CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Đơn thư khiếu nại tố cáo
Quy hoach - kế hoạch
Dự án đầu tư
ISO 9001:2008
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến đóng góp
Hỏi đáp trực tuyến
Thông tin cần biết
DHD

UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Thành Tâm, xã Ia Hrú

Ngày 15/8/2017, Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thái đã ký, ban hành Công văn số 109/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Thành Tâm, xã Ia Hrú. Theo đó, ông Nguyễn Thành Tâm đề nghị thu hồi Giấy...

UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của ông Phan Văn Hùng, xã Ia Le

Ngày 15/8/2017, Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Thái đã ký, ban hành Công văn số 110/UBND-NC về việc giải quyết Đơn tố cáo của ông Phan Văn Hùng, xã Ia Le. Theo đó, UBND huyện nhận được Báo cáo số 24/BC-TTr đề...

UBND huyện giải quyết Đơn tố cáo của ông Ngô Tương, Ia Le

Ngày 27/7/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 96/UBND-NC về việc giải quyết Đơn tố cáo của ông Ngô Tương, xã Ia Le. Theo đó, ông Ngô Tương tố...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết, xã Ia Le

Ngày 21/7/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 93/UBND-NC về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết, xã Ia Le. Với nội dung: bà không đồng ý với kết quả giải...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết kiến nghị của ông Đinh Cao Viện, xã Ia Dreng

Ngày 21/7/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 94/UBND-NC về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Đinh Cao Viện, xã Ia Dreng. Với nội dung: ông Hoàng Minh Liên cho ông thuê 01...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Cao Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 21/6/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 83/UBND-NC về việc giải quyết Đơn xin trả lại đất của ông Nguyễn Cao Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột. Đơn xin trả lại đất có...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện trả lời Đơn kiến nghị của bà Trần Thị Xuân, xã Ia Hrú

Ngày 20/6/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 81/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của bà Trần Thị Xuân, xã Ia Hrú. Đơn kiến nghị có nội dung: đề nghị ngăn chặn việc...

UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của ông Trần Hữu Thượng, xã Ia Rong

Ngày 20/6/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 79/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của ông Trần Hữu Thượng, xã Ia Rong. Đơn kiến nghị có nội dung: đề nghị giải quyết...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của ông Trịnh Văn Quyền, thành phố Pleiku

Ngày 19/6/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 78/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của ông Trịnh Văn Quyền, thành phố Pleiku. Đơn kiến nghị có nội dung: năm 2006 ông...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện trả lời Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Diễm Ngà, xã Ia Le

Ngày 14/6/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 73/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Diễn Ngà, xã Ia Le. Đơn kiến nghị có nội dung: bà Ngà đã khởi...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn tố cáo của ông Hoàng Văn Phương, xã Ia Hla.

Ngày 12/6/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 70/UBND-NC về việc giải quyết Đơn tố cáo của ông Hoàng Văn Phương, xã Ia Hla.
Theo đó, ông Hoàng Văn Phương tố cáo ông...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thê, xã Ia Dreng

Ngày 12/6/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 71/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thê, xã Ia Dreng.
Theo đó, năm 2000, gia đình bà có khai...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bích Thủy, thị trấn Nhơn Hòa

Ngày 09/6/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 69/UBND-NC về việc giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bích Thủy, thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa.
Theo đó, kiến...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn khiếu nại của bà Trần Thị Chiến, thị trấn Nhơn Hòa

Ngày 02/6/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 62/UBND-NC về việc giải quyết Đơn Khiếu nại của bà Trần Thị Chiến, thị trấn Nhơn Hòa.
Theo đó, ngày 02/8/2016, UBND...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện Thông báo không thụ lý giải quyết Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dương Hoa, thị trấn Nhơn Hòa

Ngày 12/5/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Thông báo số 28/UBND-NC về việc không thụ lý giải quyết Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dương Hoa, thị trấn Nhơn Hòa.
Theo đó, Ngày...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Ánh, xã Ia Hla

Ngày 12/5/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 56/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Ánh, xã Ia Hla.
Theo đó, sau khi xem xét nội dung văn bản...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Luận, xã Ia Le

Ngày 10/5/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 49/UBND-NC về việc giải quyết Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Luận xã Ia Le. Theo đó, ngày 23/3/2017, UBND huyện cùng các cơ quan...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Hồng Vân, xã Ia Le

Ngày 10/5/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 50/UBND-NC về việc giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Hồng Vân, xã Ia Le.
 Theo đó, UBND huyện nhận được Báo cáo...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của ông Trần Văn Uân và bà Võ Thị My, xã Ia Dreng

