Trang chủ > Các chương trình trọng tâm 2020 - 2025

truongtrinhtrongtam.png
Trong nhiệm kỳ Đại hội IX, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện một số chương trình trọng tâm sau:
1- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân và xây dựng nông thôn mới.
2- Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và an sinh xã hội tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn.
3- Tập trung các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông thôn.
4- Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở các xã thị trấn, trọng tâm là chất lượng cán bộ trong hệ thống chính trị và cán bộ tại các thôn, làng.
5- Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội thị trấn Nhơn Hòa trở thành trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của huyện.
6- Tiếp tục thực hiện chương trình bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
7- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX là Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển”. Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường; tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; huy động tối đa sức người, sức của, tài năng và trí tuệ, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội IX Đảng bộ huyện đề ra.

hoavan.png

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 13
Tổng số lượt truy cập: 253
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png