Trang chủ > Tin tức > Hoạt động huyện > tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Ngày đăng bài: 18/07/2019
Chiều ngày 18/7/2019, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII. Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy, Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể huyện.

hu.jpg
Phát biểu quán triệt Hội nghị của đồng chí Bí thư Huyện ủy
 
Đảng bộ huyện Chư Pưh hiện có 43 tổ chức cơ sở đảng (gồm: 11 đảng bộ cơ sở và 32 chi bộ cơ sở). Trong đó: có 09 đảng bộ cơ sở xã, thị trấn, 32 tổ chức cơ sở Đảng khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; 02 Đảng bộ cơ sở khối lực lượng vũ trang. Toàn Đảng bộ huyện có 121 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, trong đó có 73 chi bộ thôn, làng; có 52/73 chi bộ có chi ủy, có 09 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, có 32 trưởng thôn là đảng viên. Tổng số đảng viên trong toàn huyện là 1.524 đồng chí.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện luôn nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, tỉnh nghiêm túc, kịp thời đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng; các tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã có bước chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và trách nhiệm với công việc được giao; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực hiện một cách sâu rộng, sáng tạo... Qua đó, nhiều tập thể, đảng viên đã phát huy tính tiên phong gương mẫu, xuất hiện nhiều mô hình điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường, vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị được phát huy. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ; chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ có chuyển biến tích cực; chất lượng ban hành Nghị quyết lãnh đạo được nâng lên; công tác lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị ở cơ sở có bước đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; công tác đánh giá, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử…được coi trọng, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, chặt chẽ và dân chủ; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên được tăng cường. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 448 đảng viên mới. Việc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên đạt hiệu quả hơn; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần ngăn ngừa, hạn chế sai phạm của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở có sự chuyển biến tích cực. Tổ chức đảng đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo đối với hệ thống chính trị. Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước phát huy được vai trò của mình trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền vững mạnh...
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Từ đó, rút ra những bài học, kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

hu2.jpg
Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị
 
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Chư Pưh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung chú trọng một số nội dung sau: Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, đường lối, Nghị quyết của cấp trên phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thường xuyên thực hiện tốt công tác dân vận; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
                                                                                Thanh Bình

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Rah Lan Lân PCT UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 39 /GP-TTĐT ngày 14 /3/ /2012 c của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 30
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png