Ngày 10/5/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 52/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của ông Trần Văn Uân và bà Võ Thị Mỵ, thôn Tung Chrêch, xã Ia Dreng. Theo đó, Đơn...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Tấn Minh, xã Ia Hrú

Ngày 10/5/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 53/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Tấn Minh, thôn Tao Chor B, xã Ia Hrú. Theo đó, Đơn kiến nghị có nội...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết kiến nghị của ông Lê Văn Hữu, xã Ia Le

Ngày 10/5/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 50/UBND-NC về việc kiến nghị của ông Lê Văn Hữu, xã Ia Le.
Theo đó, UBND huyện yêu cầu Phòng Tài nguyên và MT, Chi...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn tố cáo của bà Tạ Thị Lan, xã Ia Hrú

Ngày 27/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 45/UBND-NC về việc giải quyết Đơn tố cáo của bà Tạ Thị Lan, xã Ia Hrú. Theo đó, bà Tạ Thị Lan tố cáo Chi cục Thi hành án Dân sự...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết kiến nghị của ông Võ Đức Thưởng, xã Ia Le

Ngày 27/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 46/UBND-NC về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại xã Ia Le.  
Để giải quyết kiến nghị của ông Võ Đức Thưởng...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện thụ lý giải quyết Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dương Hoa, thị trấn Nhơn Hòa

Ngày 27/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Thông báo số 27/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết Đơn khiếu nại. Theo đó, bà Nguyễn Thị Dương Hoa khiếu nại việc ông Huỳnh Anh Tuấn, Phó...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dương Hoa, thị trấn Nhơn Hòa

Ngày 25/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 41/UBND-NC về việc giải quyết Đơn Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dương Hoa, thị trấn Nhơn Hòa.
Theo đó, UBND huyện nhận...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết Đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Ngọc Huyền

Ngày 25/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Báo cáo số 89/BC-UBND về việc kết quả giải quyết Đơn khiếu nại của bà Đinh Thị Ngọc Huyền, thị trấn Nhơn Hòa. Theo đó, bà Đinh Thị Ngọc...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Kiểu, huyện Chư Sê

Ngày 24/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 37/UBND-NL về việc thẩm tra hồ sơ thu hồi đất. Theo đó, UBND huyện nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Kiểu, Tổ Dân phố 2...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn khiếu nại của ông Đặng Vương Chương, xã Ia Blứ

Ngày 20/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 36/UBND-NC về việc giải quyết Đơn khiếu nại của ông Đặng Vương Chương, xã Ia Blứ. Đơn khiếu nại của ông với nội dung: đề nghị...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của ông La Minh, huyện Chư Sê

Ngày 17/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 34/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của ông La Minh, huyện Chư Sê. Theo đó, UBND huyện nhận được “Đơn kiến nghị...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn xin trả lại đất của ông Võ Ngọc Thảnh, xã Ia Phang

Ngày 14/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 33/UBND-NC về việc giải quyết Đơn xin trả lại đất của ông Võ Ngọc Thảnh. Theo đó, ngày 29/3/2017, ông Võ Ngọc Thảnh có đơn xin...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn xin trả lại đất của ông Bùi Tuấn, xã Ia Blứ

Ngày 14/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 32/UBND-NC về việc giải quyết Đơn xin trả lại đất của ông Bùi Tuấn. Theo đó, ngày 16/11/2016, ông Bùi Tuấn có đơn xin trả lại...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của bà Thái Thị Hiền, huyện Chư Sê

Ngày 13/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 31/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của bà Thái Thị Hiền, huyện Chư Sê. UBND huyện nhận được “đơn kiến nghị&rdquo...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện thông báo thụ lý giải quyết đơn tố cáo của ông Phan Văn Hùng, xã Ia Le

Ngày 13/4/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Thông báo số 25/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết Đơn tố cáo. Theo đó, UBND huyện nhận được “Đơn tố cáo” đề ngày 06/4/2017 của...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của bà Trần Thị Bích Thủy, thị trấn Nhơn Hòa

Ngày 31/3/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 26/UBND-NC về việc giải quyết kiến nghị của bà Trần Thị Bích Thủy, thị trấn Nhơn Hòa với nội dung: đề nghị các cơ quan chức...

Huyện Chư Pưh: UBND huyện giải quyết Đơn kiến nghị của ông Rah Lan Hon, huyện Chư Sê

Ngày 31/3/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 27/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của ông Rah Lan Hon, xã Ia Pal, huyện Chư Sê với nội dung: đề nghị giải quyết tranh...

Huyện Chư Pưh: giải quyết Đơn khiếu nại của ông Phan Văn Hùng, xã Ia Le.

