Trang chủ > Văn bản
Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 01 buổi, sáng ngày 25/08/2023. - Khai mạc lúc  8 giờ 00’ ngày 25/08/2023.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.III. Nội dung kỳ họp:1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).3. Khai mạc kỳ họp4...

Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 02 ngày (từ ngày 12/7/2023 đến ngày 13/7/2023). - Buổi sáng làm việc từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. - Buổi chiều làm việc từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. - Nghỉ giải lao giữa buổi 15 phút.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10/12 của huyện.III. Nội dung chương trình kỳ họp:  * Thứ Tư, ngày 12/7...

Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. THỜI GIAN TỔ CHỨC: 01 buổi, sáng ngày 03/04/2023. - Khai mạc lúc  8 giờ 00’ ngày 03/ 04/2023.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.III. NỘI DUNG KỲ HỌP1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).3. Khai mạc kỳ...

Default news teaser image
Chương trình, nội dung kỳ họp thứ 8, khóa x, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 02 ngày (từ ngày 20/12/2022 đến ngày 21/12/2022). - Buổi sáng làm việc từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút - Buổi chiều làm việc từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. - Nghỉ giải lao giữa buổi 15 phút.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10/12 của huyện.III. Nội dung chương trình kỳ họp:  * Thứ Ba, ngày 20/12...

Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ bảy(chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP - Thời gian: dự kiến 01 buổi (sáng ngày 10/11/2022). - Địa điểm: Tại Hội trường 10-12 huyện Chư Pưh.II. NỘI DUNG KỲ HỌP Tại kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tập trung xem xét, quyết định một số nội dung do Thường trực HĐND, UBND huyện trình gồm:1. Thường trực HĐND huyện...

Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 01 ngày, ngày 21/09/2022. - Khai mạc lúc  8 giờ 00’ ngày 21/ 9/2022.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.III. Nội dung kỳ họp:1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).3. Khai mạc kỳ họp (Ông...

Default news teaser image
Chương trình, nội dung Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 02 ngày (từ ngày 11/7/2022 đến ngày 12/7/2022). - Buổi sáng làm việc từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. - Buổi chiều làm việc từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. - Nghỉ giải lao giữa buổi 15 phút.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10/12 của huyện.III. Nội dung chương trình kỳ họp: * Thứ Hai, ngày 11/7...

Default news teaser image
Các nghị quyết đã được thông qua
Các nghị quyết số51/NQ-HĐND - 29/12/2021 Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện cho giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Chư Pưh89/NQ-HĐND - 29/12/2021 Phê duyệt Đề án " Phát triển tăng số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Chư Pưh giai đoạn 2022...

 |<  < 1 2  >  >| 
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
201/BC-UBND 20/07/2021 Báo cáo Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 
228/BC-UBND 02/08/2021 Báo cáo Tình hình sản xuất, kinh doanh và phát triển Doanh, Hợp tác xã, Hộ Kinh doạnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn huyện Chư Pưh
199/BC-UBND 19/07/2021 BÁO CÁO Kết quả công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm,phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
202/BC-UBND 20/07/2021 Báo cáo Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giai thông 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021
227/BC-UBND 02/08/2021 Báo cáo Tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021
898/BC-CCTHA 15/06/2021 Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm
10/BC-TA 22/07/2021 Báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện
213/BC-VKS 23/07/2021 Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện trình kỳ họp thứ 2-HĐND huyện
06/BC-BKTXH 29/07/2021 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện
05/BC-BPC 28/07/2021 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện
01/TB-HĐND 30/06/2021 Thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
CTr 09/08/2021 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai
TL 29/07/2021 Tham luận khắc phục chỉ số CCHC, chính quyền điện tử năm 2020, giải pháp nâng cao chỉ số CCHC, chính quyền điện tử năm 2021
TL 29/07/2021 Tham luận giải pháp số hóa kết quả giải quyết TTHC đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Ia Phang
TL 29/07/2021 Giải pháp nâng cao việc giải quyết hồ sơ qua hệ thống  một cửa điện tử, một cửa liên thông 
TL 29/07/2021 Giải pháp đẩy mạnh triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
TL 29/07/2021 Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, trách nhiệm người đứng đầu  trong công tác giám sát cán bộ cấp dưới tiếp xúc, làm việc trực tiếp  với người dân, doanh nghiệp 
TL 29/07/2021 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giải quyết thủ tục hành chính  tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện
DT-BC 29/07/2021 Dự thảo Đánh giá tình hình thực hiện nâng cao chỉ số DDCI 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 huyện Chư Pưh
DT-BC 29/07/2021 Dự thảo Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2021
26/KH-HĐND 21/07/2021 Kế hoạch tiếp công dân của HĐND và đại biểu HĐND huyện  khóa X, 6 tháng cuối năm 2021
05/QĐ-HĐTD 05/07/2021 QUYẾT ĐỊNH  Về việc ban hành Nội quy, Quy chế kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Chư Pưh
04/TB-UBND 05/07/2021 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi (vòng 2) danh mục tài liệu, giới hạn ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giao viên năm 2020 của huyện Chư Pưh
96/QĐ-UBND 29/01/2021 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện đường nội thị thị trấn Nhơn Hoà
309/QĐ-UBND 23/04/2021 điều chỉnh diện tích và thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện dự án: xây dựng nhà máy điện gió nhơn hoà 1 trên địa bàn huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
322/QĐ-UBND 28/04/2021 điều chỉnh diện tích và thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện dự án: xây dựng nhà máy điện gió nhơn hoà 1 trên địa bàn huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
371/QĐ-UBND 18/05/2021 thu hồi đất hộ gia đình tự nguyện hiến đất để thực hiện xây dựng công trình giao thông xã iaphang, huyện chư pưh
378/QĐ-UBND 26/05/2021 phê duyệt giá cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ hi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đấu nối đường dây 110kv sau tba 220kv chư sê, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh
146/TB-UBND 01/06/2021 thu hồi đất để xây dựng công trình: trụ sở ubnd tt nhơn hoà mới, công an tt và khu dân cư xung quanh thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh
473/QĐ-UBND 28/06/2021 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình trụ sở UBND thị trấn nhơn hoà, công an thị trấn và khu dân cư xung quanh thị trấn nhơn hoà, huyện chư pưh
499/QĐ-UBND 02/07/2021 Thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức của hộ bà Nguyễn Thị Gằng, thôn Hoà Tín, Nhơn hoà
500/QĐ-UBND 02/07/2021 Thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức của hộ ông Trần Văn Hiếu
561/QĐ-UBND 03/07/2021 Quyết định điều chỉnh dự án đường liên xã huyện Chư Pưh
942/QĐ-TTg 15/06/2021 QUYẾT ĐỊNH  PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG TỚI CHÍNH PHỦ SỐ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
122/2020/NĐ-CP 15/10/2020 NGHỊ ĐỊNH  QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP, LIÊN THÔNG THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CỦA DOANH NGHIỆP
144/2020/NĐ-CP 11/12/2020 NGHỊ ĐỊNH  QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
47/2021/NĐ-CP 11/04/2021 NGHỊ ĐỊNH  QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
44/2021/NĐ-CP 31/03/2021 NGHỊ ĐỊNH  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VỀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI KHOẢN CHI ỦNG HỘ, TÀI TRỢ CỦA DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 NGHỊ ĐỊNH  QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
38/2018/NĐ-CP 11/03/2021 NGHỊ ĐỊNH  QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 7
Tháng hiện tại: 35
Năm hiện tại: 886
Tổng số lượt truy cập: 9660
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png