Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị

Tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Ngày đăng bài: 20/08/2019
Chiều ngày 19/8/2019, Huyện ủy Chư Pưh tổ chức hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Bá Thạch - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Quang Thái, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện; đại diện các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân được khen thưởng và tham luận tại hội nghị; chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

1.jpg
Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị
 
Thực hiện Di chúc của Bác, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng huyện ngày càng phát triển. Sau 10 năm thành lập, với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, huyện Chư Pưh đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, trong những năm gần đây do bị ảnh hưởng chung của biến đổi khí hậu, điều kiện thời tiết, khí hậu trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện nói riêng có nhiều biến đổi cực đoan, gây bất lợi lớn trong sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trên địa bàn. 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống cho Nhân dân. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Chư Pưh đã vận dụng sáng tạo những quan điểm chỉ đạo chung của Đảng để chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Huyện tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp trên diện tích cây hồ tiêu nhiễm bệnh; đồng thời khuyến cáo, vận động người dân chuyển đổi cây trồng có liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp để tăng thu nhập, ổn định đời sống. Với sự tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn, ổn định và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh nên kinh tế phát triển khá, chuyển dịch cơ cấu hợp lý theo điều kiện của huyện; Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2018 là 41,05 triệu đồng đạt 78,45% so với Nghị quyết. Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo quyết liệt đạt kết quả tích cực. Đã chuyển đổi cây trồng trên đất lúa thiếu nước với diện tích là 13,075 ha. Chương trình tái canh cà phê đã hoàn thành, năm 2018 với diện tích 93,35 ha, 139 hộ, năm 2019 với 55,8 ha 86 hộ. Các chương trình hỗ trợ về chăn nuôi heo, bò, dê cho các hộ gia đình được thụ hưởng theo Chương trình 134, 135 triển khai kịp thời. Giáo dục và đào tạo được quan tâm đầu tư phát triển khá toàn diện, chủ trương xây dựng trường bán trú theo đặc thù của huyện nhằm huy động, duy trì sỹ số và nâng cao chất lượng dạy, học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được triển khai tích cực và có hiệu quả thiết thực. Công tác giảm nghèo được triển khai quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp nên tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 22,96% năm 2016 xuống còn 10,2% cuối năm 2018.
 
2.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị
 
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện và tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện. Qua đó, tạo sự thống nhất của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn cách làm hay, thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị hàng tháng cơ bản đã trở thành nề nếp góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc học tập chuyên đề hàng năm và xây dựng kế hoạch tu dưỡng, phấn đấu của cá nhân được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng gắn với việc cam kết trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, bảo đảm tính khả thi khi thực hiện.
Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Vẫn còn có cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; do vậy chưa chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để tìm ra những giải pháp, những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, thậm chí có nơi còn lúng túng trong triển khai thực hiện nhất là việc lựa chọn nội dung đột phá, những vấn đề trọng tâm, nổi cộm ở cơ sở để tập trung giải quyết dứt điểm. Vẫn còn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng, chưa nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Việc học tập và làm theo Bác của một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên chưa thực sự trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác...
Để việc thực hiện Di chúc và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, và đạo đức là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
1- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết TW 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  Đẩy mạnh làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là trong thực hiện 5 khâu đột phá và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
2- Tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Di chúc, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống cách mạng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức đa dạng, phù hợp. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...
3- Đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là phong cách nói đi đôi với làm. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu; gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân.
4- Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần xây dựng và phổ biến nhân rộng những mô hình cụ thể, có hiệu quả, những cách làm hay, thiết thực. Đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2019 và những năm tiếp theo vào sinh hoạt định kỳ của tổ chức Đảng. Phân công cán bộ, đảng viên phụ trách giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Thực hiện tốt văn hóa công sở; chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và quan tâm, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong huyện.
5- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá,  bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trên địa bàn huyện sẽ ngày càng có nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo gương Bác, là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

3.jpg
Khen thưởng tại Hội nghị
Tại Hội nghị, 8 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 đã được biểu dương, khen thưởng./.
Thương Hiền

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 17
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png