Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Một số kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019

Một số kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng bài: 11/09/2019
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “kỷ cương, quyết tâm, hiệu quả”. 9 tháng đầu năm 2019, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả tích cực.
IMG_4649.JPG
Công dân đến giao dịch tại bộ phận "Một cửa" huyện Chư Pưh 
 
Trong 9 tháng đầu năm 2019, Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện triển khai thực hiện có hiệu quả. UBND huyện đã công bố 02 văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND huyện, tổ chức rà soát 03 TTHC liên quan trực tiếp đến người dân thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn duy trì việc niêm yết, công khai các TTHC tại trụ sở làm việc, trên Cổng/Trang thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã, tại Bộ phận một cửa để người dân, doanh nghiệp tra cứu, áp dụng về TTHC, trong đó đã niêm yết tại Bộ phận một cửa cấp huyện: 299 TTHC và bộ phận một cửa các xã, thị trấn: 185 TTHC; đã niêm yết công khai thông tin, địa chỉ, email, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện; tiến hành kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên lao động tại các cơ quan, đơn vị. Kết quả: Kiểm tra 01 đợt, tại 07 cơ quan, đơn vị; Qua đó, Tổ kiểm tra đã đề nghị UBND huyện xử lý những cá nhân vắng mặt tại cơ quan, đơn vị trong giờ làm việc không có lý do. Về cải cách tài chính công có 100% cơ quan hành chính Nhà nước của huyện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, 100% các đơn vị sự nghiệp công lập của huyện thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; 44/44 (đạt 100%) đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ tài chính.
Tỷ lệ cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ cho công việc của các cơ quan đơn vị thuộc huyện, đạt 100%, 09 xã - thị trấn đạt 92,2%; 06 đơn vị sự nghiệp đạt 90,8%. Đảm bảo vận hành tốt hệ thống Hội nghị trực tuyến. Hệ thống mạng WAN được kết nối với 25 đơn vị (trong đó 13 phòng, ban chuyên môn, 03 đơn vị sự nghiệp và 09 xã, thị trấn). Đã hoàn thành việc triển khai, nhân rộng mô hình một cửa điện tử hiện đại tại UBND cấp xã, đang sử dụng có hiệu quả việc áp dụng hệ thống một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính.
Các cơ quan đều thực hiện chức năng luân chuyển văn bản điện tử qua phần mềm theo quy chế đề ra, liên thông văn bản 03 cấp (xã, huyện, tỉnh). 100% văn bản đến, văn bản đi tại UBND huyện (trừ văn bản mật) được nhập trên hệ thống QLVBĐH và ký số (với văn bản đi); 100% văn bản đi của các phòng ban, chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn, được ký số và lưu thông trên hệ thống QLVBĐH đảm bảo tính bảo mật, nhanh, tiết kiệm. 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ.
Cổng thông tin điện tử của huyện được duy trì ổn định, thông tin kịp thời hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện, bình quân 05 tin, bài, văn bản mới/ngày. Việc tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân trên Cổng/Trang thông tin điện tử tiếp tục được thực hiện thông qua mục Bạn đọc hỏi - Cơ quan chức năng trả lời đã kịp thời trả lời đầy đủ, thể hiện được tinh thần trách nhiệm và hình ảnh gần gũi, thân thiện của chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Niêm yết đầy đủ về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, cấp xã. Hệ thống ISO 9001:2008 đã được phê duyệt, 09 Trang thông tin điện tử cho tất cả các xã, thị trấn thường xuyên hoạt động và cập nhật đầy đủ thông tin của xã, thị trấn. Hệ thống hội nghị trực tuyến đã phục vụ trên 27 cuộc hội nghị trực tuyến cấp tỉnh - huyện, góp phần tiết kiệm nhân lực, thời gian và kinh phí. Hoàn thành kế hoạch triển khai, xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình đến các xã, thị trấn: lắp đặt thiết, bị tổ chức họp thông suốt ở 4 điểm cụm cấp xã.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với trước. Tiếp tục triển khai việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, bưu chính công ích; đăng ký triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Kết quả giải quyết TTHC 9 tháng đầu năm 2019 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (tính đến ngày 04/9/2019): Tổng số hồ sơ TTHC phải xử lý là 3.548 hồ sơ, đã giải quyết 3.287 hồ sơ, đạt 92,63%; Đúng hạn 3.287 hồ sơ, đạt 100%; số hồ sơ đang giải quyết 261 hồ sơ, chiếm 7,4%; có 133 hồ sơ được trả qua dịch vụ bưu chính công ích, 157 hồ sơ được tiếp nhận trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
Tiếp tục thực hiện mô hình một cửa kết hợp cung cấp thông tin khoa học công nghệ tại các xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong 9 tháng đầu năm 2019 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn (tính đến ngày 04/9/2019): Tổng số hồ sơ TTHC phải xử lý cấp xã 30.066 hồ sơ, đã giải quyết 29.603 hồ sơ, đạt 98,4%; Đúng hạn 29.603 hồ sơ, đạt 100%; số hồ sơ đang giải quyết 763 hồ sơ, chiếm 1,6%.
Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đến nay, 100% các phòng ban, đơn vị áp dụng thường xuyên và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc giá TCVN ISO 9001:2008. 09/09 UBND cấp xã đã công bố phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 9001:2008 đạt 100%.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong những tháng cuối năm, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ huyện đến các xã, thị trấn; đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền về CCHC có hiệu quả đến người dân và doanh nghiệp. Duy trì áp dụng Bộ Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn năm 2019. Tiếp tục rà soát quy trình để rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền, thực hiện công khai kết quả giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng thông tin dịch vụ công của huyện theo quy định.
ĐVH

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Văn Hợi- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện- Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 21
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png