Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Huyện ủy Chư Pưh- Một số kết quả nổi bật trong năm 2018

Huyện ủy Chư Pưh- Một số kết quả nổi bật trong năm 2018

Ngày đăng bài: 10/01/2019
Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, đồng thời cũng là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song huyện đã bám sát tình hình, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân trong huyện, qua đó đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:
huyen.jpg

Khu trung tâm hành chính huyện
 
Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển: Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị địa phương tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch năm, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Giá trị tăng trưởng kinh tế đạt 7,40%; Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng, trong đó: Nông - lâm nghiệp chiếm 47,65%, công nghiệp - xây dựng chiếm 28,94%, thương mại - dịch vụ chiếm 23,41%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,05 triệu đồng/năm, đạt 96,14% Nghị quyết. Tập trung chỉ đạo, lãnh đạo sản xuất nông nghiệp bằng nhiều biện pháp, giải pháp như tổ chức Hội thảo liên kết chuỗi giá trị sản xuất về nông nghiệp, điện năng và phiên chợ nông sản an toàn; kêu gọi các doanh nghiệp cam kết đầu tư liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện; định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo và đầu tư có trọng điểm.Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư có những chuyển biến rõ nét; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản để đưa vào sử dụng đúng thời gian quy định. Ngành giáo dục và đào tạo triển khai các hoạt động dạy và học đảm bảo theo kế hoạch; xây dựng được 04 trường chuẩn quốc gia (tăng 02 trường so với chỉ tiêu Nghị quyết; Các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt được nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ thoát nghèo 2018 là 4,19%. Quan tâm triển khai thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chỉ đạo rà soát cụ thể tình hình các hộ dân thiếu đất sản xuất trên địa bàn huyện để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có đổi mới, phù hợp với thực tiễn của huyện và cơ sở. Chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lự thù địch. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng gương điển hình tiên tiến. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đảm bảo về nội dung, chất lượng, đúng tiến độ.
  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trên cơ sở đó, đề ra kế hoạch, lộ trình cụ thể để sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ có chi ủy, kết nạp 145 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 10,56% so với đảng viên đầu năm, vượt kế hoạch Nghị quyết đề ra, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 1.515 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 10 đoàn kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, đồng thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên, tổ chức đảng được chỉ đạo xem xét kịp thời, đúng quy định. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội huyện có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực. Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, đoàn thể từ huyện đến thôn, làng; tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương nhất là giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
          Năm 2019 là năm quan trọng, có tính chất quyết định, năm về đích thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phát huy kết quả đạt được, Huyện ủy Chư Pưh tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
  Tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đã đề ra; tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tiếp tục duy trì giá trị tăng trưởng kinh tế, đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của huyện; tập trung các nguồn lực đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng; chủ động thu hút các nhà đầu tư, huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Thực hiện các giải pháp để phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; chăm lo phát triển giáo dục - đào tạo. Tăng cường các giải pháp bảo đảm ổn định an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội; triển khai các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông xuống mức thấp nhất. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên và xây dựng chi bộ thôn, làng có chi ủy; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng.
Như vậy, với những kết quả đạt được, cũng như những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019, tin tưởng và hy vọng rằng Chư Pưh sẽ ngày càng phát triển trong quá trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, từng bước góp phần mang lại đời sống cao cho nhân dân trên toàn huyện.
Minh Châu

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Phạm Đức Ngọc - Chánh văn phòng UBND huyện
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 14
Tổng số lượt truy cập: 14
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png