CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Đơn thư khiếu nại tố cáo
Quy hoach - kế hoạch
Dự án đầu tư
ISO 9001:2008
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến đóng góp
Hỏi đáp trực tuyến
Thông tin cần biết
DHD

Dịch vụ công các đơn vị hành chính cấp huyện
I. TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
tnmt.jpg

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BIỂU MẪU
1 Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường TAI-TRON.jpg
 
2
Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
TAI-VUONG.jpg
 Mẫu 2Mãu 3              
3 Thủ tục giao đất xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức được điều động về tỉnh công tác và người có trình độ cao công tác trên địa bàn tỉnh TAI-TRON.jpg
 
4
Thủ tục giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
TAI-VUONG.jpg
 
5
Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
TAI-TRON.jpg
 
6
Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
TAI-VUONG.jpg
 
7
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
TAI-TRON.jpg
 
8
Thủ tục thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
TAI-VUONG.jpg
 
9
Thủ tục thu hồi đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn
TAI-TRON.jpg
 
10
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
TAI-VUONG.jpg
Mẫu 7, mẫu 8
mẫu 9, mẫu 10
11
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận
TAI-TRON.jpg
Mẫu 7mẫu 9
mẫu 10
12
Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý
TAI-VUONG.jpg
Mẫu 7mẫu 8
mẫu 9
13
Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
TAI-TRON.jpg
 
14
Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
 
TAI-VUONG.jpg
15
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
TAI-TRON.jpg
16
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất
TAI-VUONG.jpg
17
Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
TAI-TRON.jpg
18
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
TAI-VUONG.jpg
19
Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
TAI-TRON.jpg
20
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai tại điểm d khoản 2 điều 106 của Luật Đất đai do người sử dụng đát, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
TAI-VUONG.jpg
21
Đính chính giấy chứng nhận đã cấp
TAI-TRON.jpg
22
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai
TAI-VUONG.jpg

II. LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1. Lĩnh vực người có công

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BIỂU MẪU
1 Xét cấp sổ Ưu đãi Giáo dục-đào tạo cho học sinh, sinh viên con của đối tượng người có công với cách mạng TAI-TRON.jpg
2 Chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục - đào tạo cho con người có công cách mạng
 
3 Xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (đối với đối tượng đã về gia đình) TAI-TRON.jpg
 
4 Xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng đang công tác) TAI-VUONG.jpg
 
5
 

TAI-TRON.jpg
6 Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

 
7 Giải quyết chế độ BHYT cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước TAI-TRON.jpg
 
8 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng TAI-VUONG.jpg
 
9 Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng TAI-TRON.jpg
 
10 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày TAI-VUONG.jpg
 
11 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 TAI-TRON.jpg
 
12 Giải quyết trợ cấp tuất từ trần (Người có công với cách mạng từ trần) TAI-VUONG.jpg
 
13 Giải quyết chế độ đối với người hoạt  động kháng chiến giải phóng dân tộc TAI-TRON.jpg
 
14 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng  lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến TAI-VUONG.jpg
 
15 TAI-VUONG.jpg
 
16 Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng TAI-VUONG.jpg
 
17

 
18 Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ

 

2. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BIỂU MẪU
1 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi TAI-TRON.jpg
2 Trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng TAI-VUONG.jpg
3
 
4 Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội
 
5
 
6 Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi 
 
7 Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng 
 
8 Trợ cấp Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi TAI-VUONG.jpg
9 TAI-TRON.jpg
10 Xét đề nghị đưa đối tượng Bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội
 
11 TAI-TRON.jpg
12 Cấp bù học phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng) cho học sinh là con của người có công với nước, các đối tượng chính sách học mẫu giáo và phổ thông ngoài công lập  TAI-VUONG.jpg
13 TAI-TRON.jpg
14
TAI-VUONG.jpg
 

III. GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BIỂU MẪU
1 Xin phép thành lập trường mầm non, nhà trẻ tư thục TAI-TRON.jpg
2 Đăng ký hoạt động giáo dục đối với trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục  
3 Sát nhập, chia, tách trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục TAI-TRON.jpg
4 Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục TAI-VUONG.jpg
5 Xin phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục TAI-TRON.jpg
6 Đăng ký hoạt động trường trung học cơ sở tư thục TAI-VUONG.jpg
7 Sát nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục TAI-TRON.jpg
8 Giải thể trường trung học cơ sở tư thục TAI-VUONG.jpg
9 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở TAI-TRON.jpg
10 Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài vè nước cấp trung học cơ sở TAI-VUONG.jpg
11 Thủ tục tiếp nhận học sinh VIệt nam về nước cấp Trung học cơ sở TAI-TRON.jpg
12 Cấp, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường TAI-VUONG.jpg
13 Cấp, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
 
14  Chỉnh, sửa nội dung bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
 
15  Cấp Bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
 

IV. VĂN HÓA THÔNG TIN

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BIỂU MẪU
1 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke TAI-TRON.jpg
2 Đang ký hoạt động thư viện tư nhân
 
TAI-VUONG.jpg
3 Công nhận "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"
 
4 Công nhận lại  "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"
 
5 Công nhân danh hiệu "Thôn văn hóa" , "Làng văn hóa" , " Tổ dân phố văn hóa"
 
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng TAI-VUONG.jpg
7 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung câp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác TAI-TRON.jpg
8  Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng TAI-VUONG.jpg
9 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng TAI-TRON.jpg

