Trang chủ > Tin tức > Hoạt động huyện > Kết quả từ thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở trong năm 2018

Kết quả từ thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở trong năm 2018

Ngày đăng bài: 07/12/2018
Trong năm qua, việc thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) ở cơ sở  được Đảng bộ, chính quyền các cấp huyện Chư Pưh quan tâm, chú trọng. Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước trên địa bàn luôn thực hiện nghiêm và đạt kết quả cao trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
tthc.jpg
Bảng niêm yết danh mục thủ tục hành chính tại UBND xã
 
Việc thực hiện QCDC ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện được triển khai dưới nhiều hình thức như: nêm yết công khai tại trụ sở, qua các cuộc họp thôn, xóm, các cuộc tiếp xúc cử tri; UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt chế độ công khai để nhân dân biết, như: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các quy định, trình tự giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” liên thông tại trụ sở xã, thị trấn. Các nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: đường, trường, trạm; các chính sách hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; đối tượng, mức thu các loại quỹ, các khoản phí, lệ phí, các khoản đóng góp khác... đều được công khai. Hầu hết các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt những việc nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp như: Mức đóng góp xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng, đường giao thông liên thôn, bình chọn các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, xây dựng công trình phúc lợi liên quan trực tiếp đến người dân. Kết quả huy động nhân dân đóng góp, cùng với nguồn ngân sách trong phong trào xây dựng Nông thôn mới. Đến cuối năm 2018 toàn huyện có 3/8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Việc chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở đã gắn với phát triển văn hóa - xã hội ở các địa phương. Đến nay, 100% thôn làng đã xây dựng và thực hiện hương ước, phù hợp với đời sống sinh hoạt công đồng; có 63/83 thôn làng và 10.763 hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hóa;
Những vấn đề nhân dân tham gia đóng góp ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định, được tiến hành thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND các cấp, triển khai họp thôn, làng để lấy ý kiến. Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên, 100% các xã, thị trấn có bộ phận “một cửa” tiếp công dân, giải quyết và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính đúng theo quy định.  
Quá trình thực hiện QCDC ở các xã, thị trấn đã tác động tích cực đến chủ trương xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tạo ra động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo không khí phấn khởi trong hoạt động của cộng đồng dân cư và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tăng cường và củng cố niềm tin đối với nhân dân.
Ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua... gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý; việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức đều được thực hiện công khai, dân chủ. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC trong cơ quan, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức; việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính được các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm thực hiện.
Qua việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo nên không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng và nghiệp vụ trong giải quyết công việc, ngăn chặn và đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.
Như vậy, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát KT- XH của huyện, góp phần đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, các cơ quan Nhà nước có chuyển biến tốt hơn.
                                                                                                      Minh Châu

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Phạm Đức Ngọc - Chánh văn phòng UBND huyện
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 1
Tổng số lượt truy cập: 14
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png