Trang chủ > Văn bản > Hội đồng nhân dân huyện
Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. THỜI GIAN TỔ CHỨC: 01 buổi, sáng ngày 03/04/2023. - Khai mạc lúc  8 giờ 00’ ngày 03/ 04/2023.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.III. NỘI DUNG KỲ HỌP1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).3. Khai mạc kỳ...

Default news teaser image
Chương trình, nội dung kỳ họp thứ 8, khóa x, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 02 ngày (từ ngày 20/12/2022 đến ngày 21/12/2022). - Buổi sáng làm việc từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút - Buổi chiều làm việc từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. - Nghỉ giải lao giữa buổi 15 phút.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10/12 của huyện.III. Nội dung chương trình kỳ họp:  * Thứ Ba, ngày 20/12...

Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ bảy(chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP - Thời gian: dự kiến 01 buổi (sáng ngày 10/11/2022). - Địa điểm: Tại Hội trường 10-12 huyện Chư Pưh.II. NỘI DUNG KỲ HỌP Tại kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tập trung xem xét, quyết định một số nội dung do Thường trực HĐND, UBND huyện trình gồm:1. Thường trực HĐND huyện...

Default news teaser image
Chương trình Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 01 ngày, ngày 21/09/2022. - Khai mạc lúc  8 giờ 00’ ngày 21/ 9/2022.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.III. Nội dung kỳ họp:1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).3. Khai mạc kỳ họp (Ông...

Default news teaser image
Chương trình, nội dung Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức: 02 ngày (từ ngày 11/7/2022 đến ngày 12/7/2022). - Buổi sáng làm việc từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. - Buổi chiều làm việc từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. - Nghỉ giải lao giữa buổi 15 phút.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10/12 của huyện.III. Nội dung chương trình kỳ họp: * Thứ Hai, ngày 11/7...

Default news teaser image
Các nghị quyết đã được thông qua
Các nghị quyết số51/NQ-HĐND - 29/12/2021 Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện cho giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Chư Pưh89/NQ-HĐND - 29/12/2021 Phê duyệt Đề án " Phát triển tăng số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Chư Pưh giai đoạn 2022...

Default news teaser image
Các nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ III (chuyên đề)
1. Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 11/11/2021 Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 ông Nguyễn Bá Thạch.2. Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày  11/11/2021 Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.3. Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày  ...

Default news teaser image
Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
I. Thời gian tổ chức:  01 ngày, ngày 11/11/2021. - Khai mạc lúc 7 giờ 30’ ngày 11/11/2021.II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.III. Nội dung kỳ họp:1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).3. Khai mạc kỳ họp (Ông...

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
398/GM-HĐND 29/03/2023 Giấy mời dự kỳ họp thứ 9 (chuyên đề), HĐND huyện khóa X
384/TB-HĐND 16/03/2023 Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề), HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
347/TB-HĐND 29/12/2022 Thông báo kết quả kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
133/NQ-HĐND 29/12/2022 Nghị quyết về việc cho ý kiến phân bổ nguồn dự phòng, kinh phí thu hồi các đơn vị vị do không có nhu cầu sử dụng năm 2022 và phần bổ nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022
132/NQ-HĐND 29/12/2022
Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến của cử tri năm 2021, 06 tháng đầu năm 2022 và giải quyết các kiến nghị sau hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các ban Hội đồng nhân dân huyện năm 2020, 2021 và 06 tháng đầu năm 2022
131/NQ-HĐND 29/12/2022
Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
130/NQ-HĐND 29/12/2022 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện Chư Pưh năm 2023
129/NQ-HĐND 29/12/2022 Nghị quyết Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện giai đoạn năm 2023 đến năm 2025
128/NQ-HĐND 29/12/2022 Nghị quyết phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Chư Pưh
127/NQ-HĐND 29/12/2022 Nghị quyết phê duyệt Đề án Phát triển Kinh tế-Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Chư Pưh
126/NQ-HĐND 29/12/2022
Nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách huyện, các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023
125/NQ-HĐND 29/12/2022
Nghị quyết thông qua kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn huyện Chư Pưh giai đoạn 2021-2025
124/NQ-HĐND 29/12/2022
Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo dưỡng, sửa Trụ sở nhà làm việc liên cơ quan Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án-Đầu tư xây dựng huyện
123/NQ-HĐND 29/12/2022
Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo dưỡng, sửa Trụ sở nhà làm việc Khối Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị-xã hội huyện
122/NQ-HĐND 29/12/2022
Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp mặt nền đường Nguyễn Tất Thành (đoạn trước Tòa án nhân dân huyện) và đường 17/3, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh
121/NQ-HĐND 29/12/2022 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nghĩa trang nhân dân thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh
120/NQ-HĐND 29/12/2022 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà học bộ môn và thư viện Trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh
119/NQ-HĐND 29/12/2022 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà học 08 phòng Trường Tiểu học Hùng Vương, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh
118/NQ-HĐND 29/12/2022 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đập dâng Tao Ôr, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh
117/NQ-HĐND 29/12/2022 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Le, huyện Chư Pưh
116/NQ-HĐND 29/12/2022 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà học 04 phòng trường Mẫu giáo 2/9, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh
115/NQ-HĐND 29/12/2022 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện huyện; hạng mục: Nhà ở Sở Chỉ huy, nhà ăn và nhà bếp
114/NQ-HĐND 29/12/2022
Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022
113/NQ-HĐND 29/12/2022 Nghị quyết về việc thông qua dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách năm 2023
112/NQ-HĐND 29/12/2022 Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023
324/GM-HĐND 09/12/2022 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa X
319/GTrT-HĐND 06/12/2022 Giấy triệu tập Dự kỳ họp thứ Tám , HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 20-21/12/2022
300/TB-HĐND 17/11/2022 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề) - HĐND huyện khoá X
111/NQ-HĐND 15/11/2022 Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
110/NQ-HĐND 15/11/2022 Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
109/NQ-HĐND 15/11/2022 Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.
108/NQ-HĐND 15/11/2022 Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
107/NQ-HĐND 15/11/2022 Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
286/TB-HĐND 02/11/2022
Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung,  chương trình Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
288/TB-HĐND 02/11/2022 Kết luận của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
258/TB-HĐND 26/09/2022 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) - HĐND huyện khoá X
250/GM-HĐND 14/09/2022
Giấy mời dự kỳ họp thứ 6 (chuyên đề)
104/NQ-HĐND 12/07/2022
Nghị quyết Thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023
103/NQ-HĐND 12/07/2022
Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
102/NQ-HĐND 12/07/2022
Thông qua bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022

|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 7
Tháng hiện tại: 9
Năm hiện tại: 249
Tổng số lượt truy cập: 7738
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png