gt.jpg
 
 

 

 
 

Xã Chư Don nằm ở phía tây huyện Chư Pưh cách trung tâm huyện 6km, được chia tách từ xã Nhơn Hòa theo Nghị định số 46/2008/NĐ-CP.
Diện tích tự nhiên là 3512,19ha.
Xã có 5 thôn, làng với 738 hộ/ 3813 khẩu. Với 6 dân tộc Jrai, Ê đê, Kinh, Mường, Dao; trong đó: Jrai chiếm 84,4%.
Số hộ nghèo trên địa bàn xã là 148 hộ chiếm 20%, hộ cận nghèo là 180 hộ chiếm 24,3%.
Đảng bộ xã có 79 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ.


 

     Plei Thơh Ga A


Sự thành lập: Plei Thơh Ga được thành lập năm 1976, đến năm 1996 tách thành 2 thôn là Plei Thơh Ga A và Plei Thơh Ga B.

Địa giới: Plei Thơh Ga A nằm cách trung tâm xã khoảng 4 km về phía tây của xã Chư Don, phía bắc giáp thị trấn Nhơn Hòa, đông giáp Ia Khưng, Nam giáp Thơh Ga B, xã Chư Don, tây giáp Plei Thơh Ga B.

Diện tích: 824,33ha.

Dân số: 247 hộ/ 1182 khẩu. Trong đó: Kinh 49 hộ/267 khẩu, Jrai: 1953 hộ/897 khẩu, Bana: 1 hộ/5 khẩu, Ê đê: 2 hộ/ 11 khẩu.

Tổng diện tích gieo trồng: 623,2ha, trong đó cây hồ tiêu 135 ha, cà phê 95 ha, ngô lai 140ha, sắn 45ha, khoai lang 10ha, rau đậu các loại 60 ha, lúa nước 117ha (trong đó diện tích xâm canh 325 ha). Đàn gia súc 356 con, Đàn gia cầm 708 con. Tổng thu nhập bình quân đầu người 9,5 triệu đồng/người/năm.

Phương tiện giao thông trong làng gồm: công nông có 87 xe, mô tô có 202 xe, phục vụ đi lại và chuyên chở hàng hóa.

100 % hộ được dùng điện thắp sáng, ti vi, dịch vụ thông tin liên lạc được thông suốt. Toàn thôn có 77 nhà cây dựng kiên cố, 165 nhà xây dựng bán kiến cố; nhà tạm 5 nhà.

Thành tích: Năm 2020 được UBND huyện Chư Pưh công nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới; Năm 2018 được UBND huyện Chư Pưh công nhận thôn đạt chuẩn văn hóa.

Tổng số học sinh đi học các trường 312 em. Trong đó: Mẫu giáo: 79 em; Tiểu học: 168 em; THCS: 42 em, THPT: 22 em.

Chi bộ thôn có 9 Đảng viên. Ban công tác mặt trận có 08 thành viên, chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có 43 Đoàn viên, chi hội Cựu chiến binh có 15 hội viên, Chi hội phụ nữ có 187 hội viên, Chi hội nông dân có 187 hội viên, Chi hội người cao tuổi có 11 hội viên.
 

 

     Plei Thơh Ga B


Sự thành lập: Plei Thơh Ga B thành lập năm 1996 trên cơ sở tách Plei Thơh Ga thành 2 thôn Plei Thơh Ga A và Plei Thơh Ga B.

Địa giới: nằm cách trung tâm xã khoảng 5 km về phía Đông Nam, phía Đông giáp thị trấn Nhơn Hòa, Tây giáp Plei Hlốp, xã Chư Don, Nam giáp xã Ia Phang, Bắc giáp Plei Thơh Ga A, xã Chư Don.

Diện tích: 779,65ha.

Dân số: 247 hộ/ 1203 khẩu. Trong đó: Kinh 37 hộ/126 khẩu, Jrai: 210 hộ/1126 khẩu.

Tổng diện tích gieo trồng: 156 ha, trong đó cây hồ tiêu 32 ha, cà phê 45 ha, ngô lai 12ha, sắn 28 ha, rau đậu các loại 08 ha, lúa nước 31ha (trong đó diện tích xâm canh 81 ha). Đàn gia súc 1780 con (trong đó đàn heo của trang trại ông Nuôi và ông Tâm 1656 con), đàn gia cầm 607 con. Hàng năm thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch xã giao. Tổng thu nhập bình quân đầu người 19,5 triệu đồng/người/năm.

Phương tiện giao thông trong làng gồm: công nông có 46 xe, mô tô, xe máy có 226 xe, phục vụ đi lại và chuyên chở hàng hóa.

100 % hộ được dùng điện thắp sáng, ti vi, dịch vụ thông tin liên lạc được thông suốt. toàn thôn có 115 nhà xây dựng kiên cố chiếm 48,5%, 114 nhà xây dựng bán kiến cố chiếm 43,9 %; nhà tạm 31 nhà chiếm 20%.


Thành tích: Năm 2010 được UBND huyện Chư Pưh công nhận thôn đạt chuẩn văn hóa.

Tổng số học sinh đi học các trường 311 cháu. Trong đó: Mẫu giáo: 72 cháu; Tiểu học: 166 em; THCS: 60 em, trung học phổ thông: 13 em.

Chi bộ thôn có 10 Đảng viên. Ban công tác mặt trận có 09 thành viên, chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có 21 Đoàn viên, chi hội Cựu chiến binh có 17 hội viên, Chi hội phụ nữ có 183 hội viên, Chi hội nông dân có 163 hội viên, Chi hội người cao tuổi có 47 hội viên.
 

     Ia Khưng


Sự thành lập: Ngày 04/8/2014 Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai ban hành quyết định số 617/QĐ-UBND về việc thành lập thôn Ia Khưng thuộc xã Chư Don, huyện Chư Pưh có diện tích tự nhiên 1.380,86 ha và 114 hộ với 594 nhân khẩu trên cơ sở điều chỉnh của Plei Lao thuộc xã Chư Don quản lý.

Địa giới: Thôn Ia Khưng nằm cách trung tâm xã khoảng 7 km về phía Đông Bắc. Ranh giới của thôn: Phía Đông giáp Thị trấn Nhơn Hòa, Phía Tây giáp xã Ia Hla, phía Nam giáp thôn Plei Thơh Ga A, phía Bắc giáp xã Ia Dreng.

Diện tích: 1.380,86 ha.

Dân số: 160 hộ vơi 1080 khẩu (Trong đó: dân tộc Kinh 11 hộ/42 khẩu; jrai 145 hộ/ 1016 khẩu; Bana: 4 hộ/22 khẩu).

Tổng diện tích gieo trồng: 237 ha, trong đó cây hồ tiêu 95 ha, cà phê 50 ha, ngô lai 26ha, sắn 25 ha, rau đậu các loại 6 ha, lúa nước 35ha (trong đó diện tích xâm canh 149 ha). Đàn gia súc 785 con (trong đó đàn heo của trang trại ông Vươn 500 con), Đàn gia cầm 607 con. Hàng năm thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch xã giao. Tổng thu nhập bình quân đầu người: 6,65 triệu đồng/người/năm.

Phương tiện giao thông trong làng gồm: công nông có 42 xe, mô tô có 143 xe, phục vụ đi lại và chuyên chở hàng hóa.

100 % hộ được dùng điện thắp sáng, ti vi, dịch vụ thông tin liên lạc được thông suốt. toàn thôn có 06 nhà cây dựng kiên cố chiếm 4%, 114 nhà xây dựng bán kiến cố chiếm 76 %; nhà tạm 31 nhà chiếm 20%.

Thành tích: Năm 2016 thôn được UBND huyện Chư Pưh công nhận thôn đạt chuẩn văn hóa.

Tổng số học sinh đi học các trường 251 cháu. Trong đó: Mẫu giáo: 46 cháu; Tiểu học: 125 cháu; THCS: 80 cháu.

Chi bộ thôn có 10 Đảng viên. Ban công tác mặt trận có 08 thành viên, chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có 21 Đoàn viên, chi hội Cựu chiến binh có 10 hội viên, Chi hội phụ nữ có 132 hội viên, Chi hội nông dân có 113 hội viên, Chi hội người cao tuổi có 11 hội viên.
 

     Plei Hlốp


Sự thành lập: Thôn được thành lập theo Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND, ngày 7/9/2006 của UBND tỉnh Gia Lai trên cơ sở 34 hộ gia đình với 198 nhân khẩu là dân từ các thôn khác của xã đến định cư tại khu vực.

Địa giới: phía Đông giáp cánh đồng Ia Lốp; phía Tây giáp xã Ia HLa; phía Nam giáp thôn Plei Ngăng (đường đất); phía Bắc giáp xã Ia Hla.

