Trang chủ > Chuyên mục > Tiếp cận thông tin > Tăng cường phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch
[Error loading the control 'NewsRepeater', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:
SELECT * FROM View_CONTENT_News_Joined WHERE NodeSiteID = @NodeSiteID AND (Published = @Published AND (NodeAliasPath = N'/chuyen-muc/thong-tin-tuyen-truyen/Tang-cuong-phong,-chong-quan-điem-sai-trai,-thu-đi') AND DocumentCulture = @DocumentCulture) ORDER BY NewsReleaseDate DESC

Caused exception:
Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Phạm Đức Ngọc - Chánh văn phòng UBND huyện
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png