CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Đơn thư khiếu nại tố cáo
Quy hoach - kế hoạch
Dự án đầu tư
ISO 9001:2008
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến đóng góp
Hỏi đáp trực tuyến
Thông tin cần biết
DHD

UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Thành Tâm, xã Ia Hrú

Ngày 15/8/2017, Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thái đã ký, ban hành Công văn số 109/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Thành Tâm, xã Ia Hrú. Theo đó, ông Nguyễn Thành Tâm đề nghị thu hồi Giấy...

UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của ông Phan Văn Hùng, xã Ia Le

Ngày 15/8/2017, Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thái đã ký, ban hành Công văn số 110/UBND-NC về việc giải quyết Đơn tố cáo của ông Phan Văn Hùng, xã Ia Le. Theo đó, UBND huyện nhận được Báo cáo số 24/BC-TTr đề...

UBND huyện giải quyết Đơn tố cáo của ông Ngô Tương, Ia Le

Ngày 27/7/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 96/UBND-NC về việc giải quyết Đơn tố cáo của ông Ngô Tương, xã Ia Le. Theo đó, ông Ngô Tương tố...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết, xã Ia Le

Ngày 21/7/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 93/UBND-NC về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết, xã Ia Le. Với nội dung: bà không đồng ý với kết quả giải...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết kiến nghị của ông Đinh Cao Viện, xã Ia Dreng

Ngày 21/7/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 94/UBND-NC về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Đinh Cao Viện, xã Ia Dreng. Với nội dung: ông Hoàng Minh Liên cho ông thuê 01...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Cao Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 21/6/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 83/UBND-NC về việc giải quyết Đơn xin trả lại đất của ông Nguyễn Cao Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột. Đơn xin trả lại đất có...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện trả lời Đơn kiến nghị của bà Trần Thị Xuân, xã Ia Hrú

Ngày 20/6/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 81/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của bà Trần Thị Xuân, xã Ia Hrú. Đơn kiến nghị có nội dung: đề nghị ngăn chặn việc...

UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của ông Trần Hữu Thượng, xã Ia Rong

Ngày 20/6/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 79/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của ông Trần Hữu Thượng, xã Ia Rong. Đơn kiến nghị có nội dung: đề nghị giải quyết...

UBND huyện phân bố kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản

UBND huyện phân bố kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản cho BQL DA ĐTXD cơ bản
Xem toàn văn tại đây

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của ông Trịnh Văn Quyền, thành phố Pleiku

Ngày 19/6/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 78/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của ông Trịnh Văn Quyền, thành phố Pleiku. Đơn kiến nghị có nội dung: năm 2006 ông...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện trả lời Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Diễm Ngà, xã Ia Le

Ngày 14/6/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 73/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Diễn Ngà, xã Ia Le. Đơn kiến nghị có nội dung: bà Ngà đã khởi...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn tố cáo của ông Hoàng Văn Phương, xã Ia Hla.

Ngày 12/6/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 70/UBND-NC về việc giải quyết Đơn tố cáo của ông Hoàng Văn Phương, xã Ia Hla.
Theo đó, ông Hoàng Văn Phương tố cáo ông...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thê, xã Ia Dreng

Ngày 12/6/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 71/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thê, xã Ia Dreng.
Theo đó, năm 2000, gia đình bà có khai...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bích Thủy, thị trấn Nhơn Hòa

Ngày 09/6/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 69/UBND-NC về việc giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bích Thủy, thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa.
Theo đó, kiến...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn khiếu nại của bà Trần Thị Chiến, thị trấn Nhơn Hòa

Ngày 02/6/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 62/UBND-NC về việc giải quyết Đơn Khiếu nại của bà Trần Thị Chiến, thị trấn Nhơn Hòa.
Theo đó, ngày 02/8/2016, UBND...

Đảng bộ huyện Chư Pưh sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 28  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện...

Kế hoạch sửa chữa đường 6c từ xã Ia Hrú đi xã Ia Dreng

Kế hoạch sửa chữa đường 6c từ xã Ia Hrú đi xã Ia Dreng

Xem nội dung văn bản tại đây

Sửa chữa đường từ Làng Plei H'lôp đến làng Plei Ngăng xã Chư Don

Sửa chữa đường từ Làng Plei H'lôp đến làng Plei Ngăng xã Chư Don
Xem nội dung văn bản tại đây

Dự án đường D9.1, D9.3 thị trấn Nhơn Hòa

Dự án đường D9.1, D9.3 thị trấn Nhơn Hòa
Xem nội dung văn bản tại đây

Huyện Chư Pưh: UBND huyện Thông báo không thụ lý giải quyết Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dương Hoa, thị trấn Nhơn Hòa

