Cấp giống cây trồng rừng tại xã Ia Hrú

27/09/2017

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với UBND xã Ia Hrú cấp giống cây trồng cho nông dân trên địa bàn xã.