Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản số 1526/SGDĐT-GDTX ngày 01/9/2020 về việc th

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản số 1526/SGDĐT-GDTX ngày 01/9/2020 về việc thông báo thông tin về các Trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 03/09/2020
Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai thông báo thông tin về các Trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập và cấp phép hoạt động giáo dục như sau:
Tính đến ngày 01/9/2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có 30 Trung tâm ngoại ngữ, tin học được thành lập và hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật, trong đó có 01 Trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập và 29 Trung tâm ngoại ngữ tư thục (có phụ lục kèm theo).
Các Trung tâm ngoại ngữ, tin học được thành lập và cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Phụ lục
DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
(Kèm theo Công văn số: 1526/SGDĐT-GDTX ngày 01 tháng 9 năm 2020
 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai)
1. Trung tâm ngoại ngữ và tin học tỉnh Gia Lai (Công lập)
Địa chỉ: Số 96, đường Cù Chính Lan, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 91/QĐ-TH ngày 29/8/1992 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
2. Trung tâm Anh ngữ Âu Việt
Địa chỉ: 07 Nguyễn Du, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 231/QĐ-UBND ngày 20/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động (bổ sung): Quyết định cho phép hoạt động số 15/QĐ-SGDĐT ngày 08/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.
Địa điểm 2: Số 727, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Văn bản cho phép hoạt động số 538/SGDĐT-TCCB ngày 07/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
3. Trung tâm ngoại ngữ Sao Kim
Địa chỉ: Số 57, đường Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 233/QĐ-SGDĐT ngày 9/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 260/QĐ-SGDĐT ngày 27/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.
Địa điểm 2: Số 66, đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.              
Văn bản cho phép hoạt động số 163/SGDĐT-GDTX ngày 31 tháng 01  năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.                  
4. Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ
Địa chỉ: số 45, đường Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 183/QĐ-SGDĐT ngày 18/6/2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Quyết định số 302/QĐ-SGDĐT ngày 11/6/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc sửa đổi khoản 1, Điều 1 Quyết định số 183/QĐ-SGDĐT ngày 18/6/2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 204/QĐ-SGDĐT ngày 17/7/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Địa điểm 2: Số 05, đường Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Văn bản cho phép hoạt động số 617/SGDĐT-TCCB, ngày 19/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Địa điểm 3: Số 170, đường Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Quyết định hoạt động số 104/QĐ-SGDĐT ngày 19/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
5. Trung tâm ngoại ngữ Việt Anh
Địa chỉ: Số 30, đường Trần Quang Khải, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 212/QĐ-SGDĐT ngày 27/7/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Công văn số 1952/SGDĐT-TCCB ngày 27/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Việt Anh chuyển địa điểm (Địa điểm cũ: 224B đường Phan Đình Phùng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai sang địa điểm mới số 30, đường Trần Quang Khải, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 217/QĐ-SGDĐT ngày 06/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Địa điểm 2: Số 110-112, đường Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Công văn cho phép số 744/SGDĐT-TCCB ngày 09/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
6. Trung tâm Anh Ngữ Việt Mỹ - VUG
Địa chỉ: Số 36, đường Hoàng Văn Thụ, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.   
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 2203/QĐ-SGDĐT ngày 30/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Công văn số 572/SGDĐT-TCCB ngày 12/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc cho phép Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ - VUG chuyển địa điểm. Địa điểm cũ: Số 542, đường Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, sang địa điểm mới số 36, đường Hoàng Văn Thụ, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.   
