Trang chủ > Văn bản > HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
/NQ-HĐND 15/04/2021 Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh, khóa IX
/NQ-HĐND 15/04/2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn Đề án giải thể Phòng Y tế huyện Chư Pưh
/NQ-HĐND 15/04/2021 Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Chư Pưh, giai đoạn 2021-2026
15/BC-BPC 15/04/2021 Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của TT HĐND huyên, Báo cáo, Tờ trình  của UBND huyện và các ngành trình kỳ họp thứ mười ba (tổng kết nhiệm kỳ)  HĐND huyện khóa IX, Nhiệm kỳ 2016-2021
14/BC-BPC 15/04/2021 Báo cáo kết quả công tác của Ban Pháp chế, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
18/BC-HĐND 14/04/2021 Báo cáo thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười ba (tổng kết nhiệm kỳ)  HĐND huyện khóa IX, Nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Kinh tế-Xã hội
17/BC-BKTXH 14/04/2021 Báo cáo kết quả công tác của Ban Kinh tế-Xã hội, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
13/BC-BDT 15/04/2021
Báo cáo thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười ba (tổng kết nhiệm kỳ)  HĐND huyện khóa IX, Nhiệm kỳ 2016-2021
206/GM-HĐND 12/04/2021 Dự Kỳ họp thứ Mười ba ( tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021), HĐND huyện khoá IX 01 ngày ,vào lúc 8h00 ngày 16/4/2021
84/BC-UBND 13/04/2021 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ , quyền hạn của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 
18/TTr-UBND 18/03/2021 Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án giải thể Phòng Y tế huyện
129/BC-VKS 12/04/2021 Báo cáo tổng kết của Viện kiểm sát nhân dân huyện trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện khóa IX
10/BC-TA 09/04/2021 Báo cáo công tác xét xử nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, chương trình công tác nhiệm kỳ 2021-2026
27/TTr-UBND 14/04/2021 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án Tổ chức lực lượng huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Chư Pưh giai đoạn 2021-2025
12/BC-HĐND 12/04/2021 Báo cáo kết quả công tác của Ban Dân tộc HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021)
204/BC-HĐND 06/04/2021 Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
CTr/HĐND 15/04/2021 Chương trình tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND huyện (Tổng kết nhiệm kỳ)
20/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết thông qua điều chỉnh giảm một số dự án trong kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện.
19/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021
18/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025 huyện Chư Pưh
23/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 của huyện Chư Pưh
17/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết thông qua dự toán thu- chi ngân sách năm 2021.
22/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021
16/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết thông qua định múc phân bổ kinh phí cho các đơn vị dự toán năm 2021
22/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện Chư Pưh năm 2021
15/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021
DM-HĐND 21/12/2020 Danh mục tài liệu kỳ họp HĐND huyện
100/TTr-UBND 18/12/2020
Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công huyện Chư Pưh giai đoạn 2021-2025
14/BC-BKT 17/12/2020 Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
15/BC-BKT 21/12/2020 Báo cáo thẩm tra các báo cáo, nghị quyết trình kỳ họp thứ XI, HĐND huyện của Ban Kinh tế-Xã hội
09/BC-BPC 12/10/2020 Báo cáo kết quả giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
10/BC-BPC 01/12/2020 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban pháp chế HĐND huyện năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
11/BC-BPC 17/12/2020 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện, báo cáo của UBND huyện và các ngành trình kỳ họp thứ XI
09/BC-BDT 21/12/2020 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 chương trình công tác năm 2021 của Ban Dân tộc
08/BC-BDT 21/12/2020 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021về lĩnh vực dân tộc
10/BC-BDT 21/12/2020 Báo cáo thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách chi trả tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội từ năm 2019 đến năm 2020 trên địa bàn huyện
127/BC-HĐND 08/12/2020 Báo cáo tổng hợp kiến nghị của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện qua các đợt giám sát năm 2020
126/BC-HĐND 08/12/2020 Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
1557/UBND-TH 21/12/2020 Trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ XI, HĐND huyện khóa IX
95/TTr-UBND 16/12/2020 Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh giảm một số dự án trong kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện

|<<1 2 3 4>>|

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Văn Hợi- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện- Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1
Tuần hiện tại: 11
Tháng hiện tại: 50
Năm hiện tại: 464
Tổng số lượt truy cập: 5258
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png