Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > ban hành kế hoạch hành động phòng, chông bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Chư Pưh giai đoạ

ban hành kế hoạch hành động phòng, chông bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Chư Pưh giai đoạn 2020-2025

Ngày đăng bài: 28/09/2020
Thực hiện Kế hoạch số 1822/KH-UBND ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về hành động phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025, Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh xây dựng Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 14/9/2020 hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện, nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị bạo lực, xâm hại nhằm từng bước hạn chế, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực để tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em. Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng lĩnh vực bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; từng bước nâng cao chất lượng, dịch vụ bảo vệ trẻ em. Tăng cường các hoạt động phối, kết hợp về bảo vệ trẻ em giữa các cấp, các ngành trên địa bàn toàn huyện.

2.jpg
Hình ảnh minh họa
 
Phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thúc khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phù hợp với nội dung và độ tuổi; Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, cộng tác viên, tình nguyện viên được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em; dịch vụ bảo vệ trẻ em, đặc biệt là dịch vụ bảo vệ trẻ em khân cấp; Phấn đấu 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực, đạo đức nghề nghiệp về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trẻ em trong cơ sở giáo dục; thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp kịp thời khi trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục; 100% cơ sở y tế cấp xã, cấp huyện được tăng cường năng lực y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em; 100% cán bộ ngành công an, tư pháp làm công tác điều tra, xét hỏi các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện hoạt động điều tra, xét hỏi thân thiện với trẻ em.
Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cấp, các ngành tăng cường sự phối hợp liên ngành và hình thành mạng lưới xã hội về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tham gia thực hiện các hoạt động của kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền lợi của trẻ em, bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tham gia giám sát việc thực hiện kế hoạch./.
ĐVH

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Văn Hợi- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện- Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng số lượt truy cập: 16
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png