Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thảo gỡ khó khăn cho người dân trồng cây hồ tiêu

Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thảo gỡ khó khăn cho người dân trồng cây hồ tiêu bị chết trong thời gian qua

Ngày đăng bài: 12/08/2019
Trước những khó khăn của người dân trồng cây hồ tiêu bị chết trên địa bàn huyện Chư Pưh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất chủ trương chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn hướng dẫn các xã, thị trấn để tổ chức HOọi thảo về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời từ ngày ngày 05 đến ngày 13/4/2019 Thường trực Huyện ủy đã trực tiếp dự và chỉ đạo 09 Hội thảo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và liên kết sản xuất trên địa bàn 9 xã, thị trấn nhằm giới thiệu các Công ty, Doanh nghiệp về liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; các mô hình hay, hiệu quả đến với người dân để người dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp, qua đó phát triển kinh tế để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

1.jpg
Hội thảo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại xã Ia Blứ
 
Ngay sau khi các xã, thị trấn tổ chức Hội thảo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 749-CV/HU ngày 16/4/2019 về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, qua đó chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Đề án phát triển trồng trọt – chăn nuôi trên địa bàn, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng ở từng xã, thị trấn và huyện, tập trung chỉ đạo xây dựng cánh đồng lớn đối với cây hồ tiêu, cà phê, lúa; tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến thông tin về cơ chế chính sách gia hạn nợ, giảm lãi suất nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nông dân sản xuất hồ tiêu; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện tích cực kêu gọi các doanh nghiệp cam kết đầu tư liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thành lập các Tổ hợp tác sản xuất ký hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm với công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện làm việc với các công ty, doanh nghiệp để tổ chức hội nghị thông tin, tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho người dân, định hướng chuyển đổi cây trồng, tìm hướng tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nhãn mác, thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp; quan tâm chỉ đạo để nhân dân áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo các xã, thị trấn đã tổ chức Hội nghị từng thôn, làng để thông tin, giới thiệu, hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký, lựa chọn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp.
Một số hình ảnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả trên diện tích cây hồ tiêu bị dịch bệnh chết: