Trang chủ > Văn bản > Khối Đảng và MTTQ
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
142-KH/HU 15/06/2023 Kế hoạch Thi đua thực hiện Chương trình hành động số 24/CTr-HU, ngày 25/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X về tiếp tục thực hiện việc phòng, chống chủ nghĩa cá nhâ
136-KH/HU 24/05/2023 Kế hoạch tham gia Hội thi cán bộ Tuyên giáo giỏi năm 2023
131KH/HU 15/05/2023 Kế hoạch Sơ kết giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X và Nghị quyết Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
05/KHPH-BTGHU 08/03/2023 Kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2023
126-KH/HU 17/04/2023 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của huyện năm 2023
111-KH/HU 28/02/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/0/2022 của Ban Bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới"
118-KH/HU 30/03/2023 Kế hoạch Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
51-KH/BTGHU 03/03/2023 Kế hoạch Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2023
52-KH/BTGHU 03/03/2023 Kế hoạch công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2023
108-KH/HU 08/02/2023 Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2023
106-KH/HU 02/02/2023 Kế hoạch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy
104-KH/HU 21/01/2023 Kế hoạch tổ chức hoạt động " về nguồn" khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến H3
103-KH/HU 23/12/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025
399-BC/HU 29/06/2023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý II; định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm quý III năm 2023 của khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, khối Dân vận xã, thị trấn
389-BC/HU 14/06/2023 Báo cáo tình hình các mặt công tác tháng 5 năm 2023
384-BC/HU 01/06/2023 Báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
379-BC/HU 16/05/2023 Báo cáo tình hình các mặt công tác tháng 4 năm 2023
378-BC/HU 12/05/2023 Sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề số 31/KH-HU, ngày 10/9/2021, Kế hoạch số 37/KH-HU, ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy
374-BC/HU 20/04/2023 Báo cáo tình hình thực hiện các mặt công tác quý I, nhiệm vụ các mặt công tác quý II năm 2023
370-BC/HU 13/04/2023 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
372-BC/HU 15/04/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
371-BC/HU 14/04/2023 Báo cáo công tác tháng 3 năm 2023
364-BC/HU 07/04/2023
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I; định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2023 của khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện
361-BC/HU 04/04/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; Đảng ủy các xã, thị trấn quý I, nhiệm vụ các mặt công tác quý II năm 2023
349-BC/HU 16/03/2023 Báo cáo công tác tháng 2 năm 2023
350-BC/HU 16/03/2023 Báo cáo sơ kết 01 năm kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 529-QĐ/HU ngày 11/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện
343-BC/HU 27/02/2023 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X và Chương trình số 46/CTr-TU, ngày 27/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới
341-BC/HU 21/02/2023 Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình số 16-CTr/HU ngày 21/4/2016 của Huyện ủy tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế, xã hội thị trấn Nhơn Hòa trở thành trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của huyện
330-BC/HU 16/01/2023 Báo cáo tình hình thực hiện các mặt công tác tháng 12 năm 2022
-BC/TU 20/04/2020 Dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XV
66/TB-UBND 16/12/2019 Thông báo  về tham gia xây dựng chính quyền, những kiến nghị đề xuất của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện
749-CV/HU 16/04/2019 Triển khai ý kiến thường trực Huyện ủy 
81-KH/HU 17/05/2018 Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII " Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
 
 
460-CV/HU 25/05/2018 Tăng cường công tác quản lý các ao, hồ trên địa bàn
 
226-BC/HU 18/05/2018 Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ( khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
35-CTr/HU 13/01/2017 Chương trình đầy mạnh cải cách hành chính, phòng chông tham nhũng lãng phí giai đoạn 2016  - 2020
31-KH/HU 12/01/2017
Kế hoạch triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 2
Tháng hiện tại: 13
Năm hiện tại: 91
Tổng số lượt truy cập: 862
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png