Hội nghị tổng kết tình hình công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

04/01/2019

Ngày 18/12/2018 UBND xã IaDReng đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và triển khai  phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

7.png