Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Ngày đăng bài: 09/10/2019
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về tăng cường đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, công tác dân vận nói chung, công tác dân vận của chính quyền của huyện nói riêng đã có chuyển biến rõ nét.

3.jpg
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua dân vận khéo

 
Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, thời gian qua, UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận trong tình hình mới. Đã kịp thời ban hành công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp giai đoạn 2017-2021 ở tỉnh Gia Lai.
 Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 gắn với việc thực hiện Chương trình số 35-CTr/HU ngày 13/01/2017 của Huyện ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn huyện Chư Pưh, giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, UBND huyện đã triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 09/09 đơn vị cấp xã thực hiện “Một cửa điện tử”; 100% TTHC cấp huyện, cấp xã được nhập vào hệ thống một cửa điện tử; 100% đơn vị cấp huyện, cấp xã áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đó là tăng cường thực hiện kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của huyện, đến nay các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện rà soát đơn giản thủ tục hành chính, niêm yết công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và hành vi hành chính tại trụ sở cơ quan, tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã để người dân và doanh nghiệp biết, theo dõi thực hiện. Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, “Một cửa điện tử” nhằm tạo điều kiện thuận lợi phục vụ người dân, doanh nghiệp.
 Trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ theo quy định Luật tiếp công dân. Từ năm 2016 đến tháng 6/2019 đã thực hiện tiếp được 838 lượt với 867 người đến khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị, phản ánh. Tiếp nhận 523 đơn thư các loại, trong đó UBND huyện đã giải quyết 283/327 đơn; UBND các xã, thị trấn đẫ giải quyết 108/151 đơn. Ngay sau các buổi tiếp công dân định kỳ, UBND huyện đã kịp thời ban hành các thông báo kết quả tiếp công dân cũng như các văn bản giao các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, xác minh, giải quyết để trả lời cho công dân.
 Để theo dõi và giám sát việc thực hiện công tác dân vận ở các cấp chính quyền một cách hiệu quả, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 02/4/2018 về tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp giai đoạn 2018-2021 chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị mình. Ngoài ra, các địa phương thường xuyên được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, thực hiện tốt các phong trào “Dân vận khéo” tại địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND huyện với Ban Dân vận Huyện ủy về công tác dân vận, UBND huyện đã chủ động phối hợp với UBMTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, qua đó kịp thời tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương.
 Năm 2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 13/6/2019 về việc hiện “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy công tác dân vận chính quyền cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Chính quyền các cấp cần phát huy dân chủ trong xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách, chủ động nắm tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời những kiến nghị, vấn đề bức xúc của nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai các chủ trương, quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của nhân dân. Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm phiền hà, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm làm tốt công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện phức tạp, vượt cấp, kéo dài. Tiếp tục đổi mới việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; lấy kết quả phục vụ nhân dân, vì sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, hách dịch, gây phiền hà cho nhân dân. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động quần chúng và trách nhiệm phục vụ nhân dân, đồng thời tích cực thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện.
 
                                                              ĐVH

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 15
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png