Diện tích: 557,35 ha.

Dân số: thôn có 82 hộ/ 395 khẩu. Trong đó: Kinh 6 hộ/ 16 khẩu, Jrai: 72 hộ/ 359 khẩu, Ê đê: 1 hộ/ 2 khẩu.

Tổng diện tích gieo trồng: 220,8 ha, trong đó cây hồ tiêu 06 ha, cà phê 03 ha, ngô lai 36,3 ha, sắn 64 ha, lúa nước 100,5 ha (trong đó diện tích xâm canh 91 ha). Đàn gia súc 319 con (trong đó đàn heo 21 con, đàn bò 299 con). Trong đó đàn bò do người dân chăn thả thuê 205 con. Đàn gia cầm 226 con. Hàng năm thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch xã giao. Tổng thu nhập bình quân đầu người 8,5 triệu đồng/người/năm.

Phương tiện giao thông trong làng gồm: công nông có 33 xe, mô tô, xe máy có 75 xe, phục vụ đi lại và chuyên chở hàng hóa.

100 % hộ được dùng điện thắp sáng, ti vi, dịch vụ thông tin liên lạc được thông suốt. Toàn thôn có 47 nhà xây dựng bán kiên cố, chiếm 58,7%, nhà tạm 33 nhà, chiếm 41,3%.

Tổng số 105 em đi học. Trong đó mẫu giáo 26 em, tiểu học 57 em học tại điểm trường của thôn, 20 em học sinh THCS học tại Trường TH – THCS Kpă Klơng, 02 em học sinh THPT học tại trường Nguyễn Thái Học.

Chi bộ thôn có 11 Đảng viên. Ban công tác mặt trận có 09 thành viên, chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có 10 Đoàn viên, chi hội Cựu chiến binh có 10 hội viên, Chi hội phụ nữ có 76 hội viên, Chi hội nông dân có 80 hội viên, Chi hội người cao tuổi có 15 hội viên.
 

 

     Plei Ngăng
 

Sự thành lập: Thôn được thành lập theo Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND, ngày 7/9/2006 của UBND tỉnh Gia Lai trên cơ sở 32 hộ gia đình với 126 nhân khẩu là dân từ các thôn khác của xã đến định cư tại khu vực.

Địa giới: phía Đông giáp cánh đồng Ia Lốp; phía Tây giáp xã Ia Hla; phía Nam giáp xã Ia BLứ; phía Bắc giáp thôn Plei HLốp (đường đất).

Diện tích: 109,4 ha.

Dân số: thôn có 35 hộ/ 167 khẩu. Trong đó: Kinh 4 hộ/ 12 khẩu, Jrai: 22 hộ/ 120 khẩu.

Tổng diện tích gieo trồng: 82.82  ha, trong đó cây hồ tiêu 1,5 ha, điều 3 ha, sắn 37 ha, lúa nước 41,32ha. Đàn gia súc: bò 180 con (100 chăn hộ cho người thị trấn), đàn gia cầm 100 con, chó 20 con.

Phương tiện giao thông trong làng gồm: công nông có 6 xe, mô tô, xe máy có 20 xe, phục vụ đi lại và chuyên chở hàng hóa.

100 % hộ được dùng điện thắp sáng, ti vi, dịch vụ thông tin liên lạc được thông suốt. toàn thôn có 4 nhà xây dựng kiên cố, 28 nhà xây dựng bán kiến cố; nhà tạm 3 nhà.

Thành tích: Năm 2020 được UBND huyện Chư Pưh công nhận thôn đạt chuẩn văn hóa.

Tổng số học sinh đi học các trường 56 cháu. Trong đó: Mẫu giáo: 10 cháu; Tiểu học: 25 em; THCS: 18 em, trung học phổ thông: 03 em.

Chi bộ thôn có 06 Đảng viên. Ban công tác mặt trận có 09 thành viên, chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có 12 Đoàn viên, chi hội Cựu chiến binh có 01 hội viên, Chi hội phụ nữ có 23 hội viên, Chi hội nông dân có 25 hội viên, Chi hội người cao tuổi có 10 hội viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Xã Chư Don - Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Xã Chư Don - huyện Chư Pưh
- Điện thoai: 090533381 - Email: chudon.chupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Bà Nay H' Điệp, PCT UBND xã
- Giấy phép: 09/GP-TTĐT ngày 11/11/2020  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 124
Tổng số lượt truy cập: 777
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png