Trang chủ > Văn bản
Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ bảy(chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP - Thời gian: dự kiến 01 buổi (sáng ngày 10/11/2022). - Địa điểm: Tại Hội trường 10-12 huyện Chư Pưh.II. NỘI DUNG KỲ HỌP Tại kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tập trung xem xét, quyết định một số nội dung do Thường trực HĐND, UBND huyện trình gồm:1. Thường trực HĐND huyện...

Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 01 ngày, ngày 21/09/2022. - Khai mạc lúc  8 giờ 00’ ngày 21/ 9/2022.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.III. Nội dung kỳ họp:1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).3. Khai mạc kỳ họp (Ông...

Default news teaser image
Chương trình, nội dung Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 02 ngày (từ ngày 11/7/2022 đến ngày 12/7/2022). - Buổi sáng làm việc từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. - Buổi chiều làm việc từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. - Nghỉ giải lao giữa buổi 15 phút.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10/12 của huyện.III. Nội dung chương trình kỳ họp: * Thứ Hai, ngày 11/7...

Default news teaser image
Các nghị quyết đã được thông qua
Các nghị quyết số51/NQ-HĐND - 29/12/2021 Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện cho giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Chư Pưh89/NQ-HĐND - 29/12/2021 Phê duyệt Đề án " Phát triển tăng số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Chư Pưh giai đoạn 2022...

Default news teaser image
Các nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ III (chuyên đề)
1. Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 11/11/2021 Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 ông Nguyễn Bá Thạch.2. Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày  11/11/2021 Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.3. Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày  ...

Default news teaser image
Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức:  01 ngày, ngày 11/11/2021. - Khai mạc lúc 7 giờ 30’ ngày 11/11/2021.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.III. Nội dung kỳ họp:1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).3. Khai mạc kỳ họp (Ông...

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
904/UBND -TH 10/08/2021 Trả lời kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
903/UBND-TH 10/08/2021 Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ hai, HĐND huyện
07/BC-BDT 10/08/2021 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện
29/BC-HĐND 22/07/2021 Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
220/BC-UBND 28/07/2021
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
231/BC-UBND 03/08/2021 Báo cáo về tình hình sử dụng nguồn dự phòng đến 03/8/2021
222/BC-UBND 29/07/2021 Báo cáo về việc giải trình một số thay đổi danh mục đầu tư công   giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách huyện quản lý đã được HĐND  huyện thông qua (lần thứ nhất) 
91/TTr-UBND 03/08/2021 Tờ trình Điều chỉnh Kế hoạch vốn XDCB; điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ chi 6 tháng cuối năm 2021
88/TTr-UBND 29/07/2021 Tờ trình xây dựng danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện quản lý ( lần thứ 2)
87/TTr-UBND 29/07/2021 Tờ trình xây dựng danh mục công trình XDCB huyện Chư Pưh năm 2022 từ nguồn ngân sách huyện quản lý
89/TTr-UBND 02/08/2021 Tờ trình xin phê duyệt Quyết toán thu- chi ngân sách năm 2020
DT 09/08/2021 Dự thảo Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND huyện
DT 09/08/2021 Dự thảo Nghị quyết quy chế hoạt động của HĐND huyện Chư Pưh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
28/BC-HĐND 23/07/2021 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ( Trước kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khoá X)
34/BC- ĐGS 02/08/2021 Báo cáo kết quả giám sát về " Công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực thông tin, truyền thông" trên địa bàn huyện
14/TB-MTTQ 27/07/2021 Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 tại kỳ họp thứ 2-HĐND huyện
230/BC-UBND 02/08/2021 Báo cáo Tình hình đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
201/BC-UBND 20/07/2021 Báo cáo Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 
228/BC-UBND 02/08/2021 Báo cáo Tình hình sản xuất, kinh doanh và phát triển Doanh, Hợp tác xã, Hộ Kinh doạnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn huyện Chư Pưh
199/BC-UBND 19/07/2021 BÁO CÁO Kết quả công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm,phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
202/BC-UBND 20/07/2021 Báo cáo Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giai thông 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021
227/BC-UBND 02/08/2021 Báo cáo Tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021
898/BC-CCTHA 15/06/2021 Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm
10/BC-TA 22/07/2021 Báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện
213/BC-VKS 23/07/2021 Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện trình kỳ họp thứ 2-HĐND huyện
06/BC-BKTXH 29/07/2021 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện
05/BC-BPC 28/07/2021 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện
01/TB-HĐND 30/06/2021 Thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
CTr 09/08/2021 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai
TL 29/07/2021 Tham luận khắc phục chỉ số CCHC, chính quyền điện tử năm 2020, giải pháp nâng cao chỉ số CCHC, chính quyền điện tử năm 2021
TL 29/07/2021 Tham luận giải pháp số hóa kết quả giải quyết TTHC đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ia Phang
TL 29/07/2021 Giải pháp nâng cao việc giải quyết hồ sơ qua hệ thống  một cửa điện tử, một cửa liên thông 
TL 29/07/2021 Giải pháp đẩy mạnh triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
TL 29/07/2021 Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, trách nhiệm người đứng đầu  trong công tác giám sát cán bộ cấp dưới tiếp xúc, làm việc trực tiếp  với người dân, doanh nghiệp 
TL 29/07/2021 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giải quyết thủ tục hành chính  tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện
DT-BC 29/07/2021 Dự thảo Đánh giá tình hình thực hiện nâng cao chỉ số DDCI 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 huyện Chư Pưh
DT-BC 29/07/2021 Dự thảo Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2021
26/KH-HĐND 21/07/2021 Kế hoạch tiếp công dân của HĐND và đại biểu HĐND huyện  khóa X, 6 tháng cuối năm 2021
05/QĐ-HĐTD 05/07/2021 QUYẾT ĐỊNH  Về việc ban hành Nội quy, Quy chế kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Chư Pưh
04/TB-UBND 05/07/2021 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi (vòng 2) danh mục tài liệu, giới hạn ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giao viên năm 2020 của huyện Chư Pưh

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 15
Tháng hiện tại: 89
Năm hiện tại: 815
Tổng số lượt truy cập: 8503
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png