Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Công tác dân vận ở Chư Pưh: Thành tựu và bài học kinh nghiệm

Công tác dân vận ở Chư Pưh: Thành tựu và bài học kinh nghiệm

Ngày đăng bài: 11/08/2019
Xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của huyện Chư Pưh chủ động thực hiện tốt công tác dân vận. Điều đó góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân trong huyện đối với Đảng và chính quyền.
1.jpg
Xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của huyện Chư Pưh chủ động thực hiện tốt công tác dân vận. Điều đó góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân trong huyện đối với Đảng và chính quyền.
 
2.jpg
Sinh viên tình nguyện cùng đoàn xã Ia Rong làm vệ sinh đường làng
Đối với công tác dân vận của lực lượng vũ trang: Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nội dung “Dân quân tự vệ làm công tác dân vận”, tổ chức tổ công tác dân vận ở địa phương, cơ sở chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở bám địa bàn nắm tình hình gắn với công tác dân vận, hướng dẫn giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số cải tạo vườn tạp, giữ vệ sinh môi trường; chú trọng công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, động viên thanh niên đăng ký khám tuyển, lên đường nhập ngũ đảm bảo chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu quân số trên giao, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn làm tốt công tác dân vận của địa phương, giúp làng Ia Bia, làng Kênh Săn, xã Ia Le làm bờ rào và công trình vệ sinh; mua 21 con Dê trị giá 40.000 triệu đồng hỗ trợ 04 hộ nghèo tại xã Ia Rong. Phối hợp với Quân đoàn 3, Lữ đoàn 134.. làm công tác dân vận tại xã Ia Rong, Ia le làm tốt công tác dận vận tại địa bàn, khám và cấp thuốc, hỗ trợ gạo, quần áo cho người nghèo. Công an đã phối hợp với các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý giáo dục, cảm hóa giúp đỡ các đối tượng A,B,C; phối hợp xây dựng kế hoạch giúp đỡ, giáo dục cảm hóa các đối tượng trên địa bàn huyện; vận động nhân dân tham gia các phong trào tự quản về trật tự, an toàn xã hội, xây dựng cốt cán trong phong trào trong các tôn giáo; tuyên truyền, phản bác, đấu tranh chống các luận điệu phản động và các hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Tiếp xúc, tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ “Tin lành Đê Ga”, không vượt biên sang Campuchia, Thái lan.
 
3.jpg
Dân quân, công an viên giúp người dân qua tuyến đường ngập lụt
 Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp: tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; phối hợp và tập trung tạo sự chuyển biến về chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết, hội viên; thường xuyên tổ chức đi cơ sở nắm tình hình, trao đổi, đối thoại, góp ý giúp cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động; Vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cán bộ công nhân viên chức và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo. Làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đến đoàn viên, hội viên. Năm 2018 và các tháng đầu năm 2019 các xã, thị trấn vận động nhân dân đóng góp được 113 triệu đồng, huy động 229 ngày công lao động và hiến 2.566m đất làm đường giao thông nông thôn.  Hướng dẫn hoạt động Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và các tổ hòa giải ở cơ sở; tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc”, hội nghị biểu dương già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số…Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng chương trình, nội dung thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội;  phối hợp tham gia tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện với nhân dân tại các xã, thị trấn; tuyên truyền nêu gương các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “dân vận khéo” để đoàn viên, hội viên và nhân dân học tập, làm theo. Đến nay, có trên 150 mô hình kinh tế có hiệu quả cao, cho mức thu nhập ổn định từ 150 triêu đồng đến 1 tỷ đồng/năm. Điển hình như: mô hình chăn nuôi gà Đông tảo của hộ nông dân Đinh Công Chấn, mô hình trồng cà phê xen cây ăn trái của hộ nông dân Đào Thanh Khơ, Đào Văn Chung ở xã Ia Dreng; mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi của nông dân Phan Văn Quý ở xã Ia Le; Mô hình trồng cây Đinh lăng của Cựu chiến binh Lê Cường, xã Ia Blứ; Mô hình kinh doanh phân bón, thu mua nông sản của CCB Phạm Thanh Tuyến, xã Ia Ròng….
 
4.jpg
Từ những thành tựu nói trên, bước đầu có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận ở huyện Chư Pưh: 
Một là, công tác dân vận phải luôn được sự quan tâm và đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong triển khai, tổ chức thực hiện. 
Hai là, công tác dân vận phải gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời gắn với thực hiện tốt công tác dân tộc và công tác tôn giáo.
Ba là, thường xuyên quan tâm đến công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, gắn với thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm túc Quy chế Dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt vai trò, chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức này.
Bốn là, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ dân vận các cấp. Cán bộ dân vận phải nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu rõ phong tục, tập quán, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; biết phối hợp và tranh thủ vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện tốt công tác dân vận.
Năm là, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giải quyết những kiến nghị, đề nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
 
Thương Hiền

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 11
Tổng số lượt truy cập: 11
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png