Trang chủ > Văn bản
Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 01 buổi, sáng ngày 25/08/2023. - Khai mạc lúc  8 giờ 00’ ngày 25/08/2023.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.III. Nội dung kỳ họp:1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).3. Khai mạc kỳ họp4...

Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 02 ngày (từ ngày 12/7/2023 đến ngày 13/7/2023). - Buổi sáng làm việc từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. - Buổi chiều làm việc từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. - Nghỉ giải lao giữa buổi 15 phút.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10/12 của huyện.III. Nội dung chương trình kỳ họp:  * Thứ Tư, ngày 12/7...

Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. THỜI GIAN TỔ CHỨC: 01 buổi, sáng ngày 03/04/2023. - Khai mạc lúc  8 giờ 00’ ngày 03/ 04/2023.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.III. NỘI DUNG KỲ HỌP1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).3. Khai mạc kỳ...

Default news teaser image
Chương trình, nội dung kỳ họp thứ 8, khóa x, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 02 ngày (từ ngày 20/12/2022 đến ngày 21/12/2022). - Buổi sáng làm việc từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút - Buổi chiều làm việc từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. - Nghỉ giải lao giữa buổi 15 phút.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10/12 của huyện.III. Nội dung chương trình kỳ họp:  * Thứ Ba, ngày 20/12...

Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ bảy(chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP - Thời gian: dự kiến 01 buổi (sáng ngày 10/11/2022). - Địa điểm: Tại Hội trường 10-12 huyện Chư Pưh.II. NỘI DUNG KỲ HỌP Tại kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tập trung xem xét, quyết định một số nội dung do Thường trực HĐND, UBND huyện trình gồm:1. Thường trực HĐND huyện...

Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 01 ngày, ngày 21/09/2022. - Khai mạc lúc  8 giờ 00’ ngày 21/ 9/2022.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.III. Nội dung kỳ họp:1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).3. Khai mạc kỳ họp (Ông...

Default news teaser image
Chương trình, nội dung Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 02 ngày (từ ngày 11/7/2022 đến ngày 12/7/2022). - Buổi sáng làm việc từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. - Buổi chiều làm việc từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. - Nghỉ giải lao giữa buổi 15 phút.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10/12 của huyện.III. Nội dung chương trình kỳ họp: * Thứ Hai, ngày 11/7...

Default news teaser image
Các nghị quyết đã được thông qua
Các nghị quyết số51/NQ-HĐND - 29/12/2021 Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện cho giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Chư Pưh89/NQ-HĐND - 29/12/2021 Phê duyệt Đề án " Phát triển tăng số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Chư Pưh giai đoạn 2022...

 |<  < 1 2  >  >| 
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
09/BC-BDT 21/12/2020 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 chương trình công tác năm 2021 của Ban Dân tộc
08/BC-BDT 21/12/2020 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021về lĩnh vực dân tộc
10/BC-BDT 21/12/2020 Báo cáo thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách chi trả tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội từ năm 2019 đến năm 2020 trên địa bàn huyện
127/BC-HĐND 08/12/2020 Báo cáo tổng hợp kiến nghị của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện qua các đợt giám sát năm 2020
126/BC-HĐND 08/12/2020 Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
1557/UBND-TH 21/12/2020 Trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ XI, HĐND huyện khóa IX
95/TTr-UBND 16/12/2020 Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh giảm một số dự án trong kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện
CT-HĐND 21/12/2020 Chương trình kỳ họp HĐND huyện thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021
99/TTr-UBND 18/12/2020 Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của huyện Chư Pưh năm 2021
445/BC-UBND 09/12/2020 Báo cáo về việc Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện đến 04/12/2020
437/BC-UBND 04/12/2020 Báo cáo Về việc tình hình phát triển Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hội kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn huyện Chư Pưh
455/BC-UBND 16/12/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
453/BC-UBND 16/12/2020 Báo cáo về tình hình dự toán thu chi ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021
442/BC-UBND 08/12/2020 Báo cáo Về việc Tình hình đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
413/BC-UBND 25/11/2020 Báo cáo về việc Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
435/BC-UBND 04/12/2020 Báo cáo Về việc Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng năm 2021
94/TTr-UBND 16/12/2020 Tờ trình Về việc đề nghị phê duyệt danh mục đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
92/TTr-UBND 16/12/2020 Tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025
92/TTr-UBND 16/12/2020
Tờ trình đề nghị phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2021
91/TTr-UBND 16/12/2020 Tờ trình Về việc đề nghị phê duyệt định mức phân bổ kinh phí cho các đơn vị năm 2021
90/TTr-UBND 16/12/2020 Tờ trình đề nghị thông các các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2021
125/BC-HĐND 08/12/2020
Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND huyện năm 2020
111/TTr-HĐND 01/12/2020 Tờ trình Về việc đề nghị thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện Chư Pưh năm 2021
114/BC-HĐND 02/12/2020 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
118/TTr-HĐND 04/12/2020 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khoá IX
82/BC-THADS 23/11/2020 Báo cáo công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021
10/BC-TA 04/12/2020 Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện
09/BC-VKS 03/12/2020 Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện tại kỳ họp thứ XI HĐND huyện
11/TB-MTTQ 11/12/2020 Thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 tại kỳ họp thứ XI, HĐND huyện khóa IX
NQ/HĐND 18/12/2020 Dự thảo các Nghị quyết của HĐND huyện
425/BC-UBND 02/12/2020 Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (trình kỳ họp thứ mười một, hđnd huyện khóa ix, nhiệm kỳ 2016-2021)
501/BC-UBND 10/12/2019 Báo cáo kết quả triển khai tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn huyện chư pưh năm 2019
356/BC-UBND 21/10/2020 Báo cáo kết quả triển khai tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 2năm 2020 trên địa bàn huyện Chư Pưh
69/BC-UBND 06/03/2020
Báo cáo kết quả triển khai tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2020 trên địa bàn huyện Chư Pưh
404/BC-UBND 20/11/2020
Báo có về việc công tác bảo vệ môi trường năm 2020 huyện Chư Pưh
317/BC-UBND 10/09/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020
249/BC-UBND 01/07/2020
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
 
72/BC-UBND 09/03/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2020
 
25/2020/QĐ-UBND 15/10/2020
Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống QLVBĐH trong các cơ quan thuộc cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
26/2020/QĐ-UBND 02/11/2020 Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa và Cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai.
 

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 7
Tháng hiện tại: 35
Năm hiện tại: 886
Tổng số lượt truy cập: 9660
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png