Trang chủ > Hộp thư điện tử


HOPTHUDIENTU.png


 
1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
 
STT Tên cơ quan Tài khoản điện tử
UBND huyện Chư Pưh ubndchupuh@gialai.gov.vn
2 Phòng Nội vụ noivu.chupuh@gialai.gov.vn
3 Phòng Văn hóa - Thông tin vhtt.chupuh@gialai.gov.vn
4 Phòng Tư phap tuphap.chupuh@gialai.gov.vn
5 Phòng Kinh tế-Hạ tầng ktht.chupuh@gialai.gov.vn
6 Phòng Dân tộc dantoc.chupuh@gialai.gov.vn
7 Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội ldtbxh.chupuh@gialai.gov.vn
8 Phòng Tài chính - Kế hoạch tckh.chupuh@gialai.gov.vn
9 Phòng Tài nguyên - Môi trường  tnmt.chupuh@gialai.gov.vn
10 Thanh tra huyện thanhtra.chupuh@gialai.gov.vn
11 Phòng Y tế yte.chupuh@gialai.gov.vn
12 Phòng Giáo dục và Đào tạo gddt.chupuh@gialai.gov.vn
13 Phòng Nông nghiệp và PTNT nnptnt.chupuh@gialai.gov.vn
14 Xã Ia Rong iarong.chupuh@gialai.gov.vn
15 Xã Chư Don chudon.chupuh@gialai.gov.vn
16 Xã Ia Le iale.chupuh@gialai.gov.vn
17 Xã Ia Hla iahla.chupuh@gialai.gov.vn
18 xã Ia Phang iaphang.chupuh@gialai.gov.vn
19 xã Ia Dreng iadreng.chupuh@gialai.gov.vn
20 xã Ia Blu iablu.chupuh@gialai.gov.vn
21 Thị trấn Nhơn Hòa nhonhoa.chupuh@gialai.gov.vn
22 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Chư Pưh vpdkdd.chupuh@gialai.gov.vn
23 Ban QL Dự án bqlda.chupuh@gialai.gov.vn
24 Ban QL CTĐT bqlctdt.chupuh@gialai.gov.vn
25 Trung tâm Văn hóa ttth.chupuh@gialai.gov.vn
26 Hạt Kiểm lâm kiemlam.chupuh@gialai.gov.vn
27 Chi cục thuế thue.chupuh@gialai.gov.vn
28 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên-GDNN ttgdtx.chupuh@gialai.gov.vn
29 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp dvnn.chupuh@gialai.gov.vn
30 Ủy ban mặt trận tổ quốc ubmttqvn.chupuh@gialai.gov.vn
31 Huyện ủy huyenuy.chupuh@gialai.gov.vn
32 Văn phòng Huyện ủy vphy.chupuh@gialai.gov.vn
33 Ban Tổ chức btc.chupuh@gialai.gov.vn
34 Ban Dân vận bdv.chupuh@gialai.gov.vn
35 Ban Tuyên giáo btg.chupuh@gialai.gov.vn
36 Huyện đoàn huyendoan.chupuh@gialai.gov.vn
37 Liên đoàn lao động ldld.chupuh@gialai.gov.vn
38 Hội Liên hiệp Phụ nữ phunu.chupuh@gialai.gov.vn
39 Trung tâm Chính trị huyện ttbdct.chupuh@gialai.gov.vn
40 Hội Chữ thập đỏ ctd.chupuh@gialai.gov.vn
41 Tòa án nhân dân ta.chupuh@gialai.gov.vn
42 Viện Kiểm sát nhân dân vksnd.chupuh@gialai.gov.vn
43 Bảo hiểm xã hội bhxh.chupuh@gialai.gov.vn
44 Ngân hàng chính sách nhcs.chupuh@gialai.gov.vn
45 Chi cục Thống kê cctk.chupuh@gialai.gov.vn
46 Kho Bạc kb.chupuh@gialai.gov.vn
47 Trung tâm Y tế ttyt.chupuh@gialai.gov.vn
48 Lâm trường Nam Phú Nhơn bqlr.chupuh@gialai.gov.vn
49 Chi cục Thi hành án dân sự tha.chupuh@gialai.gov.vn
50 Văn phòng HĐND-UBND huyện vpubnd.chupuh@gialai.gov.vn

2. Danh bạ Email cá nhân
 
STT Địa chỉ email Tên cá nhân
 1.  
anhnv.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Văn Anh
 1.  
anhtth.chupuh@gialai.gov.vn Trần Thị Hoàng Anh
 1.  
besy.chupuh@gialai.gov.vn Siu Y Bé
 1.  
chauhtm.chupuh@gialai.gov.vn Hồ Thị Minh Châu
 1.  
chochr.chupuh@gialai.gov.vn Rơ Mah Chốc
 1.  
cuongnv.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Văn Cương
 1.  
cuongtv.chupuh@gialai.gov.vn Trần Văn Cường
 1.  
cuulv.chupuh@gialai.gov.vn Lê Văn Cửu
 1.  
dungbn.chupuh@gialai.gov.vn Bùi Ngọc Dũng
 1.  
duypn.chupuh@gialai.gov.vn Phan Ngọc Duy
 1.  
gddt.chupuh@gialai.gov.vn Phòng Giáo dục
 1.  
hahtt.chupuh@gialai.gov.vn Hoàng Thị Thúy Hà
 1.  
haind.chupuh@gialai.gov.vn Ngô Đức Hải
 1.  
hainx.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Xuân Hải
 1.  
haitq.chupuh@gialai.gov.vn Trịnh Quang Hải
 1.  
hanv.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Văn Hạ
 1.  
haupv.chupuh@gialai.gov.vn Phan Văn Hậu
 1.  
hautd.chupuh@gialai.gov.vn Trần Đức Hậu
 1.  
hiennt.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Thị Hiền
 1.  
hientt.chupuh@gialai.gov.vn Trần Thị Hiền
 1.  
hoaht.chupuh@gialai.gov.vn Hoàng Trần Hòa
 1.  
hoandt.chupuh@gialai.gov.vn Đinh Thị Hoan
 1.  
hoidv.chupuh@gialai.gov.vn Đoàn Văn Hợi
 1.  
hointh.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Thị Hồng Hợi
 1.  
huenv.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Văn Huệ
 1.  
hunglm.chupuh@gialai.gov.vn Lưu Minh Hùng
 1.  
hunglv.chupuh@gialai.gov.vn Lê Việt Hưng
 1.  
hungpv.chupuh@gialai.gov.vn Phan Văn Hưng
 1.  
huongntt.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Thị Thu Hương
 1.  
huongvv.chupuh@gialai.gov.vn Vũ Văn Hường
 1.  
huyenhtd.chupuh@gialai.gov.vn Hồ Thị Diệu Huyền
 1.  
huyennt.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Thị Huyền
 1.  
huyvd.chupuh@gialai.gov.vn Vũ Đức Huy
 1.  
jongs.chupuh@gialai.gov.vn Siu Jông
 1.  
khanhnl.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Long Khánh
 1.  
khanhnv.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Văn Khanh
 1.  
khapn.chupuh@gialai.gov.vn Phạm Ngọc Kha
 1.  
lamtv.chupuh@gialai.gov.vn Thạch Văn Lam
 1.  
lamtvan.chupuh@gialai.gov.vn Tạ Văn Lâm
 1.  
lettm.chupuh@gialai.gov.vn Trần Thị Mỹ Lệ
 1.  
lieuhh.chupuh@gialai.gov.vn Hồ Hoàng Liêu
 1.  
linhlv.chupuh@gialai.gov.vn Phan Văn Linh
 1.  
linhnd.chupuh@gialai.gov.vn Nay Đức Linh
 1.  
loantth.chupuh@gialai.gov.vn Trần Thị Hồng Loan
 1.  
loidb.chupuh@gialai.gov.vn Đặng Bá Lỗi
 1.  
longk.chupuh@gialai.gov.vn Kpă Long
 1.  
luubn.chupuh@gialai.gov.vn Bùi Ngọc Lựu
 1.  
lynt.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Thị Ly
 1.  
minhdl.chupuh@gialai.gov.vn Đặng Lê Minh
 1.  
minhnv.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Văn Minh
 1.  
nganpv.chupuh@gialai.gov.vn Phạm Văn Ngàn
 1.  
ngantt.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Thị Thanh Nga
 1.  
nghianv.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Văn Nghĩa
 1.  
ngoansy.chupuh@gialai.gov.vn Siu Y Ngoan
 1.  
ngocpd.chupuh@gialai.gov.vn Phạm Đức Ngọc
 1.  
ngongky.chupuh@gialai.gov.vn Ksor Y Ngông
 1.  
nnptnt.chupuh@gialai.gov.vn Phòng Nông nghiệp
 1.  
phietsh.chupuh@gialai.gov.vn Siu H'Phiết
 1.  
phongtt.chupuh@gialai.gov.vn Trần Thị Phong
 1.  
phraost.chupuh@gialai.gov.vn Siu Thun Phrâo
 1.  
phuongltl.chupuh@gialai.gov.vn Lê Thị Lan Phương
 1.  
quangnt.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Thanh Quang
 1.  
quocds.chupuh@gialai.gov.vn Đậu Sỹ Quốc
 1.  
quynq.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Quang Quý
 1.  
santt.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Thị Thu Sa
 1.  
soivt.chupuh@gialai.gov.vn Vũ Thị Sợi
 1.  
sonlt.chupuh@gialai.gov.vn Lê Tây Sơn
 1.  
sonvv.chupuh@gialai.gov.vn Võ Văn Sơn
 1.  
taidx.chupuh@gialai.gov.vn Đặng Xuân Tài
 1.  
thachlv.chupuh@gialai.gov.vn Lê Văn Thạch
 1.  
thailq.chupuh@gialai.gov.vn Lê Quang Thái
 1.  
thaiph.chupuh@gialai.gov.vn Phạm Hồng Thái
 1.  
thanhnh.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Hữu Thanh
 1.  
thanhtv.chupuh@gialai.gov.vn Trần Viết Thanh
 1.  
thaohtt.chupuh@gialai.gov.vn Hồ Thị Thu Thảo
 1.  
thiemnv.chupuh@gialai.gov.vn Ngô Văn Thiêm
 1.  
thitd.chupuh@gialai.gov.vn Trần Đình Thi
 1.  
thupt.chupuh@gialai.gov.vn Phạm Thị Thu
 1.  
thuynt.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Thị Thùy
 1.  
tiennt.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Trọng Tiến
 1.  
tiennv.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Văn Tiến
 1.  
tiennva.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Văn Tiến
 1.  
tieppk.chupuh@gialai.gov.vn Phạm Khắc Tiệp
 1.  
toanlc.chupuh@gialai.gov.vn Lương Cao Toàn
 1.  
trangtt.chupuh@gialai.gov.vn Trần Thị Trang
 1.  
trinhnc.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Công Trình
 1.  
truongnn.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Như Trường
 1.  
tuanld.chupuh@gialai.gov.vn Lê Đình Tuân
 1.  
tuanpn.chupuh@gialai.gov.vn Phạm Ngọc Tuấn
 1.  
tuantn.chupuh@gialai.gov.vn Thủy Ngọc Tuấn
 1.  
tuanvn.chupuh@gialai.gov.vn Vũ Ngọc Tuấn
 1.  
tunm.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Minh Tứ
 1.  
tuongnv.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Văn Tường
 1.  
tuyetdth.chupuh@gialai.gov.vn Dương Thị Hồng Tuyết
 1.  
tyvt.chupuh@gialai.gov.vn Võ Thị Tỵ
 1.  
vietlt.chupuh@gialai.gov.vn Lê Thanh Việt
 1.  
ngocdv.chupuh@gialai.gov.vn Đỗ Văn Ngọc
 1.  
tambt.chupuh@gialai.gov.vn Bùi Thị Tâm
 1.  
lamd.chupuh@gialai.gov.vn Đoàn Lâm
 1.  
bunks.chupuh@gialai.gov.vn Ksor Bun
 1.  
tuananhn.chupuh@gialai.gov.vn Nguyễn Tuấn Anh
 1.  
thanhvd.chupuh@gialai.gov.vn Vũ Đình Thành
 1.  
tramdtm.chupuh@gialai.gov.vn Dương Thị Mộng Trâm

hoavan.png

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 2
Tháng hiện tại: 24
Năm hiện tại: 268
Tổng số lượt truy cập: 2347
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png