BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện chính sách của nhà nước đối với thanh niên theo quy định Luật Thanh niên năm 2020 trên địa bàn xã Ia Hla

09/09/2022

BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện chính sách của nhà nước đối với thanh niên theo quy định Luật Thanh niên năm 2020 trên địa bàn xã Ia Hla