V. KINH TẾ HẠ TẦNG

1. Lĩnh vực Quản lý đô thị

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BIỂU MẪU
1 Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát óng thông tin di động - trạm BTS loại 1 TAI-TRON.jpg
2 Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát óng thông tin di động - trạm BTS loại 2
 
TAI-VUONG.jpg
3 Cấp giấy chứng nhận số nhà
 
4 Cấp giấy phép quy hoạch
 
5 Thẩm định nhiệm vụ - dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng của đô thị; Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn)  
6 Thẩm định đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng của đô thị; Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn)
 
7  Giám định hiện trạng công trình xây dựng
 
8  Phê duyệt phương án phá dơ công trình, nhà ở riêng lẽ
 

VI. NỘI VỤ
1. Lĩnh vực tổ chức, bộ máy


STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BIỂU MẪU
1 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã TAI-TRON.jpg
2  Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập TAI-VUONG.jpg
3 Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động Cơ sở BTXH ngoài công lập TAI-TRON.jpg
4 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập TAI-VUONG.jpg
5 Thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã

2. Lĩnh vực tôn giáo


STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   BIỂU MẪU 
1 Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
 
2  Đăng ký hội đoàn tôn giáo
 
3  Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác
 
4  Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.
 
5 Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
 
6  Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo
 
7 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
 
8 Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo
 
9 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  

VII. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Lĩnh vực An toàn Thực Phẩm


STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BIỂU MẪU
1 Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm TAI-TRON.jpg
2 Thủ tục kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản TAI-TRON.jpg
3 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp giấy chứng nhận sắp hết hạn TAI-TRON.jpg
4 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm TAI-TRON.jpg

2. Lĩnh vực Lâm Nghiệp

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BIỂU MẪU
1 Phê duyệt phương án khai thác rừng theo phương thức khai thác chính, khai thác gỗ phục vụ cho nhu cầu hàng năm từ rừng tự nhiên TAI-TRON.jpg
2 Cấp giấy phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên, khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm TAI-TRON.jpg
3  Cấp Giấy phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại TAI-TRON.jpg
4 Đăng ký khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, hoặc sử dụng vào mục đích khác TAI-TRON.jpg
5 Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng tự nhiên TAI-TRON.jpg
6 Đăng ký khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với gỗ rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại. TAI-TRON.jpg
7 Cấp giấy phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) TAI-TRON.jpg
8 Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân TAI-TRON.jpg
9 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân TAI-TRON.jpg
10 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn TAI-TRON.jpg
11 Thu hồi rừng đối với trường hợp chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự nguyện trả lại rừng TAI-TRON.jpg

3. Lĩnh vực nông nghiệp

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BIỂU MẪU
1 Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với bò đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại cơ sở chăn nuôi TAI-TRON.jpg
2 Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với lợn đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại hộ gia đình TAI-TRON.jpg

4. Lĩnh vực phát triển nông thôn
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BIỂU MẪU
1 Xét duyệt hộ gia đình được di chuyển đến vùng dự án (hoặc đến xã nhận dân xen, ghép) TAI-TRON.jpg
Bố trí, ổn định dân cư nội vùng dự án, nội tỉnh cùng huyện TAI-TRON.jpg
3  Bố trí, ổn định dân cư nội tỉnh khác huyện TAI-TRON.jpg
4  Bố trí, ổn định dân cư ngoại tỉnh TAI-TRON.jpg
5  Bố trí, ổn định dân cư đến các xã nhận dân xen ghép cùng huyện TAI-TRON.jpg
6 Bố trí, ổn định dân cư đến các xã nhận dân xen ghép khác huyện TAI-TRON.jpg
7 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại TAI-TRON.jpg
8 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại TAI-TRON.jpg
9 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại TAI-TRON.jpg
10 Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn TAI-TRON.jpg
11 Thủ tục đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới TAI-TRON.jpg

VII. TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BIỂU MẪU
1 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã TAI-TRON.jpg
2 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chia TAI-TRON.jpg
3 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở tách TAI-TRON.jpg
4 Thủ tục xác nhận về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã TAI-TRON.jpg
5 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi thay đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) TAI-TRON.jpg
6 Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã TAI-TRON.jpg
7 Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh TAI-TRON.jpg
8 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh TAI-TRON.jpg
9 Thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh TAI-TRON.jpg
10 Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã TAI-TRON.jpg
11 Thủ tục Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã TAI-TRON.jpg
12 Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã TAI-TRON.jpg
13 Thủ tục đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất TAI-TRON.jpg
14 Thủ tục đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập TAI-TRON.jpg
15 Thủ tục đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã TAI-TRON.jpg
16 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) TAI-TRON.jpg
17 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) TAI-TRON.jpg
18 Đăng ký tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã TAI-TRON.jpg
19 Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh TAI-TRON.jpg


 

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về HĐND - UBND huyện Chư Pưh
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Đức Ngọc - Chánh Văn phòng.
Địa chỉ: Nhơn Hòa - Chư Pưh - Gia Lai. Điện thoại: 0593.850009- Fax: ubndchupuh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 39/GP-TTĐT ngày 14/03/2012 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai