Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của huyện Chư Pưh

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của huyện Chư Pưh

Ngày đăng bài: 28/12/2020
Ngày 17/12/2020, UBND huyện Chư Pưh đã ban hành Báo cáo số 456/BC-UBND về kết quả công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2020.
 
tthc.jpg
Hình ảnh minh họa
UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban đơn vị, UBND các xã, thị trấn duy trì việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính tại các trụ sở làm việc, trên Cổng/Trang thông tin điện tử cấp huyện/cấp xã, tại Bộ phận một cửa để người dân, doanh nghiệp tra cứu, áp dụng.
Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa: có 06 thủ tục hành chính tổ chức rà soát (Lao động-TBXH cấp huyện 01 thủ tục, Quân sự cấp xã 01 thủ tục, Tư pháp-Hộ tịch cấp xã 03 thủ tục, Chính sách cấp xã 01 thủ tục). Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa: 06; Phương án đơn giản hóa cụ thể: 01 TTHC sửa đổi, bổ sung; 05 TTHC được giữ nguyên. Số tiền tiết kiệm được là 1.686.000 đồng, tỷ lệ chi phí tiết kiệm được là 42,4%, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa đạt 100%.
Trong năm đã tiếp nhận 01 phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính của Bà Hồ Thị Hạnh, thôn 6, xã Ia Le phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia về vấn đề chậm trễ cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai; UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai giải quyết theo đúng quy định.
Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận là 10.061 hồ sơ (hồ sơ trực tuyến là 276 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 9.785 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 05 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 9.988; trong đó, giải quyết trước hạn: 4.442 hồ sơ, đúng hạn: 5.476 hồ sơ, số lượng hồ sơ đang giải quyết: 73 hồ sơ.
Tổ Kiểm soát thủ tục hành chính huyện đã thường xuyên tuyên truyền người dân sử dụng các dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, trong năm 2020, toàn huyện có 276 hồ sơ được tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến mức độ 3, 812 hồ sơ được tiếp nhận và  2.977 hồ sơ được trả bằng dịch vụ Bưu chính công ích.
Đã triển khai tích hợp Hệ thống Một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã vào trang dịch vụ công của tỉnh, Quốc gia; đến nay có 36 TTHC mức độ 3 và 03 TTHC mức độ 4.
Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC đã đăng được 16 tin, bài liên quan đến công tác kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC, tra cứu TTHC trên zalo, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử huyện.
Về Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện đã thu thập được 12 phiếu đánh giá cán bộ, công chức giải quyết TTHC, 14 phiếu đánh giá Bộ phận Một cửa, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền giải quyết TTHC được đánh giá hài lòng trở lên và trên nền tảng đánh giá điện tử có 34 lượt đánh giá đơn vị thuộc UBND huyện, thì có 33 lượt đánh giá rất hài lòng, 01 lượt đánh giá hài lòng.
Về Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp xã có 298 lượt đánh giá trên nền tảng điện tử (xã Ia Rong với 51 lượt đánh giá rất hài lòng, 04 lượt đánh giá hài lòng; xã Ia Phang 74 lượt đánh giá rất hài lòng; xã Ia Hrú 58 lượt đánh giá rất hài lòng; xã Ia Blứ 05 lượt đánh giá rất hài lòng; xã Chư Don 56 lượt đánh giá rất hài lòng; thị trấn Nhơn Hòa có 50 lượt đánh giá rất hài lòng); đánh giá cán bộ, công chức giải quyết TTHC (xã Chư Don 23 phiếu, xã Ia Hrú 16 phiếu, xã Ia Rong 02 phiếu, thị trấn Nhơn Hòa 49 phiếu); đánh giá đơn vị: thị trấn Nhơn Hòa 36 phiếu, xã Ia Hrú 02 phiếu) được đánh giá hài lòng trở lên.
Kết quả thực hiện “4 tại chỗ”: Được triển khai thực hiện tại Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn phân công trực tại Bộ phận Một cửa để thực hiện giải quyết nhanh hồ sơ cho công dân trong lĩnh vực Chứng thực, Hộ tịch với 16 thủ tục được giải quyết bằng hình thức này.
Thực hiện đề án liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/Hưởng mai táng phí theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ (đối với cấp huyện): Trong năm 2020 toàn huyện đã giải quyết được 375 trường hợp (xã Ia Phang 242 trường hợp, thị trấn Nhơn Hòa 56 trường hợp, xã Ia Hrú 31 trường hợp, xã Ia Rong 01 trường hợp, xã Ia Hla 45 trường hợp).
Nhiệm vụ công tác năm 2021
- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ cho cán bộ đầu mối thủ tục hành chính, kịp thời báo cáo về UBND huyện để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thay thế theo quy định.
- Thường xuyên cập nhật các TTHC được công bố mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc niêm yết công khai TTHC theo đúng quy định. Đảm bảo có 20% TTHC được giải quyết hoàn thành trên dịch vụ công mức độ 3, 4; 30% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, TTHC khi tiếp nhận được văn bản của cấp trên.
- Hướng dẫn cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC cấp huyện, cấp xã.
ĐVH

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Văn Hợi- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện- Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 2
Năm hiện tại: 5
Tổng số lượt truy cập: 8
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png