Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > KẾ HOẠCH tuyên truyền Đại hội đảng các cấp

KẾ HOẠCH tuyên truyền Đại hội đảng các cấp

Ngày đăng bài: 23/12/2019
Để cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong huyện nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội; tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ huyện, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội, sớm đưa nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Ban Thườngvụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

7.jpg
 Thông qua công tác tuyên truyền Đại hội góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong huyện đối với Đảng, với chế độ. Nội dung các hoạt động tuyên truyền tập trung phản ánh những kết quả về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong từng chi bộ, đảng bộ cơ sở để tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người Chư Pưh, tiềm năng thế mạnh và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của huyện đến với Nhân dân trong tỉnh, các địa phương trên cả nước nước và kiều bào ở nước ngoài nhằm củng cố niềm tin, niềm tự hào về truyền thống bất khuất, đoàn kết, một lòng, một dạ đi theo Đảng, Bác Hồ, chung sức, đồng lòng, chung tay xây dựng quê hương Chư Pưh ngày càng giàu đẹp. Gắn tuyên truyền Đại hội với tuyên truyền bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kịp thời uốn nắn nhận thức, biểu hiện lệch lạc, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tư tưởng, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội chính trị, cục bộ địa phương, bè phái, biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.
Tổ chức thường xuyên, liên tục các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; đề cao tính hiệu quả, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí. Phát huy ưu thế của truyền thông trên internet, mạng xã hội để góp phần tuyên truyền hiệu quả công tác chuẩn bị, tổ chức và những kết quả của Đại hội.
Theo đó, nội dung tuyên truyền về Đại hội được chia làm ba đợt với các nội dung cụ thể. Các Tổ chức cơ sở Đảng và các cơ quan, đơn vị hàng tháng báo cáo công tác tuyên truyền, tiến độ triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Thường trực Huyện ủy
Khẩu hiệu tuyên truyền gồm:
1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
3. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
4- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
5- Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện Chư Pưh thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X!
6- Nhân dân các dân tộc huyện Chư Pưh đoàn kết xây dựng quê hương giàu mạnh và phát triển bền vững!
7- Đảng bộ và Nhân dân huyện Chư Pưh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
8- Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công!
9- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
10- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!
11- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
12- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
13- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
Hà Phương

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng số lượt truy cập: 2
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png