Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện

Công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện

Ngày đăng bài: 05/06/2020
Công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành, các đơn vị quan tâm chỉ đạo, triển khai quyết liệt và đã thu được nhiều kết quả nhất định nhưng thời gian gần đây tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Để tăng cường các biện pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ vững trật tự kỷ cương pháp luật về lâm nghiệp; đồng thời thực hiện văn bản số 3974/VPCP-NN ngày 21/5/2020 cùa Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về xử lý tình trạng chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép ở các tỉnh Tây Nguyên; văn bản số 3198/BNN-TCLN ngày 13/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; văn bản số 1155/UBND-NL ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã có rừng, Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện triển khai thực hiện các nội dung sau:

1.jpg
Hình ảnh minh họa
 
1. Tiếp tục triên khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 3671/KH-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết sổ 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lành đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh và UBND huyện trong thời gian gần đây.
2. Hạt Kiểm lâm huyện:
Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị chức năng, các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; nâng cao chất lượng; tổ chức tuần tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; thường xuyên giám sát, quản lý nguồn gốc lâm sản của các cơ sở mua bán, kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn; phát hiện và xử lý hành vi “quay vòng hồ sơ”, gian lận xuất xứ hàng hóa; tổ chức duy trì có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và có chính sách động viên, bảo vệ đối với người báo tin.
Xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các công chức, viên chức, người đứng đầu có biểu hiện tiêu cực, tiếp tay các đối tượng vi phạm, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ để xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn phụ trách.
3. UBND các xã có rừng, các đơn vị chủ rừng: phối hợp với các ngành chức năng và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền về các điển hình tốt trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; rà soát, xác định các điểm nóng về chặt phá rừng, sản xuất kinh doanh lâm sản trái pháp luật và có kế hoạch xử lý triệt để; điều tra, xử lý nghiêm các vụ gây rối, chống người thi hành công vụ; thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm giải quyết tình trạng di dân tự do, tranh chấp đất lâm nghiệp; kiên quyết thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, sử dụng trái pháp luật.
Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở địa phương.
Các đơn vị chủ rừng: phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và tổ đoàn thể, các cơ quan chức năng, tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng ngày từ gốc, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn quản lý; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ dân, cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vê rừng thực hiện tốt cam kết bảo vệ rừng. Thủ trưởng đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm trước UBND huyện và pháp luật nếu để xảy ra tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên lâm phần được giao.
4. Công an huyện: chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tập trung điều tra, xử lý các vụ án hình sự về lâm nghiệp đã khởi tố (nếu có) để sớm đưa ra xét xử nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các đối tượng vi phạm có hành vi manh động, gây rối, chống người thi hành công vụ để tăng cường hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với xe hết niên hạn sử dụng, xe không có giây tờ hợp pháp, xe độ chế, xe thay đổi kết cấu tham gia giao thông, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.
 5. Ban Chỉ huy quân sự huyện chì đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy rừng; sẵn sàng cử lực lượng phối hợp truy quét các đối tượng xâm hại tài nguyên rừng theo yêu cầu của UBND huyện.
6. Trung Tâm Văn hóa-TT&TT: phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND các xã có rừng thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư đối với công tác quản lý bảo vệ rừng.
Ksor Bun

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 29
Tổng số lượt truy cập: 29
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png