Ngày 03/3/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 10/UBND-NC về việc giải quyết Đơn khiếu nại của ông Phan Văn Hùng, xã Ia Le.
Theo đó, UBND huyện tiếp tục nhận được văn...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn kiến nghị của bà Trần Thị Bích Dung, thị trấn Nhơn Hòa

Ngày 26/12/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 118/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của bà Trần Thị Bích Dung, thị trấn Nhơn Hòa.
Theo đó, ngày 14/12...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn Khiếu nại của bà Võ Thị Hồ Uyên, xã Hrú

Ngày 26/12/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 116/UBND-NC về việc giải quyết Đơn khiếu nại của bà Võ Thị Hồ Uyên, xã Ia Hrú.
 
Theo đó, Ngày 17...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn xin sao lục Giấy CNQSD đất của ông Nay Văn Trọng

Ngày 26/12/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 121/UBND-NC về việc giải quyết Đơn xin sao lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nay Văn Trọng.
Theo...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Định, xã Ia Le

Ngày 26/12/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 117/UBND-NC về việc giải quyết Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Định, xã Ia Le.
 
Theo đó, ngày 19/12...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn kiến nghị của ông Võ Quý, xã Ia Phang

Ngày 26/12/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký, ban hành Công văn số 115/UBND-NC về việc giải quyết Đơn kiến nghị của ông Võ Quý, xã Ia Phang.
 
Theo đó, ngày 10/12...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết nội dung đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy

        Ngày 02/12/2016, UBND huyện nhận được đơn phản ánh của bà nguyễn Thị Ngọc Thúy, xã Ia Hrú với nội dung vào năm 2013 bà Thúy có đưa cho ông Huỳnh Trần...

UBND huyện Chư Pưh trả lời Đơn ông Nguyễn Định, xã Ia Blứ

Ngày 21/11/2016, Chủ tịch UBND huyện nhận được Công văn số 452- CV/VPTU ngày 16/11/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND...

Về việc xử lý Đơn nặc danh, Văn bản số 101/UBND-NC

Ngày 12/10/2016, UBND huyện nhận được Phiếu chuyển xử lý ngày 06/10/2016 và Đơn tố cáo nặc danh đề ngày 02/8/2016 có nội dung tố cáo một thầy giáo Phó Hiệu trưởng vi phạm đạo đức nhà giáo do Văn phòng Huyện ủy Chư Pưh chuyển xử lý.
Sau khi...

V/v trả lời Đơn đề nghị của bà Võ Thị Nguyệt, thị trấn Nhơn Hòa

Ngày 14/10/2016, UBND huyện nhận được Đơn của bà Võ Thị Nguyệt, thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa có nội dung đề nghị hủy Giấy chứng nhận QSD đất số O 1649142 do UBND huyện Chư Sê cấp cho ông Võ Thanh Xuân và yêu cầu vợ chồng ông Võ Thanh Xuân, bà...

V/v giải quyết Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Ánh, xã Ia Hla

Ngày 21/10/2016, UBND huyện nhận được Đơn của bà Nguyễn Thị Ánh, thôn Tong Kek, xã Ia Hla có nội dung đề nghị xem xét giải quyết thủ tục xin cấp Giấy CN QSD đất đối với thửa đất là tài sản bà Ánh đã mua từ năm 2008 và cho ông Trần Đình Minh (chồng...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, xã Ia Hrú

          Ngày 28 tháng 4 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký ban hành Công văn số 38/UBND-NC với nội dung giao Phòng Lao động TBXH, Chủ tịch UBND xã Hrú, Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện kiểm tra...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết khiếu nại của bà La Thị Thu Hiền, thôn Thuỷ Phú, xã Ia Blứ:

Ngày 28 tháng 4 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký ban hành Công văn số 40/UBND-NC với nội dung giao Chủ tịch UBND xã Ia Blứ tiến hành kiểm tra, xác minh, trả lời các nội dung kiến nghị, phản ánh của bà La Thị Thu Hiền,...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Tiến Đạt, thị trấn Nhơn Hòa:

          Ngày 22 tháng 4 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký ban hành Công văn số 35/UBND-NC với nội dung giao BQL các DA ĐTXD huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng Tài nguyên...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết kiến nghị của bà Huỳnh Thị Hương, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Ngày 22 tháng 4 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký ban hành Công văn số 32/UBND-NC với nội dung giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia Phang giải quyết kiến nghị...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn tố cáo của ông Nguyễn Tấn Minh, xã Ia Hrú:


