Trang chủ > Văn bản > Hội đồng nhân dân huyện > Nhiệm kỳ 2016-2021 > Kỳ họp thứ XI nhiệm kỳ 2016-2021
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
20/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết thông qua điều chỉnh giảm một số dự án trong kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện.
19/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021
18/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025 huyện Chư Pưh
23/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 của huyện Chư Pưh
17/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết thông qua dự toán thu- chi ngân sách năm 2021.
22/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021
16/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết thông qua định múc phân bổ kinh phí cho các đơn vị dự toán năm 2021
22/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện Chư Pưh năm 2021
15/NQ-HĐND 24/12/2020 Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021
DM-HĐND 21/12/2020 Danh mục tài liệu kỳ họp HĐND huyện
100/TTr-UBND 18/12/2020
Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công huyện Chư Pưh giai đoạn 2021-2025
14/BC-BKT 17/12/2020 Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
15/BC-BKT 21/12/2020 Báo cáo thẩm tra các báo cáo, nghị quyết trình kỳ họp thứ XI, HĐND huyện của Ban Kinh tế-Xã hội
09/BC-BPC 12/10/2020 Báo cáo kết quả giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
10/BC-BPC 01/12/2020 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban pháp chế HĐND huyện năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
11/BC-BPC 17/12/2020 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện, báo cáo của UBND huyện và các ngành trình kỳ họp thứ XI
09/BC-BDT 21/12/2020 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 chương trình công tác năm 2021 của Ban Dân tộc
08/BC-BDT 21/12/2020 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021về lĩnh vực dân tộc
10/BC-BDT 21/12/2020 Báo cáo thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách chi trả tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội từ năm 2019 đến năm 2020 trên địa bàn huyện
127/BC-HĐND 08/12/2020 Báo cáo tổng hợp kiến nghị của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện qua các đợt giám sát năm 2020
126/BC-HĐND 08/12/2020 Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
1557/UBND-TH 21/12/2020 Trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ XI, HĐND huyện khóa IX
95/TTr-UBND 16/12/2020 Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh giảm một số dự án trong kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện
CT-HĐND 21/12/2020 Chương trình kỳ họp HĐND huyện thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021
99/TTr-UBND 18/12/2020 Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của huyện Chư Pưh năm 2021
445/BC-UBND 09/12/2020 Báo cáo về việc Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện đến 04/12/2020
437/BC-UBND 04/12/2020 Báo cáo Về việc tình hình phát triển Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hội kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn huyện Chư Pưh
455/BC-UBND 16/12/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
453/BC-UBND 16/12/2020 Báo cáo về tình hình dự toán thu chi ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021
442/BC-UBND 08/12/2020 Báo cáo Về việc Tình hình đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
413/BC-UBND 25/11/2020 Báo cáo về việc Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
435/BC-UBND 04/12/2020 Báo cáo Về việc Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng năm 2021
94/TTr-UBND 16/12/2020 Tờ trình Về việc đề nghị phê duyệt danh mục đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
92/TTr-UBND 16/12/2020 Tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025
92/TTr-UBND 16/12/2020
Tờ trình đề nghị phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2021
91/TTr-UBND 16/12/2020 Tờ trình Về việc đề nghị phê duyệt định mức phân bổ kinh phí cho các đơn vị năm 2021
90/TTr-UBND 16/12/2020 Tờ trình đề nghị thông các các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2021
125/BC-HĐND 08/12/2020
Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND huyện năm 2020
111/TTr-HĐND 01/12/2020 Tờ trình Về việc đề nghị thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện Chư Pưh năm 2021
114/BC-HĐND 02/12/2020 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

|<<1 2>>|

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 4
Tổng số lượt truy cập: 563
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png