Ngày 12/5/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Thông báo số 28/UBND-NC về việc không thụ lý giải quyết Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dương Hoa, thị trấn Nhơn Hòa.
Theo đó, Ngày...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Ánh, xã Ia Hla

Ngày 12/5/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 56/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Ánh, xã Ia Hla.
Theo đó, sau khi xem xét nội dung văn bản...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Luận, xã Ia Le

Ngày 10/5/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 49/UBND-NC về việc giải quyết Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Luận xã Ia Le. Theo đó, ngày 23/3/2017, UBND huyện cùng các cơ quan...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Hồng Vân, xã Ia Le

Ngày 10/5/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 50/UBND-NC về việc giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Hồng Vân, xã Ia Le.
 Theo đó, UBND huyện nhận được Báo cáo...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của ông Trần Văn Uân và bà Võ Thị My, xã Ia Dreng

Ngày 10/5/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 52/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của ông Trần Văn Uân và bà Võ Thị Mỵ, thôn Tung Chrêch, xã Ia Dreng. Theo đó, Đơn...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Tấn Minh, xã Ia Hrú

Ngày 10/5/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 53/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Tấn Minh, thôn Tao Chor B, xã Ia Hrú. Theo đó, Đơn kiến nghị có nội...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết kiến nghị của ông Lê Văn Hữu, xã Ia Le

Ngày 10/5/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 50/UBND-NC về việc kiến nghị của ông Lê Văn Hữu, xã Ia Le.
Theo đó, UBND huyện yêu cầu Phòng Tài nguyên và MT, Chi...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn tố cáo của bà Tạ Thị Lan, xã Ia Hrú

Ngày 27/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 45/UBND-NC về việc giải quyết Đơn tố cáo của bà Tạ Thị Lan, xã Ia Hrú. Theo đó, bà Tạ Thị Lan tố cáo Chi cục Thi hành án Dân sự...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết kiến nghị của ông Võ Đức Thưởng, xã Ia Le

Ngày 27/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 46/UBND-NC về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại xã Ia Le.  
Để giải quyết kiến nghị của ông Võ Đức Thưởng...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện thụ lý giải quyết Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dương Hoa, thị trấn Nhơn Hòa

Ngày 27/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Thông báo số 27/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết Đơn khiếu nại. Theo đó, bà Nguyễn Thị Dương Hoa khiếu nại việc ông Huỳnh Anh Tuấn, Phó...

Gia hạn thời gian thi công công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực quy hoạch dân cư phía Đông Bắc trường Nguyễn Thái Học

Gia hạn thời gian thi công công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực quy hoạch dân cư phía Đông Bắc trường Nguyễn Thái Học 
Xem nội dung văn bản tại đây 

Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật

Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và chỉ định thầu đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT công trình: Quảng trường huyện Chư Pưh; hạng mục vỉa hè và mương nước đường D6
xem nội dung văn bản tại...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dương Hoa, thị trấn Nhơn Hòa

Ngày 25/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 41/UBND-NC về việc giải quyết Đơn Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dương Hoa, thị trấn Nhơn Hòa.
Theo đó, UBND huyện nhận...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết Đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Ngọc Huyền

Ngày 25/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Báo cáo số 89/BC-UBND về việc kết quả giải quyết Đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Ngọc Huyền, thị trấn Nhơn Hòa. Theo đó, bà Đinh Thị Ngọc...

Quy hoạch chi tiết đất dịch vụ thương mại cho thuê tại thôn Kênh Mek, xã Ia Le

Quy hoạch chi tiết đất dịch vụ thương mại cho thuê tại thôn Kênh Mek, xã Ia Le
xem nội dung văn bản tại đây: 

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Kiểu, huyện Chư Sê

Ngày 24/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 37/UBND-NL về việc thẩm tra hồ sơ thu hồi đất. Theo đó, UBND huyện nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Kiểu, Tổ Dân phố 2...

Phê duyệt dự án chào hàng cạnh tranh

Phê duyệt dự án chào hàng cạnh tranh tại Trường Tiểu học Anh hùng Núp, xã Ia Hrú
Xem nội dung văn bản tại đây

Phê duyệt dự án Quảng trường huyện Chư Pưh

Phê duyệt dự án Quảng trường huyện Chư Pưh
Xem nội dung văn bản tại đây

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn khiếu nại của ông Đặng Vương Chương, xã Ia Blứ

Ngày 20/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 36/UBND-NC về việc giải quyết Đơn khiếu nại của ông Đặng Vương Chương, xã Ia Blứ. Đơn khiếu nại của ông với nội dung: đề nghị...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của ông La Minh, huyện Chư Sê

