Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Kết quả công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của UBND huyện Chư Pưh năm 2020

Kết quả công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của UBND huyện Chư Pưh năm 2020

Ngày đăng bài: 05/09/2020
Thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện năm 2020 (ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 13/01/2019); qua đó các phòng, ban, đơn vị thực hiện rà soát 06 thủ tục nhằm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính; kiến nghị đơn giản hóa TTHC nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.
1.jpg
Hình ảnh minh họa
Công tác rà soát, đánh giá TTHC đã được các cơ quan, đơn vị thuộc huyện chủ động tổ chức thực hiện theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ mà kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, không chỉ tập trung rà soát những TTHC được giao, UBND huyện còn luôn quan tâm, theo dõi rà soát, đánh giá, kịp thời phát hiện để đề xuất loại bỏ hoặc chỉnh sửa những TTHC không phù hợp, phức tạp, phiền hà, bảo đảm quy định TTHC đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện TTHC.
Qua công tác rà soát, đánh giá TTHC, Bộ đề xuất đơn giản hóa 06 TTHC, gồm:
1. Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
- Nội dung đơn giản hóa: Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 02 ngày xuống còn 01 ngày.
- Lý do: Thủ tục này được triển khai thực hiện ngay sau khi tiếp nhận từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, Phòng Lao động-TBXH xử lý, UBND huyện có thể trực tiếp ký quyết định trong vòng 01 ngày.
- Kiến nghị thực thi: Giảm quá trình luân chuyển giữa các phòng chuyên môn để giảm số thời gian thực hiện.
- Lợi ích của phương án: Thuận tiện cho người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc sớm nhận được tiền hỗ trợ; trung bình giảm khoảng 12.000đ chi phí đi lại trong nội bộ huyện Chư Pưh.
2. Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự cấp xã
- Nội dung đơn giản hóa: Đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên từ 17 tuổi trở lên, có thể đại diện hộ gia đình đăng ký thay tại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.
- Lý do: Nhiều trường hợp thanh niên đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương, vì vậy cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp có thể đăng ký thay cho công dân.
- Kiến nghị thực thi: Quá trình đăng ký nghĩa vụ quân sự hàng năm được đơn giản hóa.
- Đề nghị bổ sung việc đăng ký nghĩa vụ quân sự hàng năm đối với thanh niên đủ tuổi nhưng không có mặt tại địa phương, cho phép người thân trong gia đình đăng ký thay tại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.
- Lợi ích của phương án đơn giản hóa: Thuận tiện cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự nhưng không có mặt tại địa phương như đi làm ăn xa, tham gia học tập, công tác ngoài địa phương nơi cư trú; trung bình giảm khoảng 80.000đ chi phí đi lại trong nội bộ tỉnh, khoảng 350.000đ ngoại tỉnh.
3. Chứng thực văn bản từ chối văn bản thừa kế tài sản tại Ủy ban nhân dân cấp xã
- Nội dung đơn giản hóa: Tăng thẩm quyền của UBND cấp xã đối với chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế thì ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người từ chối thực hiện việc chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế.
- Lý do: Vì nếu ko quy định như vậy người từ chối sẽ phải về tại xã nơi có đất thực hiện hoặc phải ra văn phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng thực hiện gây khó khăn cho người dân trong khi đó một số nơi không có Văn phòng công chứng.
- Kiến nghị thực thi: Tại Khoản 6 điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có đất.
- Đề nghị bổ sung tăng thẩm quyền cho UBND cấp xã đối với chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế.
- Lợi ích của phương án đơn giản hóa: Thuận tiện cho công dân thực hiện thủ tục hành chính khi không ở địa phương nơi có đất mà nơi cư trú không có văn phòng công chứng; trung bình giảm chi phí đi lại khoảng 12.000đ trong nội bộ huyện, 80.000đ trong nội bộ tỉnh, khoảng 350.000đ ngoại tỉnh.
4. Khai tử tại Ủy ban nhân dân cấp xã
- Nội dung đơn giản hóa: Trường hợp không có chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu có thể thay thế bằng giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, hoặc giấy tờ tùy thân dán ảnh khác.
- Lý do: Nhiều trường hợp người dân không mang theo giấy tờ tùy thân.
- Kiến nghị thực thi: Tại Điều 28, Nghị định 123/2015/NĐ-CP và Điều 52, Luật Hộ tịch năm 2014.
- Đề nghị bổ sung giấy tờ tùy thân thay thế như khai sinh, sổ hộ khẩu, hoặc giấy tờ tùy thân dán ảnh khác để thực hiện thủ tục hành chính.
- Lợi ích của phương án đơn giản hóa: Thuận tiện cho công dân thực hiện thủ tục hành chính khi không mang theo giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu để đối chiếu; trung bình giảm chi phí đi lại khoảng 8.000đ trong nội bộ xã, 12.000đ trong nội bộ huyện.
5. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở tại Ủy ban nhân dân cấp xã
- Nội dung đơn giản hóa: Hộ gia đình viết bản cam đoan khai thành viên hộ gia đình thay vì kiểm tra hộ khẩu chứng minh thành viên hộ gia đình.
- Lý do: Hộ khẩu mới có thay đổi về địa giới hành chính, có nhân khẩu tách chuyển khẩu nên xác minh thành viên hộ gia đình chỉ căn cứ sổ hộ khẩu thì không đủ cở sở pháp lý, theo đúng thực tế.
- Kiến nghị thực thi: Tại Khoản 2, điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.
- Đề nghị bổ sung thay thế bằng giấy cam đoan khai thành viên hộ gia đình cho việc chứng thực kiểm tra từng thành viên hộ gia đình.
- Lợi ích của phương án đơn giản hóa: Thuận tiện cho công dân thực hiện thủ tục hành chính khi không phải thực hiện xác minh quan hệ gia đình, giảm một bước trong quá trình giải quyết hồ sơ tiếp theo (liên quan đến giao dịch động sản, đất đai, nhà ở trường hợp tặng cho, thừa kế trong gia đình); tiết kiệm được khoảng 7.000đ/lần tiền chứng thực xác nhận nhân thân trong gia đình trước khi thực hiện thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch tài sản, trung bình giảm chi phí đi lại khoảng 8.000đ trong nội bộ xã, 12.000đ trong nội bộ huyện.
6. Thủ tục cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với thương binh ngừng hưởng do khách quan hoặc thất lạc hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã
- Nội dung đơn giản hóa: Trường hợp đối tượng không cư trú ở nguyên quán, thì không cần có giấy xác nhận của Phòng Lao động-TBXH nguyên quán.
- Lý do: Nhiều trường hợp người dân ở xa nguyên quán, thông tin nguyên quán thay đổi; trong khi thông tin nếu có đã được lưu trữ cụ thể tại Bộ Quốc phòng.
- Kiến nghị thực thi: Tại Điều 14, Mục 4, Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07/11/2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.
- Đề nghị bổ sung: không cần xác nhận của Phòng Lao động-TBXH nguyên quán của đối tượng thụ hưởng.
- Lợi ích của phương án đơn giản hóa: Thuận tiện cho công dân thực hiện thủ tục hành chính khi không phải thực hiện xác nhận lại thông tin của đối tượng thụ hưởng tại Phòng Lao động-TBXH nguyên quán, giảm việc phải đi làm nhiều lần; trung bình giảm chi phí đi lại khoảng 80.000đ trong nội bộ tỉnh, khoảng 350.000đ ngoại tỉnh.
Kiến nghị Sở Lao động-TBXH, UBND tỉnh, Bộ Lao động-TBXH giảm thủ tục “Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc” từ 02 ngày xuống còn 01 ngày.
Kiến nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Quốc phòng bổ sung việc đăng ký nghĩa vụ quân sự hàng năm đối với thanh niên đủ tuổi nhưng không có mặt tại địa phương, cho phép người thân trong gia đình đăng ký thay tại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.
Kiến nghị Sở Tư pháp, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp: Bổ sung tăng thẩm quyền cho UBND cấp xã đối với chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế; bổ sung giấy tờ tùy thân thay thế như khai sinh, sổ hộ khẩu, hoặc giấy tờ tùy thân dán ảnh khác để thực hiện thủ tục hành chính khai tử tại UBND cấp xã.
Kiến nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động-TBXH, UBND tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-TBXH bổ sung không cần xác nhận của Phòng Lao động-TBXH nguyên quán của đối tượng thụ hưởng không ở nơi nguyên quán.
ĐVH
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 5
Tổng số lượt truy cập: 5
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png