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 68/QĐ-SGDĐT ngày 22/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
7. Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt Mỹ - EVAS
Địa chỉ: Số 30A, đường Kpă KLơng, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 142/QĐ-SGDĐT ngày 26/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 214/QĐ-SGDĐT ngày 18/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
8. Trung tâm ngoại ngữ Việt Á
Địa chỉ: Số 09A, đường Cách Mạng, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 143/QĐ-SGDĐT ngày 26/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 260/QĐ-SGDĐT ngày 05/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
9. Trung tâm ngoại ngữ Anh ngữ Á Châu
Địa chỉ: Lô A2-20-21, khu Trung tâm thương mại Hội Phú, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 38/QĐ-SGDĐT ngày 07/02/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 42/QĐ-SGDĐT ngày 28/02/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
10. Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế LangPlus
Địa chỉ: Số 36, đường Thống nhất, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 96/QĐ-SGDĐT ngày 16/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Quyết định số 205/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế LangPlus chuyển địa điểm. Địa điểm cũ: Số 59 Hùng Vương, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, sang địa điểm mới: số 36, đường Thống nhất, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 105/QĐ-SGDĐT ngày 19/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai
11. Trung tâm ngoại ngữ Anh ngữ Speak Up
Địa chỉ: Số 23, đường Tô Vĩnh Diện, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 97/QĐ-SGDĐT ngày 16/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 109/QĐ-SGDĐT ngày 26/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
12. Trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn
Địa chỉ: Số 125B, đường Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 142/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 160/QĐ-SGDĐT ngày 01/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
13. Trung tâm ngoại ngữ Wonderland Gia Lai
Địa chỉ: số 10, đường Lê Văn Hưu, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 353/QĐ-SGDĐT ngày 23/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Công văn số 571/SGDĐT-TCCB ngày 12/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Wonderland Gia Lai chuyển địa điểm (Địa điểm cũ: số 116, đường Trường Sơn, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, sang địa điểm mới: số 10, đường Lê Văn Hưu, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 423/QĐ-SGDĐT ngày 01/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
14. Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders
Địa chỉ: 53 Quang Trung, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 03/QĐ-SGDĐT ngày 04/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 13/QĐ-SGDĐT ngày 10/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
15. Trung tâm ngoại ngữ Dân Việt
Địa chỉ: số 289, đường Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 23/QĐ-SGDĐT ngày 28/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 26/QĐ-SGDĐT ngày 31/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
16. Trung tâm ngoại ngữ Anh ngữ Speak Up Đak Đoa
Địa chỉ: số 210 đường Wừu, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 09/QĐ-SGDĐT ngày 09/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 54/QĐ-SGDĐT ngày 18/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
17. Trung tâm ngoại ngữ Tư duy và Tương tác thực dụng Pleiku
Địa chỉ: số 22, đường Võ Thị Sáu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 65/QĐ-SGDĐT ngày 21 tháng 03 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 98/QĐ-SGDĐT ngày 23/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
18. Trung tâm ngoại ngữ Rainbow
Địa chỉ: số 56 Quang Trung, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 125/QĐ-SGDĐT ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 152/QĐ-SGDĐT ngày 23/5/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
19. Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt
Địa chỉ: số 309 Hùng Vương, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 72/QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 229/QĐ-SGDĐT ngày 07/6/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
20. Trung tâm ngoại ngữ Topie
Địa chỉ: số 317, đường Lý Thái Tổ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 230/QĐ-SGDĐT ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 262/QĐ-SGDĐT ngày 28/6/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
21. Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Ocean Edu
Địa chỉ: số 122, đường Lê Lợi, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định thành lập số 232/QĐ-SGDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 274/QĐ-SGDĐT ngày 05/7/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
22. Trung tâm ngoại ngữ EB Gia Lai
Địa chỉ: 340 Phan Đình Phùng, phường Yên Đổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định số 233/QĐ-SGDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ EB Gia Lai.
Quyết định số 326/QĐ-SGDĐT ngày 24/6/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc sửa đổi khoản 1, Điều 1 Quyết định số 233/QĐ-SGDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ EB Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 380/QĐ-SGDĐT ngày 30/7/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
23. Trung tâm ngoại ngữ Everybody Up
Địa chỉ: số 12A đường Trần Bình Trọng, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định số 334/QĐ-SGDĐT ngày 23/7/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho thành lập Trung tâm ngoại ngữ Everybody Up.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 420/QĐ-SGDĐT ngày 08/8/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
24. Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ Kbang
Địa chỉ: số 299 Quang Trung, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định số 264/QĐ-SGDĐT ngày 28/6/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ Kbang.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 523/QĐ-SGDĐT ngày 27/9/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
25. Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ Ia Grai
Địa chỉ: số 164 Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định số 647/QĐ-SGDĐT ngày 26/11/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ Ia Grai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 688/QĐ-SGDĐT ngày 12/12/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
26. Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ Mang Yang
Địa chỉ: số 144 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định số 684/QĐ-SGDĐT ngày 11/12/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ Mang Yang.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 01/QĐ-SGDĐT ngày 03/01/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
27. Trung tâm ngoại ngữ Anh ngữ ETC Gia Lai
Địa chỉ: số 75A Phạm Văn Đồng, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định số 648/QĐ-SGDĐT ngày 26/11/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Anh ngữ ETC Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 24/QĐ-SGDĐT ngày 14/01/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
28. Trung tâm ngoại ngữ Tomokid Pleiku
Địa chỉ: số 481 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định số 147/QĐ-SGDĐT ngày 01/4/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Tomokid Pleiku.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 248/QĐ-SGDĐT ngày 07/5/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
29. Trung tâm ngoại ngữ Tuệ Minh
Địa chỉ: số 31 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định số 1316/QĐ-SGDĐT ngày 03/8/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Tuệ Minh.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 450/QĐ-SGDĐT ngày 25/8/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
30. Trung tâm ngoại ngữ Sơn Anh - Gia Lai
Địa chỉ: Tòa nhà G2, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai, đường Lê Thánh Tôn, tổ 4, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày thành lập trung tâm: Quyết định số 419/QĐ-SGDĐT ngày 11/8/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Sơn Anh - Gia Lai.
Ngày cấp phép hoạt động: Quyết định cho phép hoạt động số 457/QĐ-SGDĐT ngày 27/8/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.
ĐVH
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png