Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Xã Ia Phang phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới

Xã Ia Phang phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng bài: 29/11/2019
Xây dựng nông thôn mới là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực Quyết định số 800/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 06/01/2011 của UBND tỉnh về Ban hành hướng dẫn xây dựng Nông thôn mới và phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010-2020 của UBND tỉnh Gia Lai. Theo đó, năm 2011 xã Ia Phang vinh dự được UBND tỉnh chọn là một trong 45 xã điểm của tỉnh để xây dựng mô hình nông thôn mới giai đoạn 1 (2011-2015).
 
Trao thưởng những tập thể, cá nhận đã có nhiều đóng góp trong phong trào xấy dựng NTM. Ảnh: Nguyễn Diệp
Xã Ia Phang đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015
 
Tuy nhiên, với đặc thù của một xã vùng núi Tây Nguyên, địa bàn rộng, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 66,8%, hộ nghèo 37,36%; chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân chỉ đạt 12,2 triệu đồng/người/năm, đời sống sinh hoạt của đại bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn…. Song, được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện và các ngành chức năng huyện; sự quyết tâm của hệ thống chính trị từ xã đến thôn, làng đã tạo được khí thế mới trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Đảng ủy xã Ia Phang đã ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện; Các thôn làng cũng thành lập Ban chỉ đạo, do đồng chí Bí thư chi bộ lãnh đạo thực hiện. Với sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến hệ thống chính trị thôn, làng đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đây là tiền đề, nền tảng để tạo nên sự thành công.
Nhìn lại quá trình cách đây 10 năm khi bước vào xây dựng nông thôn mới, qua rà soát, xã chỉ đạt 02/19 tiêu chí, thu nhập bình quân gần 7,7 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo cao 37,36%; hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất, giao thông nông thôn đi lại còn khó khăn; cơ sở vật chất trường, lớp còn thiếu, nhất là điểm trường ở thôn, làng. Các vấn đề xã hội còn nhiều bất cập, an ninh chính trị tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tất cả những vấn đề khó khăn, bất cập trên đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân phải tập trung khắc phục, giải quyết.

8.jpg
Làm đường giao thông nông thôn. Ảnh:ĐT
 
Từ 2011-2015, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã gần 92,5 tỷ đồng (trong đó: nhân dân đóng góp hơn 9,32 tỷ đồng); mở rộng và nâng cấp 42,5 km đường giao thông nông thôn (nhựa hóa, bê tông hóa 25,3 km; cấp phối 17,2 km); nhân dân hiến 300m2 đất xây dựng 01 nhà sinh hoạt cộng đồng, 53.358m2 đất mở rộng đường giao thông nông thôn, tham gia hàng ngàn ngày công nạo vét, tu bổ kênh mương, di dời chuồng trại chăn nuôi và vệ sinh môi trường thôn, làng, ngõ xóm …
Kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện, đến năm 2015 bộ mặt nông thôn xã đã có sự thay đổi đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo từ 37,36% giảm còn 8,%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,2 triệu đồng, tăng 20 triệu đồng so với năm 2011; xã Ia Phang đã đạt được 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh Gia lai quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào phấn khởi. Ghi nhận sự cố gắng nổ lực của cán bộ và nhân dân xã nhà, Đảng ủy xã Ia Phang quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2015-2020).
Với những kinh nghiệm và kết quả bước đầu đạt được trong xây dựng nông thôn mới, từ năm 2015 đến nay cấp ủy, chính quyền, Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể xã đã tiếp tục lãnh đạo và vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới” để giữ vững kết quả đạt được và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay tổng vốn đầu tư cho cả 2 giai đoạn từ 2011 - 2019 đạt 94,5 tỷ đồng. Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện; kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh phát triển và ổn định; các vấn đề về an sinh xã hội luôn được quan tâm, giải quyết kịp thời. Đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo còn 5,99%, so với năm 2011 giảm 31,37%; thu nhập bình quân đầu người đạt 38,5 triệu đồng, cao gấp 5 lần so với năm 2011, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 86,14%; 100% thôn, làng và 97% số hộ đạt chuẩn văn hóa; 100% số hộ được sử dụng điện sinh hoạt. Có 4 trường học và 01 Trạm y tế đạt tiêu chuẩn quốc gia cấp độ I, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 98%; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn đảm bảo…
Để tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng và thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã tiếp tục triển khai một số giải pháp sau:
Tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của nhân dân, của cộng đồng xã hội trong đóng góp xây dựng nông thôn mới; hạn chế được tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước trong một bộ phận nhân dân.
Phát huy vai trò, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại địa bàn dân cư; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội theo chức năng, nhiệm vụ quy định.
Ưu tiên các nguồn vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Vận động người dân tham gia mô hình Nông hội để hỗ trợ nhau trong trao đổi thông tin về thị trường, quy trình sản xuất, kỹ năng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong đời sống, sinh hoạt tại công đồng dân cư….
Lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; nâng cao chất lượng dạy và học, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Kiện toàn, củng cố các mô hình tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, các ban hòa giải trong cộng đồng dân cư.
Tiếp tục huy động các nguồn lực của toàn xã hội để đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; chăm lo xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở thôn, làng.
Có thể nói việc duy trì, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới lên tầm cao là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành dộng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc xã nhà; khơi dậy và phát huy tính tự chủ trong các tầng lớp nhân dân và cộng đồng xã hội. Những kết quả khởi đầu ấy cũng chính là động lực, là tiền đề để xã Ia Phang thực hiện tốt việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới một cách bền vững cho những năm tiếp theo./.
                                                                                                Cường Trần

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 7
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png