Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Ngày đăng bài: 20/06/2019
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện. Theo đó:

tre.jpg
Hình ảnh tại Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019

 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 20 – CT/TW, ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Chỉ thị số 18/CT – TTg, ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, chính quyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đối với sự phát triển của đất nước nói chung và của huyện nói riêng. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện quyền trẻ em, Luật trẻ em và Tháng hành động vì trẻ em hằng năm. Phổ biến các quy định của Pháp luật và hướng dẫn phòng, chống bóc lột trẻ em, sử dụng trẻ em trái quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện và nêu gương các cá nhân, đơn vị có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, hướng dẫn về kiến thức, kỹ năng bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước.
           Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan: Tích cực phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; quy hoạch, đầu tư các khu vui chơi, giải trí cho trẻ em ở cộng đồng. Quan tâm bố trí kinh phí cho công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; tập trung triển khai các hoạt động dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động thúc đẩy quyền trẻ em. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các ngành trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường lành mạnh; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em. Can thiệp, hỗ trợ kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em và xử lý nghiêm hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, vi phạm quyền trẻ em và người thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Quan tâm bố trí kinh phí xây dựng bể bơi ở các trường học để tổ chức học bơi cho các em; Chú trọng công tác tập huấn, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, kỹ năng cho cán bộ làm công tác trẻ em; bố trí nguồn lực bảo đảm cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
           Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị  - xã hội từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em theo hướng nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư; khuyến khích sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để xây dựng công trình phúc lợi cho trẻ em, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tìm kiếm các chương trình hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình miễn phí cho trẻ em khuyết tật; vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức trong công tác bảo vệ trẻ em. Triển khai phong trào   “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
           Đảng ủy các xã, thị trấn định kỳ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em. Phân công công chức văn hóa - xã hội làm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Triển khai mô hình tổ chức, hoạt động của các nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã do đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân đứng đầu, với thành phần gồm công chức văn hóa - xã hội ( phụ trách công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em) , công an, đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ, nhân viên y tế thôn, làng.
                                                                                 Hà Phương

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 8
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png