Trang chủ > Văn bản > Hội đồng nhân dân huyện > Nhiệm kỳ 2021-2026 > Kỳ họp thứ mười một (chuyên đề) > Chương trình Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Chương trình Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề), HĐND huyện Chư Pưh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 23/08/2023
I. Thời gian tổ chức: 01 buổi, sáng ngày 25/08/2023.
- Khai mạc lúc  8 giờ 00’ ngày 25/08/2023.
II. Địa điểm: Tại Hội trư­­ờng 10-12 huyện.
III. Nội dung kỳ họp:
1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Văn phòng HĐND-UBND).
2. Thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp (Thường trực HĐND huyện).
3. Khai mạc kỳ họp

4. UBND huyện trình:

4.1. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Dự án 2- Quy hoạch, sắp sếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023.


Tờ trình của UBND huyện

Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện

4.2. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 thực hiện tiểu Dự án 2- Dự án 10: ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và MN thuộc Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào DTTS&MN huyện Chư Pưh.

Tờ trình của UBND huyện

Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện

4.3 Dự thảo Nghị quyết Thông qua nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Tờ trình của UBND huyện

Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện

5. Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Dân tộc HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra Văn bản trình Kỳ họp.

5.1 Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

 
5.2 Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết nội dung nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

6. Đại biểu Thảo luận.

7. Thư ký kỳ họp trình bày Dự thảo Nghị quyết.
8. Đại biểu có ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết.
9. Bế mạc kỳ họp.

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 12
Năm hiện tại: 92
Tổng số lượt truy cập: 92
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png