 vòng:
- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Phiếu đăng ký dự tuyển;
- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực và trình độ chuyên môn.
12. Danh mục thuốc được BHYT chi trả
Thông tư số 30/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT cũng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Theo đó, danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo BHYT có: Thuốc gây tê, gây mê, thuốc giãn cơ, giải giãn cơ; thuốc giảm đau, hạ sốt; thuốc chống viêm không steroid; điều trị gút và các bệnh xương khớp; thuốc chống dị ứng…
Danh mục thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT có: Carbon 11 (C-11), coban 57 (Co-57), Cesium 137 (Cesi-137)…
13. Quy trình cấp GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Một trong những nội dung nổi bật tại Thông tư 43/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương là quy định về quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm lần đầu. Cụ thể:
- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong 05 ngày làm việc;
- Thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở trong 10 ngày làm việc, từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;
- Tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở về tính pháp lý của hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở; thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở;
- Cấp Giấy chứng nhận trong vòng 05 ngày, từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
14. Tăng giá khám bệnh BHYT từ 15/01/2019
Từ 15/01/2019, giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc sẽ được áp dụng theo Thông tư 39/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.
Theo đó, giá khám bệnh được quy định như sau:
– Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I: 37.000 đồng/lượt (tăng 3.900 đồng);
– Bệnh viện hạng II: 33.000 đồng/lượt (tăng 3.400 đồng);
– Bệnh viện hạng III: 29.000 đồng/lượt (tăng 2.800 đồng);
– Bệnh viện hạng IV, Trạm y tế xã: 26.000 đồng/lượt (tăng 2.700 đồng).
Riêng giá hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh) là 200.000 đồng.
15. Giảm giá khám bệnh cho bệnh nhân không có BHYT
Thông tư 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đã được Bộ Y tế ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.
Thông tư này cho thấy, giá tối đa của dịch vụ khám bệnh đã giảm so với trước đây. Cụ thể
– Bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện hạng I: 37.000 đồng/lượt (giảm 2.000 đồng/lượt);
– Bệnh viện hạng II: 33.000 đồng/lượt (giảm 2.000 đồng/lượt);
– Bệnh viện hạng III: 29.000 đồng/lượt (giảm 2.000 đồng/lượt);
– Bệnh viện hạng IV và trạm y tế xã: 26.000 đồng/lượt (giảm 3.000 đồng/lượt).
Riêng giá khám sức khỏe toàn diện người lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) có mức giá tối đa là 145.000 đồng.
16. Nhà mạng phải đảm bảo bí mật thông tin người dùng
Theo Thông tư 16/2018/TT-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với các nhà mạng trong việc thực hiện hợp đồng với khách hàng.
Theo đó, các nhà mạng có nghĩa vụ đảm bảo bí mật thông tin của khách hàng và chỉ được chuyển giao thông tin cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Các nhà mạng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo đúng chất lượng đã công bố; Không được từ chối giao kết hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng với khách hàng, trừ một số trường hợp đặc biệt.
Trong trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông, nhà mạng phải thông báo cho khách hàng trước 30 ngày.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/01/2019.
17. Thương binh, bệnh binh được hỗ trợ thêm 200.000 đồng/ngày lễ, tết
Đây là nội dung được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tại Thông tư 101/2018/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
Cụ thể, vào những ngày lễ tết, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên sẽ được hỗ trợ ăn thêm 200.000 đồng/người/ngày. Đáng chú ý, thân nhân liệt sĩ (không quá 03 người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ tiền tàu xe và tiền ăn khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ mỗi năm một lần. Mức hỗ trợ tối đa không quá 2,4 triệu đồng/người.
Đặng Lê Minh-Trưởng phòng Tư pháp


 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Phạm Đức Ngọc - Chánh văn phòng UBND huyện
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 3
Tổng số lượt truy cập: 3
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png