         
Ngày 25 tháng 4 năm 2016, Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Lưu Trung Nghĩa đã ký ban hành Công văn số 36/UBND-NC với nội dung yêu cầu Chánh Thanh tra huyện, tiếp nhận, xử lý thông...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết kiến nghị của ông Lê Văn Hùng, Plei Đung, xã Ia Hrú:


         
Ngày 22 tháng 4 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Nguyễn Minh Tứ đã ký ban hành Công văn số 34/UBND-NC với nội dung yêu cầu Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện chủ...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dương Hoa và ông Dương Trọng Xuân, thị trấn Nhơn Hòa:

UBND huyện Chư Pưh nhận Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dương Hoa và ông Dương Trọng Xuân, thôn Tong Will, thị trấn Nhơn Hòa với nội dung: khiếu nại việc đất của bố mẹ bà bị sang nhượng không hợp pháp.

Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh giải quyết Đơn của ông Đinh Đức Tiến, xã Ia Rong

Ngày 31/12/2015, UBND huyện đã ban hành Công văn số 158/UBND-NC về việc giải quyết Đơn của ông Đinh Đức Tiến, thôn Tao Klăh, xã Ia Rong với 02 nội dung: đề nghị xem xét, hỗ trợ cho gia đình ông có hoàn cảnh khó khăn; đề nghị cấp Giấy chứng nhận...

Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh giải quyết Đơn tố cáo của bà Trần Thị Hường, xã Ia Le:

Ngày 31/12/2015, UBND huyện đã ban hành Công văn số 159/UBND-NC về việc giải quyết Đơn tố cáo của bà Trần Thị Hường, thôn Thủy Phú, xã Ia Le với nội dung: tố cáo bà Ngô Thị Nở cùng người nhà đã đánh bà gây thương tích phải đi cấp cứu. UBND huyện...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn của ông Phạm Văn Vụ, thôn Hòa Thành, xã Ia Phang:

UBND huyện Chư Pưh nhận Đơn trình báo của ông Phạm Văn Vụ, thôn Hòa Thành, xã Ia Phang với nội dung: ông có cho ông Phạm Văn Nề mượn 01 chiếc xe ô tô tải, nhưng đến nay ông Nề chưa trả cho ông.

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn của bà Nguyễn Thị Bé, thôn Phú Bình, xã Ia Le:

UBND huyện Chư Pưh nhận Đơn xin ngăn chặn của bà Nguyễn Thị Bé, thôn Phú Bình, xã Ia Le với nội dung: bà có mua 01 mảnh đất của bà Lê Thị Phượng, tuy nhiên đến nay bà Lê Thị Phượng vẫn chưa làm thủ tục sang nhượng đất cho bà.

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn của ông Nguyễn Hải và vợ là bà Phạm Thị Hồng, thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ:

UBND huyện Chư Pưh nhận Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hải và vợ là bà Phạm Thị Hồng, thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, với nội dung: ông có cho ông Đoàn Văn Minh mượn 01 mảnh đất, nhưng sau đó ông Đoàn Văn Minh đã làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang...

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn của bà Võ Thị Ngọc Lan, giáo viên Trường Mẫu giáo 1-6, xã Ia Le:

UBND huyện Chư Pưh nhận Đơn khiếu nại của bà Võ Thị Ngọc Lan, giáo viên Trường Mẫu giáo 1-6, xã Ia Le với nội dung: bà không được nhận lương và hưởng các chế độ của giáo viên công tác lâu năm tại vùng sâu, vùng xa.

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn của bà Trần Thị Bích Dung, thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa:

UBND huyện Chư Pưh nhận Đơn đề nghị của bà Trần Thị Bích Dung, thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, với nội dung: bà đã khởi kiện vụ án dân sự, bà đề nghị phong tỏa toàn bộ tài sản của bà Nguyễn Thị Hương.
  

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn của bà Nguyễn Thị Thùy Trang, thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa:

UBND huyện Chư Pưh nhận Đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Thùy Trang, thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa với nội dung: vay mượn tiền giữa các cá nhân với nhau, nhưng không trả lại tiền.

UBND huyện Chư Pưh giải quyết Đơn của ông Nguyễn Phi Tân, thôn 6C, xã Ia Hla:

UBND huyện Chư Pưh nhận Đơn đề nghị của ông Nguyễn Phi Tân, thôn 6C, xã Ia Hla với nội dung: đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Ngọc Đoàn cùng vợ là Nguyễn Thị Thanh.
 

 

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về HĐND - UBND huyện Chư Pưh
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Đức Ngọc - Chánh Văn phòng.
Địa chỉ: Nhơn Hòa - Chư Pưh - Gia Lai. Điện thoại: 0593.850009- Fax: ubndchupuh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 39/GP-TTĐT ngày 14/03/2012 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai