Trang chủ > Tin tức > Hoạt động huyện > 73 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945-28/8/2018)

73 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945-28/8/2018)

Ngày đăng bài: 28/08/2018
Việc xác định ngày thành lập Văn phòng Chính phủ gắn liền với việc thành lập Nhà nước, thành lập Chính phủ. Tức là căn cứ vào các sự kiện lịch sử về tổ chức và hoạt động của Chính phủ: từ Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Chính phủ Liên hiệp kháng chiến, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước đây đến Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Ngày 25/8/1945, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc giải phóng Hồ Chí Minh về Hà Nội. Theo đề nghị của Người, Ủy ban Dân tộc giải phóng do Quốc dân Đại hội Tân Trào cử ra được cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 28/8/1945 Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên cáo thành lập, gồm 13 Bộ, 15 Vị Bộ trưởng, do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch kiêm Ngoại giao, có trụ sở làm việc tại Bắc Bộ phủ cũ (số 12 Ngô Quyền, Hà Nội). Bản tuyên cáo ngày 28/8/1945 có các thành viên Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nội các quốc gia thống nhất) đã được công bố rộng rãi cho toàn thể quốc dân đồng bào trong nước và thế giới biết.
Thể theo nguyện vọng của nhiều cán bộ, công chức làm công tác văn phòng ở các địa phương, đối với mối quan hệ giữa Văn phòng Chính phủ với Văn phòng HĐND, UBND các cấp không có quy định pháp lý là một hệ thống dọc từ Trung ương đến cơ sở (như các Bộ của Chính phủ), nhưng từ trước đến nay trên thực tế đã hình thành mối quan hệ phối hợp trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ văn phòng để bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến UBND, Chủ tịch UBND các cấp. Thể theo nguyện vọng trên, ngày 22/7/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 828/QĐ-TTg về việc lấy ngày 28/8 hàng năm là Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước.
Cùng với sự phát triển của hệ thống văn phòng các cơ quan hành chính trong cả nước, trong thời gian qua, Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Pưh đã có những thay đổi, cải tiến trong công tác tham mưu, tổng hợp giúp Thường trực HĐND, UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Xây dựng chương trình công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần có chất lượng cao, đảm bảo cho lãnh đạo huyện chủ động trong công việc. 

 
vp-(1).jpg
Tập thể Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Pưh
 
Chất lượng công tác tham mưu tổng hợp ngày càng được nâng cao. Văn phòng phối hợp tốt với các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động bám sát tình hình, kịp thời tham mưu Thường trực HĐND, UBND huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện, ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản, đề án, dự án, chương trình công tác. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ do Thường trực HĐND, UBND huyện giao, giúp nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, kỷ cương, kỷ luật, giờ giấc hành chính.
Công tác bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thường trực HĐND, UBND huyện ngày càng hiệu quả. Chất lượng thông tin tuyên truyền được đổi mới, đa dạng hóa hình thức truyền thông, nhằm chủ động cung cấp kịp thời thông tin và nhân dân về tình hình kinh tế-xã hội, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Thường trực HĐND, UBND huyện. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ các hoạt động, các cuộc họp, hội nghị của Thường trực HĐND, UBND huyện luôn được thực hiện chu đáo, tận tình, hiệu quả. Văn phòng luôn nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, hoàn thiện tổ chức bộ máy, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

 
vp2.jpg
Chi bộ Văn phòng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên 
 
Nhân dịp kỷ niêm 73 năm Ngày truyền thống, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng rất tự hào và ý thức sâu sắc về những kết quả đã đạt được gắn liền với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Thường trực HĐND, UBND huyện; sự phối hợp, giúp đỡ của các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn và sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Pưh.
Phạm Đức Ngọc- Chánh Văn phòng

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 3
Tổng số lượt truy cập: 46
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png