Trang chủ > Tin tức > Hoạt động huyện > Hội nghị tổng kết chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) huyện năm 2019; chỉ số CCHC năm 2019 và nhiệm vụ

Hội nghị tổng kết chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) huyện năm 2019; chỉ số CCHC năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp CCHC năm 2020; kết quả thực hiện chủ đề năm 2019 “Quyết tâm, kỷ cương, hiệu quả”

Ngày đăng bài: 29/05/2020
Sáng ngày 29/5/2020, tại Hội trường 10-12 huyện Chư Pưh, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) huyện năm 2019; chỉ số CCHC năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp CCHC năm 2020; kết quả thực hiện chủ đề năm 2019 “Quyết tâm, kỷ cương, hiệu quả”. Đồng chí Lê Quang Thái, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Rah Lan Lân, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBMTTQVN huyện; Lãnh đạo Văn phòng và các Ban Đảng Huyện ủy; Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, Giám đốc; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, đoàn thể thuộc huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngành dọc đứng chân trên địa bàn huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và Công chức Văn phòng Thống kế các xã, thị trấn.

1.jpg

Quang cảnh Hội nghị
 
Năm 2019 là năm đầu tiên tỉnh Gia Lai tiến hành đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện của 12 huyện, thị xã, thành phố: đánh giá bởi 8 cơ sở thành phần: (1) Tính minh bạch; (2) Tính năng động; (3) Chi phí thời gian; (4) Chi phí không chính thức; (5) Cạnh tranh bình đẳng; (6) Hỗ trợ doanh nghiệp; (7) Thiết chế pháp lý; (8) Vai trò người đứng đầu. Trên cơ sở bảng thống kê số liệu chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2019 do Phòng Công nghiệp và Thương mại Chi nhánh Đà Nẵng công bố, trên cơ sở 42 ý kiến đánh giá của 71 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn huyện, điểm số DDCI của huyện đạt 43,91 đứng thứ 11/12 địa phương được khảo sát. Điểm mạnh của huyện được đánh giá cao là ở chỉ số thành phần Hỗ trợ DN, đây là chỉ số thành phần có điểm số và thứ hạng cao nhất của huyện trong nhóm cấp huyện. Hai tiêu chí được DN đánh giá cao trong chỉ số thành phần này là tiêu chí “DN được mời/thông báo tham gia các chương trình trao đổi thông tin, đối thoại DN” với tỉ lệ 82,50% cao hơn trung vị, tỉ lệ DN cho biết “Vướng mắc khó khăn được trao đổi kịp thời tại/sau các buổi đối thoại, trao đổi thông tin” là 97,44% cao thứ 2 trong nhóm các huyện.
Cùng với đó, năm 2019 kết quả Chỉ số CCHC của huyện đạt 75,13 điểm, xếp vị thứ 14/17 huyện, thị xã, thành phố (tăng 6,14 điểm, tăng 2 bậc so với năm 2018), cụ thể: Đã triển khai thực hiện kế hoạch CCHC hoàn thành 32/32 nhiệm vụ; đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa các nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đã đăng tải 32 tin bài, 11 chuyên mục phát thanh, 06 phóng sự, phát trên đài huyện và 09 trạm truyền thanh các xã, thị trấn. Tuyên truyền tra cứu TTHC trên zalo, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT; Xây dựng 01 cụm Pa nô với tổng diện tích 16 m2, được đặt tại khu hành chính huyện; Tuyên truyền CCHC thông qua tổ chức Hội thi...Duy trì việc niêm yết, công khai các TTHC tại Bộ phận một cửa UBND huyện, các xã, thị trấn để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đã niêm yết tại Bộ phận một cửa UBND huyện 325 TTHC và Bộ phận một cửa các xã, thị trấn 167 TTHC. Đến nay có 100% các cơ quan đã triển khai cơ chế một cửa điện tử. Kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử năm 2019 cấp huyện: Tổng số hồ tiếp nhận xử lý 4.246 hồ sơ. Đã giải quyết 4.143 hồ sơ đạt 97,57%; đúng hạn 4.143 hồ sơ đạt 100%; số hồ sơ đang giải quyết 103 hồ sơ, chiếm 2,43%. Có 297 hồ sơ được tiếp nhận và trả qua dịch vụ bưu chính công ích. Có 285 hồ sơ được tiếp nhận trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (cao nhất các huyện trong tỉnh). Kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử năm 2019 các xã, thị trấn: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 36.623 hồ sơ; đã giải quyết 36.616 hồ sơ đạt 99,98%; đúng hạn 36.616 hồ sơ đạt 100% tổng số hồ sơ đã giải quyết; số hồ sơ đang giải quyết 07 hồ sơ chiếm 0,02%.
Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy: Đã chỉ đạo rà soát vị trí việc làm tại tất cả các phòng ban đơn vị, UBND cấp xã, thị trấn theo yêu cầu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các chức danh công việc. Đã đánh giá, phân loại 908 cán bộ, công chức, viên chức trong đó 411 cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 45,26%; 58 cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 55,94%.
Lĩnh vực cải cách tài chính công: 100% đơn vị hành chính trực thuộc triển khai thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP là 19/19 đơn vị. 100% đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP có 39/39 đơn vị.
Về hiện đại hóa hành chính: Hệ thống mạng dùng chung được kết nối với 28 đơn vị (trong đó 13 phòng chuyên môn, 06 đơn vị sự nghiệp và UBND 09 xã, thị trấn); đã mở rộng họp trực tuyến tới 04 điểm cụm tại các xã, thị trấn. Đã đăng ký cho 153 tài khoản email công vụ cho 13 phòng chuyên môn, 06 đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, 05 cơ quan khối Đảng, 06 cơ quan khối Mặt trận-Đoàn thể huyện, 09 UBND cấp xã. 100% đơn vị hành chính cấp xã sử dụng phần mềm QLVBĐH.
Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được quan tâm chỉ đạo: Số TTHC được xây dựng và áp dụng HTQLCL là 258 thủ tục; Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương là 325 thủ tục. Tổng số quy trình được xây dựng là 258 quy trình.
Kết luận Hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn làm tốt một số nội dung sau: Công khai các chủ trương, chính sách, điều kiện và tiêu chí để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và chủ đầu tư tiếp cận nguồn lực của nhà nước; thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp; Thường xuyên rà soát TTHC để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế; Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực, đề cao trách nhiệm, ý thức pháp luật, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; Cụ thể hóa bằng giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện; Triển khai cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình của UBND tỉnh. Thiết chế pháp lý: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định.
Xác định rõ công tác CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, trọng điểm; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC, khẩn trương khắc phục toàn bộ những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả, chất lượng công tác ban hành văn bản QPPL trên các lĩnh vực quản lý nhà nước tạo môi trường thuận lợi, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện, duy trì phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.
Rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) còn chồng chéo, khó thực hiện để kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.
Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh.
Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và kỹ năng, tác phong làm việc chuẩn mực, thái độ thân thiện, trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, tài chính đối với các cơ quan hành chính.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo tính liên thông, công khai, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
Thực hiện đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn làm cơ sở đánh giá bình xét thi đua khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Ksor Bun

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 75
Tổng số lượt truy cập: 75
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png