Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Chư Pưh với công tác dân vận trong tình hình mới

Chư Pưh với công tác dân vận trong tình hình mới

Ngày đăng bài: 04/12/2018
Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Kế thừa và vận dụng tư tưởng “dân làm gốc”, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước, Đảng và Bác Hồ luôn xác định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, nhân dân vừa là chủ thể vừa là mục tiêu, động lực của cách mạng. Tư tưởng chính trị lấy dân làm gốc là bài học kinh nghiệm, là đường lối chiến lược xuyên suốt góp phần quyết định sự thành công của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 
iale.jpg
Đoàn xã Ia Le với hành trình 15 km đi làm công tác dân vận
 
Trên cơ sở đó, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận ở huyện Chư Pưh được tăng cường, tiếp tục đổi mới gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu; quan tâm phát huy quyền làm chủ và lợi ích thiết thực của nhân dân; công tác dân vận đạt được kết quả tích cực; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, làm nòng cốt trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận được quan tâm; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.
Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, công tác dân vận  ở huyện Chư Pưh thời gian qua còn những hạn chế, đó là: nhận thức về mục đích, yêu cầu và các giải pháp về công tác dân vận ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự đầy đủ và sâu sắc. Một số cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và trách nhiệm về công tác dân vận ở cơ quan, đơn vị mình; Công tác cải cách hành chính tuy đã đạt được một số kết quả bước đầu, song chưa thật sự đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của tổ chức và người dân. Một số cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước còn có biểu hiện xa dân; Việc triển khai kế hoạch đối thoại với nhân dân của cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa được chú trọng; việc giải quyết các vướng mắc trong nhân dân, nhất là các lĩnh vực được dư luận quan tâm như đất đai, chế độ chính sách…đã được chú trọng nhưng do vướng mắc về thể chế, lịch sử để lại nên vẫn còn nhiều vụ việc diễn ra phức tạp, khiếu kiện, kéo dài. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi chưa quan tâm, chú trọng đúng mức và đi vào chiều sâu nên tình trạng vi phạm dân chủ, thiếu sự giám sát của nhân dân vẫn còn diễn ra.
Minh Châu

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 12
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png