Trang chủ > Tin tức > Hoạt động huyện > Hội Cựu chiến binh Chư Pưh phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

Hội Cựu chiến binh Chư Pưh phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 22/11/2018
Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, phù hợp với thời kỳ CNH, HĐH đất nước, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân sinh sống ở địa bàn nông thôn. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các tổ chức Hội, đoàn thể có vai trò hết sức quan trọng, trong đó có vai trò tham gia đóng góp của Cựu chiến binh (CCB), nhất là CCB cơ sở.

cuuc-c.jpg
Hội viên CCB giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế
 
Hội CCB huyện Chư Pưh hiện nay có 76 chi Hội cơ sở với 852 hội viên, trong đó hội viên là đảng viên chiếm trên 12%, là đồng bào dân tộc thiểu số trên 24% . Nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, Hội CCB huyện Chư Pưh đã thực hiện nhiều giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của CCB cơ sở và hội viên trong tham gia xây dựng nông thôn mới.
Phát huy thế mạnh của CCB, nhất là CCB cơ sở  trong tuyên truyền vận động mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân trong xã, thôn, trong đó tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trước hết, truyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, hội viên và cho mọi người dân. Tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để góp phần xây dựng nông thôn mới. Tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn chặt tuyên truyền với vận động, lấy kết quả vận động để tuyên truyền, trong đó tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là mục tiêu cốt lõi.
Hai năm qua,  Hội CCB huyện đã luôn bám sát các Nghị quyết lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, Nghị quyết Chuyên đề của các cấp Hội, tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc, tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên CCB về tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới. Cùng với phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hoạt động tình nghĩa của Hội được triển khai sâu rộng. Các cấp Hội đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành đã khai xây dựng và đã xoá 11 nhà dột nát cho hội viên nghèo ở nhà dột nát tạm bợ với tổng trị giá gần 400 triệu đồng, ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" huyện và tham gia đóng góp các loại quỹ trên 225 triệu đồng.
Sau khi triển khai thực hiện “Mô hình 10+1”: “10 cán bộ, hội viên giúp đỡ 01 hộ thoát nghèo” đến đầu năm 2018, có 05 xã không còn hộ hội viên nghèo. Cùng với việc thực hiện Mô hình và các chương trình giảm nghèo, từ đầu năm 2017 đến nay đã giảm 57 hộ nghèo (năm 2018, đã giảm 34 hộ nghèo), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,1% xuống còn 4,9%. Hằng năm, các cơ sở Hội và chi Hội thường xuyên chủ động tổ chức tham quan các mô hình Sản xuất - kinh doanh giỏi trong huyện và trong tỉnh nhằm học tập kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, giao lưu trao đổi kỹ thuật, từng bước thúc đẩy hoạt động sản xuất, kịp thời động viên cán bộ, hội viên CCB thu đua sản xuất, phát triển kinh tế.
 Nhờ huy động tốt nguồn vốn, cùng với sự giúp đỡ của những hội viên khá giàu trong toàn huyện đã góp phần giải quyết việc làm cho hội viên và con em CCB nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Ngoài quỹ Hội và các nguồn vốn huy động, các cơ sở Hội, chi Hội vận động cán bộ, hội viên có điều kiện giúp đỡ vốn, giống cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với lãi suất thấp và không tính lãi với số tiền trên 1,920 tỷ đồng và 3.200 cây giống các loại.
Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, CCB đã phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở qua việc công khai các khoản thu chi do dân và do các cá nhân có điều kiện đóng góp, ủng hộ; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
CCB huyện Chư Pưh không chỉ hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Quan trọng hơn là thông qua đó mọi người dân thấy được trách nhiệm của mình, không trông chờ, ỷ lại mà chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới  bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như tự chỉnh trang nhà cửa khang trang sạch đẹp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, mạnh dạn xây dựng các mô hình sản xuất mới như tổ sản xuất, xây dựng HTX kiểu mới, tổ  hợp tác, trang trại…Từng gia đình CCB và mọi người dân phải quan tâm chăm lo giáo dục con cháu, giáo dục những đạo lý, những truyền thống tốt đẹp của quê hương; đấu tranh với lối sống lai căng, thực dụng, không phù hợp với thuần phong mỹ tục ở địa phương. Các vùng nông thôn cần tăng cường những hoạt động phối hợp cùng nhau giữ gìn, bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong từng địa phương.
 
          Minh Châu

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 16
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png