Ngày 17/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 34/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của ông La Minh, huyện Chư Sê. Theo đó, UBND huyện nhận được “Đơn kiến nghị...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn xin trả lại đất của ông Võ Ngọc Thảnh, xã Ia Phang

Ngày 14/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 33/UBND-NC về việc giải quyết Đơn xin trả lại đất của ông Võ Ngọc Thảnh. Theo đó, ngày 29/3/2017, ông Võ Ngọc Thảnh có đơn xin...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn xin trả lại đất của ông Bùi Tuấn, xã Ia Blứ

Ngày 14/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 32/UBND-NC về việc giải quyết Đơn xin trả lại đất của ông Bùi Tuấn. Theo đó, ngày 16/11/2016, ông Bùi Tuấn có đơn xin trả lại...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của bà Thái Thị Hiền, huyện Chư Sê

Ngày 13/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 31/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của bà Thái Thị Hiền, huyện Chư Sê. UBND huyện nhận được “đơn kiến nghị&rdquo...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện thông báo thụ lý giải quyết đơn tố cáo của ông Phan Văn Hùng, xã Ia Le

Ngày 13/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Thông báo số 25/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết Đơn tố cáo. Theo đó, UBND huyện nhận được “Đơn tố cáo” đề ngày 06/4/2017 của...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của bà Trần Thị Bích Thủy, thị trấn Nhơn Hòa

Ngày 31/3/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 26/UBND-NC về việc giải quyết kiến nghị của bà Trần Thị Bích Thủy, thị trấn Nhơn Hòa với nội dung: đề nghị các cơ quan chức...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của ông Rah Lan Hon, huyện Chư Sê

Ngày 31/3/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 27/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của ông Rah Lan Hon, xã Ia Pal, huyện Chư Sê với nội dung: đề nghị giải quyết tranh...

Huyện Chư Pưh: giải quyết Đơn khiếu nại của ông Phan Văn Hùng, xã Ia Le.

Ngày 03/3/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 10/UBND-NC về việc giải quyết Đơn khiếu nại của ông Phan Văn Hùng, xã Ia Le.
Theo đó, UBND huyện tiếp tục nhận được văn...

Phê duyệt dự án mời thầu xây lắp công trình: Trường THCS xã Ia Rong, Chư Pưh

Phê duyệt dự án mời thầu xây lắp công trình: Trường THCS xã Ia Rong, Chư Pưh
Xem nội dung văn bản tại đây

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Sửa đổi lối làm việc” với Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn kiến nghị của bà Trần Thị Bích Dung, thị trấn Nhơn Hòa

Ngày 26/12/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 118/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của bà Trần Thị Bích Dung, thị trấn Nhơn Hòa.
Theo đó, ngày 14/12...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn Khiếu nại của bà Võ Thị Hồ Uyên, xã Hrú

Ngày 26/12/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 116/UBND-NC về việc giải quyết Đơn khiếu nại của bà Võ Thị Hồ Uyên, xã Ia Hrú.
 
Theo đó, Ngày 17...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn xin sao lục Giấy CNQSD đất của ông Nay Văn Trọng

Ngày 26/12/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 121/UBND-NC về việc giải quyết Đơn xin sao lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nay Văn Trọng.
Theo...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Định, xã Ia Le

Ngày 26/12/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 117/UBND-NC về việc giải quyết Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Định, xã Ia Le.
 
Theo đó, ngày 19/12...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn kiến nghị của ông Võ Quý, xã Ia Phang

Ngày 26/12/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 115/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của ông Võ Quý, xã Ia Phang.
 
Theo đó, ngày 10/12...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết nội dung đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy

        Ngày 02/12/2016, UBND huyện nhận được đơn phản ánh của bà nguyễn Thị Ngọc Thúy, xã Ia Hrú với nội dung vào năm 2013 bà Thúy có đưa cho ông Huỳnh Trần...

UBND huyện Chư Pưh trả lời Đơn ông Nguyễn Định, xã Ia Blứ

Ngày 21/11/2016, Chủ tịch UBND huyện nhận được Công văn số 452- CV/VPTU ngày 16/11/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND...

Quết định: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết điều chỉnh phân lô xây dựng khu dân cư phía Đông bắc Trường Nguyễn Thái Học, thôn Hòa Tín, TT Nhơn Hòa

Quết định: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết điều chỉnh phân lô xây dựng khu dân cư phía Đông bắc Trường Nguyễn Thái Học, thôn Hòa Tín, TT Nhơn Hòa
Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây 

Về việc xử lý Đơn nặc danh, Văn bản số 101/UBND-NC

Ngày 12/10/2016, UBND huyện nhận được Phiếu chuyển xử lý ngày 06/10/2016 và Đơn tố cáo nặc danh đề ngày 02/8/2016 có nội dung tố cáo một thầy giáo Phó Hiệu trưởng vi phạm đạo đức nhà giáo do Văn phòng Huyện ủy Chư Pưh chuyển xử lý.
Sau khi...

V/v trả lời Đơn đề nghị của bà Võ Thị Nguyệt, thị trấn Nhơn Hòa

Ngày 14/10/2016, UBND huyện nhận được Đơn của bà Võ Thị Nguyệt, thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa có nội dung đề nghị hủy Giấy chứng nhận QSD đất số O 1649142 do UBND huyện Chư Sê cấp cho ông Võ Thanh Xuân và yêu cầu vợ chồng ông Võ Thanh Xuân, bà...

V/v giải quyết Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Ánh, xã Ia Hla

Ngày 21/10/2016, UBND huyện nhận được Đơn của bà Nguyễn Thị Ánh, thôn Tong Kek, xã Ia Hla có nội dung đề nghị xem xét giải quyết thủ tục xin cấp Giấy CN QSD đất đối với thửa đất là tài sản bà Ánh đã mua từ năm 2008 và cho ông Trần Đình Minh (chồng...

Về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt dự Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Chợ Trung tâm và khu dân cự xung quan thị trấn Nhơn Hòa; Địa điểm: Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt dự Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Chợ Trung tâm và khu dân cự xung quan thị trấn Nhơn Hòa; Địa điểm: Thị trấn Nhơn Hòa, huyện...

Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh kêu gọi đầu tư

Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh đã ký, ban hành Thông báo số 97/TB-UBND về việc kêu gọi đầu tư khu đất thương mại dịch vụ cho thuê tại thôn Plei Djriết, thị trấn Nhơn Hòa...

Phương án giá khởi điểm để giao đất đối với đất ở và cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với đất thương mại, dịch vụ thông qua hình thức đầu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch trên địa bàn huyện Chư Pưh

Phê duyệt phương án giá khởi điểm để giao đất đối với đất ở và cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với đất thương mại, dịch vụ thông qua hình thức đầu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch trên địa bàn huyện Chư Pưh

Thông báo tình hình đấu giá đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện

Thông báo tình hình đấu giá đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh gia lai giai đoạn 2016 đên năm 2020

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh gia lai giai đoạn 2016 đên năm 2020

Phê duyệt Phương án giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để giao đất đối với đất ở và cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với đất thương mại dịch vụ thông qua hình thức đấu giá QSD đất tại các khu vực quy hoạch

Phê duyệt Phương án giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi...

Phê duyệt hồ sơ tuyển lựa chọn nhà thầu đầu tư dự án: Chợ trung tâm và khu dân cư xung quanh, TT Nhơn Hòa huyện Chư Pưh

Phê duyệt hồ sơ tuyển lựa chọn nhà thầu đầu tư dự án: Chợ trung tâm và khu dân cư xung quanh, TT Nhơn Hòa huyện Chư Pưh

Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu quy hoạch trên địa bàn huyện Chư Pưh

Quyết định phê duyệt phương án giá khởi điểm để giao đất đối với đất và cho cho thuê đâtr trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đôid với đất thương mại, dịch vụ thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất...

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chon nhà đầu tư dự án: Chợ trung tâm và khu dân cư xung quanh, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh , tỉnh Gia Lai

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chon nhà đầu tư dự án: Chợ trung tâm và khu dân cư xung quanh, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh , tỉnh Gia Lai

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình nhà học 08 phòng và hạng mục phụ trường Trần Hưng đạo, xã IA Ròng

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình nhà học 08 phòng và hạng mục phụ trường Trần Hưng đạo, xã IA Ròng

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh công trình: Trạm y tế xã Ia H la và xã Chư Đon, huyện Chư Pưh; Hạng mục trạm y tế xã IA HLa

Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh công trình: Trạm y tế xã Ia H la và xã Chư Đon, huyện Chư Pưh; Hạng mục trạm y tế xã IA HLa

Dự án mời gọi vốn đầu tư (Tờ trình về việc phê duyệt hồ sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất dự án: chợ trung tâm và khu dân cư xung quanh thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai)

Tờ trình về việc phê duyệt hồ sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất dự án: chợ trung tâm và khu dân cư xung quanh thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công năm 2017

MPI) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư có

Tờ trình xin xác định giá đất khởi điểm để tổ chức đấu giá theo hình thức cho thuê đất có thời hạn tại khu quy hoạch đất dịch vụ trước trường THCS Nguyễn Trãi và khu đất dịch vụ trước Bệnh viện Đa Khoa huyện qua hình thức trả tiền một lần trên địa bàn huyện Chư Pưh

Tờ trình xin xác định giá đất khởi điểm để tổ chức đấu giá theo hình thức cho thuê đất có thời hạn  tại khu quy hoạch đất dịch vụ trước trường THCS Nguyễn Trãi và khu đất dịch vụ trước Bệnh viện Đa Khoa huyện qua hình thức trả tiền một lần...

