Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > xây dựng Kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường

xây dựng Kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường

Ngày đăng bài: 19/08/2019
Ngày 16/8/2019, UBND huyện Chư Pưh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 20130. Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng cho người dân về vai trò, tầm quan trọng và ảnh hưởng của công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và sử dụng nước sạch đối với sức khỏe cộng đồng. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn trong triển khai hoạt động truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn. Việc triển khai kế hoạch phải được thực hiện thường xuyên từ huyện đến cơ sở; nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa phương, từng đối tượng nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường.
 
1.jpg
Nhân dân xã Ia Le dọn dẹp môi trường cảnh quan
 
Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm tăng cường triển khai có hiệu quả các hoạt động thông tin, truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn gốp phần củng cố, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các Cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn, nhằm phòng chống dịch, bệnh và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 

2.jpg
Học sinh Trường THCS Dân tộc Nội trú tự trồng rau xanh
 
Mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu đến năm 2025: 100% Lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể được tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn. 100% các xã, thị trấn có kế hoạch triển khai hoặc đưa nội dung truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch. 100% các Đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội đưa nội dung truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn vào kế hoạch hoạt động hàng năm.
 
3.jpg
Nhân dân xã Chư Don nạo vét kênh mương
 
70% cộng tác viên truyền thông từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể được tập huấn về phương pháp truyền thông và được cung cấp tài liệu truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn. 80% các xã, thị trấn hàng năm có tổ chức các hoạt động hưởng ứng, các sự kiện về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn. 70% các xã, thị trấn triển khai mô hình truyền thông về vệ sinh dựa vào cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tầm nhìn đến năm 2030: phấn đấu các chỉ tiêu đã đặt ra trong giai đoạn 2019-2025 đạt 100%; đảm bảo công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn được duy trì bền vững.
                                                                                       Ngọc Đức
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng số lượt truy cập: 12
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png