Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

18/01/2019

Tại hội nghị đã thảo luận đánh giá được kết quả công tác của năm 2018 và đua ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. Qua đó cũng đánh giá được những mặt đạt được và những tồn tại còn hạn chế cần khắc phục trong năm 2019. Trong buổi hội nghị đã tiến hành tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2018. 

anh-moi.jpg
Quang cảnh tại hội nghị

Tác giả: Mai Thị Hoa