Thông báo kết luận của Lãnh đạo huyện tại buổi làm việc với các cơ quan để triển khai công tác giải bồi thường, phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện

Thông báo kết luận của Lãnh đạo huyện tại buổi làm việc với các cơ quan để triển khai công tác giải bồi thường, phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện 

UBND huyện Chư Pưh giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, xã Ia Hrú

          Ngày 28 tháng 4 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký ban hành Công văn số 38/UBND-NC với nội dung giao Phòng Lao động TBXH, Chủ tịch UBND xã Hrú, Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện kiểm tra...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết khiếu nại của bà La Thị Thu Hiền, thôn Thuỷ Phú, xã Ia Blứ:

Ngày 28 tháng 4 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký ban hành Công văn số 40/UBND-NC với nội dung giao Chủ tịch UBND xã Ia Blứ tiến hành kiểm tra, xác minh, trả lời các nội dung kiến nghị, phản ánh của bà La Thị Thu Hiền,...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Tiến Đạt, thị trấn Nhơn Hòa:

          Ngày 22 tháng 4 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký ban hành Công văn số 35/UBND-NC với nội dung giao BQL các DA ĐTXD huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng Tài nguyên...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết kiến nghị của bà Huỳnh Thị Hương, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Ngày 22 tháng 4 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký ban hành Công văn số 32/UBND-NC với nội dung giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia Phang giải quyết kiến nghị...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn tố cáo của ông Nguyễn Tấn Minh, xã Ia Hrú:


         
Ngày 25 tháng 4 năm 2016, Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Lưu Trung Nghĩa đã ký ban hành Công văn số 36/UBND-NC với nội dung yêu cầu Chánh Thanh tra huyện, tiếp nhận, xử lý thông...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết kiến nghị của ông Lê Văn Hùng, Plei Đung, xã Ia Hrú:


         
Ngày 22 tháng 4 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký ban hành Công văn số 34/UBND-NC với nội dung yêu cầu Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện chủ...

UBND xã Ia Blứ tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập xã và công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015

Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2016, xã Ia Blứ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập xã (2006-2016) và công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015.

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dương Hoa và ông Dương Trọng Xuân, thị trấn Nhơn Hòa:

UBND huyện Chư Pưh nhận Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dương Hoa và ông Dương Trọng Xuân, thôn Tong Will, thị trấn Nhơn Hòa với nội dung: khiếu nại việc đất của bố mẹ bà bị sang nhượng không hợp pháp.

Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh giải quyết Đơn của ông Đinh Đức Tiến, xã Ia Rong

Ngày 31/12/2015, UBND huyện đã ban hành Công văn số 158/UBND-NC về việc giải quyết Đơn của ông Đinh Đức Tiến, thôn Tao Klăh, xã Ia Rong với 02 nội dung: đề nghị xem xét, hỗ trợ cho gia đình ông có hoàn cảnh khó khăn; đề nghị cấp Giấy chứng nhận...

Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh giải quyết Đơn tố cáo của bà Trần Thị Hường, xã Ia Le:

Ngày 31/12/2015, UBND huyện đã ban hành Công văn số 159/UBND-NC về việc giải quyết Đơn tố cáo của bà Trần Thị Hường, thôn Thủy Phú, xã Ia Le với nội dung: tố cáo bà Ngô Thị Nở cùng người nhà đã đánh bà gây thương tích phải đi cấp cứu. UBND huyện...

Thêm 5 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ra...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn của ông Phạm Văn Vụ, thôn Hòa Thành, xã Ia Phang:

UBND huyện Chư Pưh nhận Đơn trình báo của ông Phạm Văn Vụ, thôn Hòa Thành, xã Ia Phang với nội dung: ông có cho ông Phạm Văn Nề mượn 01 chiếc xe ô tô tải, nhưng đến nay ông Nề chưa trả cho ông.

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn của bà Nguyễn Thị Bé, thôn Phú Bình, xã Ia Le:

UBND huyện Chư Pưh nhận Đơn xin ngăn chặn của bà Nguyễn Thị Bé, thôn Phú Bình, xã Ia Le với nội dung: bà có mua 01 mảnh đất của bà Lê Thị Phượng, tuy nhiên đến nay bà Lê Thị Phượng vẫn chưa làm thủ tục sang nhượng đất cho bà.

