Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Huyện Chư Pưh thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

Huyện Chư Pưh thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng bài: 29/11/2019
Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, thị trấn đã và đang được các cấp ủy, chính quyền huyện Chư Pưh quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước từ cơ sở. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, thể hiện rõ qua việc tham gia bàn bạc, góp ý kiến trong quyết định mức huy động các nguồn đóng góp tự nguyện nhất là huy động nguồn lực đóng góp xây dựng nông thôn mới. 

4.jpg
Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh kiểm tra việc CCHC tại huyện Chư Pưh
 
Theo đó, việc huy động luôn được công khai, minh bạch, dân chủ. Nhân dân tham gia bàn và quyết định mức đóng góp, cách thức thực hiện và giám sát công trình nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đến nay, tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã huy động 866.387,4 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1.650 triệu đồng. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện có 91,25% đường trục xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 80,22% đường trục thôn, đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 85,04% đường ngõ xóm sạch sẽ và không lầy lội vào mùa mưa; 60,90% đường trục nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức đầy đủ hội nghị lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh hương ước, quy ước...thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” các cấp hội đã triển khai thực hiện phong trào thi đua đoàn kết, phát huy dân chủ, được nhân dân ở nhiều khu dân cư xây dựng thành những quy ước, hương ước nhằm điều chỉnh hành vi của thành viên trong cộng đồng dân cư, năm 2019 có 11.760 hộ và 9.878 hộ gia đình là hội viên nông dân đăng ký gia đình văn hóa.
        Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phát huy tốt vai trò trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, phối hợp thông tin kịp thời đến các tầng lớp nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự án, công trình đầu tư, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng  tham gia công tác tiếp dân, giám sát hoạt động của chính quyền và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Vai trò tự quản của cộng đồng dân cư ngày càng phát huy hiệu quả và được khăng định. Các tầng lớp nhân dân đã phát huy dân chủ, đồng thuận, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức trách nhiệm công dân được nâng cao, thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân gắn với việc tự giác chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở ở thôn, làng phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời nhũng vấn đề mâu thuẫn trong nhân dân; góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
        MTTQ các cấp trên địa bàn huyện phối hợp ngành chức năng giám sát và phản biện xã hội; tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại của nhân dân. Qua giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân được trực tiếp bàn, quyết định, kiểm tra nhiều nội dung như: huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng; các công trình phúc lợi; xây dựng hương ước, quy ước; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”; bình xét hộ nghèo; giám sát các công trình xây dựng do nhân dân đóng góp; giám sát các khoản đóng góp của người dân, đã tổ chức tuyên tuyền, vận động 85 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp “quỹ tấm lòng vàng” 1.176.979.000 đồng để xây dựng, sửa chữa nhà tạm, dột nát cho 38 căn nhà (xã Ia Rong có 37 nhà; xã Ia Le có 01 nhà) cho 38 hộ nghèo, cụ thể: xã Ia Rong có 37 nhà (xây mới 12 nhà, sữa chữa 25 nhà) với 37 hộ, tại 06 thôn, làng (Ia Sâm 07 nhà, Teng Nong 08 nhà, Tao Ôr 05 nhà, Khô Roa 03 nhà, Tao Klăh 07 nhà và Tao Kó 07 nhà); xã Ia Le có 01 nhà xây mới với 01 hộ tại làng Kênh Săn do Ban Tuyên giáo tỉnh hỗ trợ.
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Công tác hòa giải ở cơ sở cũng được các cấp ủy, chính quyền, địa phương coi trọng. Các tổ hòa giải thường xuyên được củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ, kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ phát sinh trong cộng đồng dân cư. Để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở các phòng ban, đơn vị thuộc huyện gắn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo niêm yết công khai quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian giải quyết cũng như phí, lệ phí theo bộ thủ tục hành chính áp dụng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 để giải quyết các thủ tục hành chính đúng quy định; 09/09 xã, thị trấn vận hành tốt hệ thống “một cửa", “một cửa liên thông”, Quản lý văn bản điều hành. Trong năm 2019, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 30.066 hồ sơ; giải quyết 29.603 hồ sơ (chiếm 98,46% hồ sơ đã giải quyêt), số hồ sơ đang giải quyết 463 hồ sơ (chiếm 1,54% tổng số hồ sơ); Công tác hòa giải ở thôn, làng luôn được chú trọng, các tổ hòa giải thôn, làng hoạt động hiệu quả, giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ xảy ra trong nhân dân. Việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện đạt hiệu quả tốt. Tỷ lệ mức độ hài lòng của người dân về bầu cử vị trí trưởng thôn đạt 100%; mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công đạt 100%.
ĐVH

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 8
Tổng số lượt truy cập: 30
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png