Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tổng cộng có: 171 thủ tục
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 


Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn - Chủ đầu tư đối với dự án;
- Bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên;
- Người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị
Lĩnh vực hạ tầng đô thị
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;
b) Cơ quan có thẩm quyền, cơ quan của người được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thẩm quyền quyết định: Cơ quan, người được phân cấp thẩm quyền.
 
Lĩnh vực công sản-Thẩm định giá
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn a) Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;
b) Cơ quan có thẩm quyền, cơ quan của người được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định giao, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công. Thẩm quyền quyết định: Cơ quan, người được phân cấp thẩm quyền.
Lĩnh vực công sản-Thẩm định giá
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn . Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
3. Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND mặt trận tổ quốc cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, thôn, bản, tổ dân phố (nếu có).
Lĩnh vực môi trường, đất đai
Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (trường hợp được UBND cấp huyện ủy quyền) Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn UBND cấp xã (Trường hợp được UBND cấp huyện ủy quyền) Lĩnh vực môi trường, đất đai
Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (trường hợp được UBND cấp huyện ủy quyền) Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn : UBND cấp xã (trường hợp được UBND cấp huyện ủy quyền) Lĩnh vực môi trường, đất đai
Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (trường hợp được UBND cấp huyện ủy quyền) Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn : UBND cấp xã (trường hợp được UBND cấp huyện ủy quyền) Lĩnh vực môi trường, đất đai
Đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn UBND cấp xã Lĩnh vực đất đai
Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Lĩnh vực môi trường, đất đai
hòa giải tranh chấp đất đai Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã.
* Cơ quan trực tiếp giải quyết: Các cơ quan chức năng thuộc UBND cấp xã.
* Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, bản đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp cấp xã. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Lĩnh vực đất đai

Tng tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Laid
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 123- Fax: (0269)3 - Email: ttnhonhoa.chupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hữu Dương - Chủ tịch UBND thị trấn Nhơn Hòa

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 29
Tổng số lượt truy cập: 29
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png