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn của ông Nguyễn Hải và vợ là bà Phạm Thị Hồng, thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ:

UBND huyện Chư Pưh nhận Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hải và vợ là bà Phạm Thị Hồng, thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, với nội dung: ông có cho ông Đoàn Văn Minh mượn 01 mảnh đất, nhưng sau đó ông Đoàn Văn Minh đã làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn của bà Võ Thị Ngọc Lan, giáo viên Trường Mẫu giáo 1-6, xã Ia Le:

UBND huyện Chư Pưh nhận Đơn khiếu nại của bà Võ Thị Ngọc Lan, giáo viên Trường Mẫu giáo 1-6, xã Ia Le với nội dung: bà không được nhận lương và hưởng các chế độ của giáo viên công tác lâu năm tại vùng sâu, vùng xa.

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn của bà Trần Thị Bích Dung, thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa:

UBND huyện Chư Pưh nhận Đơn đề nghị của bà Trần Thị Bích Dung, thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, với nội dung: bà đã khởi kiện vụ án dân sự, bà đề nghị phong tỏa toàn bộ tài sản của bà Nguyễn Thị Hương.
  

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn của bà Nguyễn Thị Thùy Trang, thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa:

UBND huyện Chư Pưh nhận Đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Thùy Trang, thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa với nội dung: vay mượn tiền giữa các cá nhân với nhau, nhưng không trả lại tiền.

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn của ông Nguyễn Phi Tân, thôn 6C, xã Ia Hla:

UBND huyện Chư Pưh nhận Đơn đề nghị của ông Nguyễn Phi Tân, thôn 6C, xã Ia Hla với nội dung: đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Ngọc Đoàn cùng vợ là Nguyễn Thị Thanh.
 

Phát huy phong trào xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Xã Ia Blứh, huyện Chư Pưh là một trong...

Đoàn kiểm tra, đánh giá các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới làm việc tại huyện Chư Pưh

Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2015, tại Phòng họp A-UBND huyện, Đoàn kiểm tra đánh giá của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện 04 tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp như: tiêu chí số 1 về quy hoạch và...

Hội thảo đầu bờ Mô hình cánh đồng mẫu lớn

Sáng ngày 08/11/2015, tại cánh đồng Ia Blang, xã Ia Ròng, Trạm khuyến nông huyện Chư Pưh đã tổ chức Hội thảo đầu bờ tổng kết, đánh giá kết quả triển khai  mô hình cánh đồng mẫu lớn. Về dự có các đồng chí...

Phát động phong trào xây dựng văn hóa nông thôn mới năm 2015

Sáng ngày 07/11/2015tại Nhà sinh hoạt Cộng đồng thôn Plei Dung, xã Ia Hrú, Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Phòng tư Pháp, Công an huyện và Huyện đoàn Chư Pưh đã tổ chức Lễ...

Hội nghị tổng kết 05 năm chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường 10-12 huyện Chư Pưh. UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011...

Sức bật từ chương trình nông thôn mới

(GLO)- Sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay nhiều thôn, làng trên địa bàn huyện Chư Pưh đã có những thay đổi rõ nét từ tập quán đến đời sống sản xuất. Đặc biệt, huyện đã có 2 xã Ia...

Chư Pưh: Đạt trên 90% kế hoạch sản xuất vụ mùa

 (GLO)- Dù diễn biến thời tiết trên địa bàn huyện Chư Pưh khá bất lợi, mùa mưa đến muộn đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch cũng như tiến độ sản xuất vụ mùa năm 2015. Tuy nhiên, nhờ kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân...

Chư Pưh: Đầu tư 300 triệu đồng nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn

(GLO)- Trên cơ sở thành công của mô hình trong những năm trước, từ nguồn vốn sự nghiệp khuyến nông huyện năm 2015, Trạm Khuyến nông huyện Chư Pưh đã dành 300 triệu đồng để nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn đối với cây lúa nước vụ mùa...

Hội nghị tư vấn cho nông dân các biện pháp kĩ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại Hồ tiêu theo hướng sinh học, phát triển vền vững đợt 2.

Sáng ngày 12/09/2015, tại hội trường thị trấn Nhơn Hòa, Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Pưh phối hợp với 

Giải pháp nào đối với vườn cao su sinh trưởng kém do đất không phù hợp?

(GLO)- Theo quy hoạch được các cấp có thẩm...

Chư Pưh: Huy động trên 480 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2015, huyện Chư Pưh đã triển khai lồng ghép, huy động mọi nguồn lực từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn.

Chư Pưh: Huy động trên 480 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2015, huyện Chư Pưh đã triển khai lồng ghép, huy động mọi nguồn lực từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn.

Khẩn trương xuống giống vụ mùa

(GLO)- Hơn một tuần nay, những cơn mưa rải...

"Mê hồn trận" giống cây hồ tiêu

(GLO)- Trong khi các loại cây trồng chủ lực...

Hội nghị tổng kết mô hình trồng cây bí theo hướng khai thác ngọn trên đất lúa thiếu nước vụ Đông Xuân năm 2014 – 2015

Sáng ngày 15/05/2015, tại Hội trường thị trấn Nhơn Hòa, Phòng nông nghiệp &Phát triển nông thôn huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình trồng...

Lễ phát động phong trào xây dựng văn hóa Nông thôn mới, năm 2015

Sáng ngày 18/04/2015, tại Nhà sinh hoạt Cộng đồng thôn Plei Thơ ga A, xã Chư Don, Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình và Huyện đoàn Chư...

Cấp bò cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình chính sách khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Phòng Lao động...

Gương tốt: Chị KBúi H’ Le– Người đồng bào dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi

Trong những năm qua, phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo” đã thu hút đông đảo các chị em phụ nữ trên địa bàn...

Xã Ia Hrú: Triển khai các giải pháp chống hạn cho cây trồng

Tây Nguyên đang bước vào cao điểm của mùa khô dẫn tới tình hình nắng hạn diễn ra gay gắt, gây thiệt hại cho nhiều diện tích cây trồng, trong đó chủ yếu là diện...

Hội thảo đầu bờ Mô hình quản lý tổng hợp sâu bệnh hại trên cây Hồ tiêu trong mùa mưa và các biện pháp phòng trừ.

          Sáng ngày 19/11/2014, tại Thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Chư Pưh đã tổ chức Hội thảo đầu bờ Mô hình quản lý tổng hợp sâu bệnh hại trên cây Hồ tiêu trong mùa mưa và các biện pháp phòng...

Tổ chức Hội thảo đầu bờ chương trình "Hỗ trợ giống lúa OM 4900"

 Sáng ngày 7-11 - 2014, tại cánh đồng Lớn, thị trấn Nhơn Hòa, Trạm Khuyến nông huyện Chư Pưh phối hợp với UBND thị trấn Nhơn Hòa tổ chức Hội thảo đầu bờ chương trình...

Lễ Phát động phong trào xây dựng văn hóa Nông thôn mới năm 2014 tại xã Ia Le.

Sáng ngày 31/10/2014, tại thôn Kênh Săn, Phòng VH-TT, Đài TT-TH và Huyện Đoàn Chư Pưh phối hợp với UBND xã Ia Le tổ chức lễ Phát động phong trào xây dựng văn hóa Nông thôn mới năm 2014. Về dự lễ phát động có lãnh đạo Đài TTTH huyện, BTV Huyện đoàn...

Bà con nông dân bắt đầu thu hoạch lúa

Theo báo cáo của Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Chư Pưh đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo trồng được 21.735 ha, đạt 101% KH. Trong đó: diện tích lúa vụ Mùa 1.256 ha, đạt 102% KH huyện và 105% so với cùng kỳ năm...

Lễ phát động phong trào xây dựng văn hóa Nông thôn mới năm 2014

Sáng ngày 25/10/2014, tại Nhà sinh hoạt Cộng đồng thôn Tung Neng, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình và Huyện đoàn Chư Pưh đã tổ chức Lễ phát động phong trào xây dựng văn hóa Nông thôn...

Lễ Phát động phong trào xây dựng văn hóa Nông thôn mới năm 2014

Sáng ngày 18/10/2014, tại thôn Khô Roa, Phòng VH-TT, Đài TT-TH, Huyện Đoàn Chư Pưh phối hợp với UBND xã Ia Ròng tổ chức lễ Phát động phong trào xây dựng văn hóa Nông thôn mới năm 2014. Về dự lễ phát động có lãnh đạo Đài TTTH huyện, BTV Huyện đoàn,...

Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Pưh: Bàn giao bò giống cho bệnh nhân Phong làng Phung, xã Ia Le

Nhằm hỗ trợ, giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số mắc di chứng tàn phế do bệnh Phong để lại. Chiều ngày 15/10/2014, Hội chữ thập đỏ huyện Chư Pưh phối hợp với UBND xã Ia Le đã tổ chức lễ bàn giao bò...

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông Cao Đức Phát thăm một số vườn tiêu trên địa bàn huyện Chư Pưh

Chiều 2/10/2014, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đồng chí Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT làm trưởng đoàn đã đến thăm một số vườn tiêu ở huyện Chư Pưh, đây là vựa hồ tiêu lớn nhất của tỉnh Gia Lai. Cùng đi với...

Huyện Chư Pưh: Người dân nên thận trọng với việc trồng giống tiêu rừng Amazôn

Thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Chư Pưh xuất hiện tình trạng vườn tiêu già cỗi và chết dần do dịch bệnh, thậm chí một số gia đình có  vườn tiêu bị chết hàng loạt. Trước tình hình trên, nhiều người trồng tiêu đã mua giống tiêu ghép...

Thu hoạch bắp lai đạt 60%

Theo báo cáo của Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chư Pưh, vụ mùa năm 2014, toàn huyện gieo trồng được 3.034 ha bắp lai. Các giống bắp mà được bà con gieo trồng chủ yếu là VN10, CP888, NK67…

Đẩy mạnh công tác khuyến nông

Nhằm tạo điều kiện cho nông dân trên địa bàn huyện có điều kiện phát triển sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, từ đó tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, góp phần xo...

Thông báo về việc kêu gọi đầu tư khu đất dịch vụ (Trung tâm y tế cũ) thị trấn Nhơn hòa huyện Chư Pưh

UBND huyện Chư Pưh thông báo kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất 50 năm , có thu tiền sử dụng đất để xây dựng Văn phòng hoạt động Kinh doanh đang ký tham gia, cụ thể như sau:

Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình MTQG XD NTM

  Huyện Chư Pưh: Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình MTQG XD NTM
------------------*****--------------------
Sáng ngày 31/07/2014, UBND huyện Chư Pưh...

Hội nghị chuyển giao quy trình kỹ thuật IPM trên cây hồ tiêu

Huyện Chư Pưh: Hội nghị chuyển giao quy trình kỹ thuật IPM trên cây hồ tiêu
-------------------------************-------------------------

Một số phong trào thi đua nổi bật năm 2012

Phong trào thi đua của nhân dân cả nước với phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Để cụ thể hóa, Chủ...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Nguời Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2012

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2012, ngày 23 tháng 4 năm 2012 Sở Thông tin và Truyền thông đã có Kế hoạch số 205/STTTT-BCXB về đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Nguời Việt Nam...

Gửi niềm tin vào hàng Việt

TT - Chiều 12-6, tại Sở Công thương Đà Nẵng đã diễn ra chương trình “Tiếp sức hàng Việt - đồng hành cùng tiểu thương trong chợ truyền thống” với sự tham dự của gần 200 tiểu thương các chợ trên địa bàn thành phố.

Thay đổi để bán được hàng

TT - Sức mua giảm và không để bị giam vốn ở hàng tồn, nhiều doanh nghiệp tìm cách tiếp cận người tiêu dùng thông qua việc thay đổi hình ảnh, cải tiến hay tung ra sản phẩm mới, tặng khách hàng dùng thử.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2012

Với chủ đề “Kinh tế Xanh: Có vai trò của Bạn”, trong các ngày 2- 4/6, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6.

Ngày môi trường thế giới năm 2012 với chủ đề “Kinh tế Xanh”

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới 5/6/2012 là “Kinh tế Xanh: Có vai trò của Bạn” (Green Economy: Does it include you?). Chủ đề này nhấn mạnh rằng, để xây dựng nền Kinh tế Xanh thì chúng ta cần suy nghĩ lại về cách phát triển kinh tế nếu...

Cả nước chung sức, chung lòng xóa đói, giảm nghèo

TRƯƠNG TẤN SANG,
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mái ấm nhà dân - mệnh lệnh trái tim

Ba năm qua, thực hiện đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” do Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, đã có gần bảy nghìn căn nhà xây mới trao cho các...

Bác Hồ - Một lòng son trung với nước, hiếu với dân

Phạm trù Trung, Hiếu là phạm trù cốt lõi của đạo đức phong kiến mà đạo Nho đã dạy và đòi hỏi đối với người quân tử. Đạo Nho dạy người quân tử phải trung quân ái quốc - trung với vua là yêu nước. Còn chữ Hiếu, nghĩa là hết lòng thờ kính cha mẹ, ông...

Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính chí công vô tư

Rèn luyện và tu dưỡng đạo đức là vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người:
              “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông...

Quan điểm chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức

Tinh thần trách nhiệm là gì?, Tiết kiệm, Người cán bộ cách mạng, Tự do tư tưởng, Đạo đức cách mạng, Thi hành đạo đức cách mạng.
Tinh thần trách nhiệm là gì?
    Là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta...

 

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về HĐND - UBND huyện Chư Pưh
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Đức Ngọc - Chánh Văn phòng.
Địa chỉ: Nhơn Hòa - Chư Pưh - Gia Lai. Điện thoại: 0593.850009- Fax: ubndchupuh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 39/GP-TTĐT ngày 14/03/2012 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai