Tọa đàm “xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nêu gương”

Tọa đàm “xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nêu gương”

Thực hiện Kế hoạch số 83-KH/HU, ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tổ chức Toạ đàm “đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; sáng ngày 12/8/2022, tại Hội trường 10/12 của huyện, Thường trực Huyện uỷ tổ chức toạ đàm của Khối Đảng với chủ đề “xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nêu gương” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chủ trì buổi tọa đàm là các đồng chí: Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và Nguyễn Huy Châu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

1.jpg
Điểm cầu chính: Hội trường 10/12
 
Thành phần tham dự toạ đàm tại điểm cầu của huyện: Có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X (đang công tác tại các cơ quan ở huyện); trưởng, phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy (ở các cơ quan, đơn vị huyện); trưởng các cơ quan, đơn vị có nội dung tham luận.
Tại điểm cầu các xã, thị trấn: Chủ trì là đồng chí Bí thư Đảng ủy. Thành phần tham dự, có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn; trưởng, phó các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xã, thị trấn; cán bộ, công chức xã, thị trấn; ban giám hiệu các trường học đứng chân trên địa bàn xã, thị trấn.

2.jpg
Điểm cầu xã Ia Hrú
 
Thông qua báo cáo đề dẫn khai mạc Toạ đàm, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh và khẳng định thêm về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nêu gương. Đó chính là "nền tảng", là "linh hồn" góp phần quan trọng làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. 
Tại phần tham luận và thảo luận của các đại biểu dự Tọa đàm, các ý kiến đã làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nêu gương cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ trong những năm qua; đánh giá, phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; nêu lên một số giải pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
 Kết luận Tọa đàm, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các đồng chí đại biểu, khái quát lại một số vấn đề về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nêu gương để thống nhất thực hiện trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Đồng thời đồng chí đã kết luận những nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp cụ thể, yêu cầu các Tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và mỗi cán bộ, đảng viên cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Từ kết quả Tọa đàm hôm nay, Thường trực Huyện ủy tin tưởng rằng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu gương cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ huyện nói chung và của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nói riêng sẽ đạt được những kết quả mới, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống./.
Trần Hiền

Quay lại