Trang chủ > Chuyên mục > Tiếp cận thông tin > bản tin pháp luật số 08/2019

bản tin pháp luật số 08/2019

Ngày đăng bài: 06/08/2019
Một số chính sác pháp luật có hiệu lực trong tháng 8/2019
 
1. Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật:
Theo Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ ngày 16/8/2019, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật với mức như sau:
- Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí, nhưng không quá 03 triệu đồng/năm;
- Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 05 triệu đồng/năm;
- Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí, nhưng không quá 10 triệu đồng/năm…
2. Lương hưu, trợ cấp BHXH của cán bộ xã tăng 7,19%:
Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 của bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quyết định số 130-cp ngày 20 tháng 6 năm 1975 của hội đồng chính phủ và quyết định số 111-hđbt ngày 13 tháng 10 năm 1981 của hội đồng bộ trưởng, có hiệu lực ngày 01/8/2019, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.
Tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thêm 7,19% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.
Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2019 = mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019 x 1,0719.
3. Tăng trợ cấp, phụ cấp của người có công với cách mạng:
Từ ngày 01/7/2019, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1,624 triệu đồng, cao hơn mức hiện tại 109.000 đồng theo