CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Đơn thư khiếu nại tố cáo
Quy hoach - kế hoạch
Dự án đầu tư
ISO 9001:2008
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến đóng góp
Hỏi đáp trực tuyến
Thông tin cần biết
DHD

Một số phong trào thi đua nổi bật năm 2012

Ngày đăng bài: 26/08/2013
Phong trào thi đua của nhân dân cả nước với phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Để cụ thể hóa, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đây là văn kiện quan trọng, nền tảng chỉ đạo xuyên suốt và thống nhất công tác thi đua khen thưởng giai đoạn  2011 - 2015 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng năm và giai đoạn.
Phong trào thi đua cả nước thiết thực kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc như Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; Ngay Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/5 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5; Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 19/5; Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9… Mỗi công dân đều được trực tiếp tham gia vào các đợt sinh hoạt chính trị; góp phần nâng cao quyền công dân, tính dân chủ cơ sở, thêm niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước.
Cả nước chung sức và tiếp tục đồng loạt triển khai thực hiện phong trào thi đua hưởng ứng Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, cả nước sẽ tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng để kịp thời đầu tư hoặc giải quyết các vấn đề thực sự bức thiết của đời sống; các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, người dân đã nâng cao ý thức tiết kiệm hơn trong quản lý hành chính, trong sinh hoạt và tiêu dùng. Phong trào thi đua này đã tập hợp sự đồng lòng của mỗi người dân, mỗi tập thể cùng với Chính phủ thực hiện hiệu quả Nghị quyết.
Triển khai phong trào thi đua yêu nước có quy mô quốc gia “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được Đảng và Nhà nước phát động nhân Kỷ niệm 63 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước 11/6/1948 - 11/6/2011). Nền kinh tế thế giới bị suy giảm, các hoạt động sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại… bị ảnh hưởng nặng nề thì lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân luôn là nền tảng vững chắc để góp phần ổn định kinh tế - xã hội đất nước. Hiện nay, tất cả các lĩnh vực (bộ ngành, đoàn thể, Tập đoàn, Tổng Công ty, địa phương…) đều liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Theo đó, sự ổn định và phát triển của nông nghiệp, nông thôn, nông dân chính là việc mỗi công dân, mỗi tập thể có hành động thiết thực làm đòn bảy để phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Mục tiêu của phong trào thi đua kêu gọi đồng bào cả nước đi lên và phát triển hài hòa giữa khu vực nông thôn và thành thị, miền núi tiến kịp miền xuôi. Phong trào thi đua này, mỗi công dân Việt Nam và đồng bào ta đang sinh sống làm việc ở nước ngoài đều cảm thấy rất gần gũi, chung sức, chung lòng hưởng ứng, vì mỗi người ít nhiều có tình cảm gắn bó với nông nghiệp, nông thôn, nông dân.
Phong trào thi đua tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi thi đua Ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2012). Theo đó, mỗi cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng phải tự nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Mỗi người dân, tập thể tự hào làm theo lời kêu gọi của Bác Hồ về tư tưởng, phong cách và trách nhiệm về thi đua yêu nước.
Đặc biệt, các phong trào thi đua có tính cộng hưởng cao tại khắp các vùng miền đất nước như tiết kiệm điện, nước, nhiên liệu trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động, ủng hộ nhân dân và địa phương bị thiên tai, phong trào Vì người nghèo… được toàn thể cộng đồng xã hội tích cực tham gia, luôn đạt kết quả cao.
            Năm 2012 sẽ là một năm với dấu ấn đậm nét mới trong phương thức tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng. Việc phát động các phong trào thi đua đã tính đến yếu tố hiệu quả. Các bộ ngành, đoàn thể, địa phương luôn xác định rõ mục tiêu hướng tới và sự lồng ghép các phong trào sát với tình hình kinh tế - xã hội thực tế tại các bộ ngành, địa phương, đơn vị trong năm và các giai đoạn cụ thể. Nội dung các phong trào thi đua luôn được đổi mới, đa dạng, phong phú, thiết thực. Ngoài các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, đột xuất, lồng ghép… các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo lĩnh vực đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp tạo được hiệu ứng xã hội tích cực. Thi đua yêu nước và việc khen thưởng là công cụ  để phát huy hiệu quả việc quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

 

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về HĐND - UBND huyện Chư Pưh
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Đức Ngọc - Chánh Văn phòng.
Địa chỉ: Nhơn Hòa - Chư Pưh - Gia Lai. Điện thoại: 0593.850009- Fax: ubndchupuh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 39/GP-TTĐT ngày 14/03/2012 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai