Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng bài: 05/09/2020
Thực hiện Công văn số 1601/UBND-NC ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2020; Qua Báo cáo số 1152/BC-SNV ngày 30/7/2020 của Sở Nội vụ về tổng hợp kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2020. Ngày 31/8/2020, UBND huyện đã có báo cáo số 310/BC-UBND về kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của huyện, cụ thể như sau:
2.jpg
Giải quyết TTHC tại Bộ phậm Một cửa huyện Chư Pưh
 
Về công tác tuyên truyền công tác CCHC: Hiện nay, tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã thực hiện in nội dung tuyên truyền ở mặt sau của Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2020 của tỉnh Gia Lai.
Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của huyện. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 về việc công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành, đồng thời thực hiện đăng tải văn bản lên trang thông tin điện tử của UBND huyện theo đúng quy định.
Công an huyện và Bảo hiểm xã hội huyện đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc niêm yết tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện để người dân tra cứu theo quy định tại Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Công an huyện đã bố trí thường xuyên cán bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.
UBND huyện chỉ đạo Bộ phận Một cửa cấp huyện/cấp xã ghi đầy đủ thông tin trong phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả hoặc tiếp nhận hồ sơ TTHC; mở sổ theo dõi việc tiếp nhận và trả kết quả, ghi đầy đủ hồ sơ TTHC vào và cập nhật mẫu sổ mới theo quy định.
Công tác cải cách bộ máy hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và Phòng Văn hóa - Thông tin huyện: UBND huyện đã đăng ký tuyển dụng 01 chỉ tiêu biên chế năm 2020; Thanh tra huyện: 01 Lãnh đạo nghỉ hưu theo quy định; Phòng Y tế huyện: UBND huyện đã đăng ký và xây dựng đề án giải thể, đưa chuyên viên về Văn phòng HĐND-UBND huyện; Phòng Dân tộc huyện: UBND huyện đã đăng ký và xây dựng đề án sáp nhập Phòng Dân tộc huyện với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC: UBND huyện đã xây dựng và triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2020 (tại Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND huyện). Đến nay, UBND huyện đã triển khai mở lớp bồi dưỡng tiến dân tộc thiểu số (40 học viên) và dự kiến hoàn thành trước tháng 10/2020 các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo; tập huấn công tác hội chữ thập đỏ; tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ; Bồi dưỡng nghiệp vụ  cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. UBND huyện đã cử  77 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh và huyện tổ chức.
Cải cách tài chính công: UBND huyện đã xây dựng dự toán ngân sách nhà nước huyện Chư Pưh năm 2021 theo đúng thời gian quy định và gửi Sở Tài chính tỉnh vào ngày 13/7/2020 (tại Văn bản số 828/UBND-TH ngày 13/7/2020). Đối với việc hực hiện các quy định và báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản công tại địa phương: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản công tại địa phương, hoàn thành trước 31/12/2020.
Hiện đại hóa hành chính: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch rà soát số lượng máy tính tại các xã, thị trấn để đăng ký mua sắm tập trung vào năm 2021; đã đầu tư mỗi xã một hệ thống QLVBĐH riêng, thực hiện gửi văn bản liên thông xã-huyện-tỉnh tại huyện Chư Pưh; với các đơn vị cấp huyện được gửi dạng nội bộ.
      ĐVH

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 8
Tổng số lượt truy cập: 8
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png