Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Xã Ia Phang phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới

Xã Ia Phang phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng bài: 29/11/2019
Xây dựng nông thôn mới là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực Quyết định số 800/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 06/01/2011 của UBND tỉnh về Ban hành hướng dẫn xây dựng Nông thôn mới và phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010-2020 của UBND tỉnh Gia Lai. Theo đó, năm 2011 xã Ia Phang vinh dự được UBND tỉnh chọn là một trong 45 xã điểm của tỉnh để xây dựng mô hình nông thôn mới giai đoạn 1 (2011-2015).
 
Trao thưởng những tập thể, cá nhận đã có nhiều đóng góp trong phong trào xấy dựng NTM. Ảnh: Nguyễn Diệp
Xã Ia Phang đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015
 
Tuy nhiên, với đặc thù của một xã vùng núi Tây Nguyên, địa bàn rộng, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 66,8%, hộ nghèo 37,36%; chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân chỉ đạt 12,2 triệu đồng/người/năm, đời sống sinh hoạt của đại bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn…. Song, được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện và các ngành chức năng huyện; sự quyết tâm của hệ thống chính trị từ xã đến thôn, làng đã tạo được khí thế mới trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Đảng ủy xã Ia Phang đã ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện; Các thôn làng cũng thành lập Ban chỉ đạo, do đồng chí Bí thư chi bộ lãnh đạo thực hiện. Với sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến hệ thống chính trị thôn, làng đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đây là tiền đề, nền tảng để tạo nên sự thành công.
Nhìn lại quá trình cách đây 10 năm khi bước vào xây dựng nông thôn mới, qua rà soát, xã chỉ đạt 02/19 tiêu chí, thu nhập bình quân gần 7,7 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo cao 37,36%; hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất, giao thông nông thôn đi lại còn khó khăn; cơ sở vật chất trường, lớp còn thiếu, nhất là điểm trường ở thôn, làng. Các vấn đề xã hội còn nhiều bất cập, an ninh chính trị tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tất cả những vấn đề khó khăn, bất cập trên đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân phải tập trung khắc phục, giải quyết.

8.jpg
Làm đường giao thông nông thôn. Ảnh:ĐT
 
Từ 2011-2015, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã gần 92,5 tỷ đồng (trong đó: nhân dân đóng góp hơn 9,32 tỷ đồng); mở rộng và nâng cấp 42,5 km đường giao thông nông thôn (nhựa hóa, bê tông hóa 25,3 km; cấp phối 17,2 km); nhân dân hiến 300m2 đất xây dựng 01 nhà sinh hoạt cộng đồng, 53.358m2 đất mở rộng đường giao thông nông thôn, tham gia hàng ngàn ngày công nạo vét, tu bổ kênh mương, di dời chuồng trại chăn nuôi và vệ sinh môi trường thôn, làng, ngõ xóm …
Kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện, đến năm 2015 bộ mặt nông thôn xã đã có sự thay đổi đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo từ 37,36% giảm còn 8,%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,2 triệu đồng, tăng 20 triệu đồng so với năm 2011; xã Ia Phang đã đạt được 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh Gia lai quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào phấn khởi. Ghi nhận sự cố gắng nổ lực của cán bộ và nhân dân xã nhà, Đảng ủy xã Ia Phang quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2015-2020).
Với những kinh nghiệm và kết quả bước đầu