15-20.png
 
 
THÀNH TỰU GIAI ĐOẠN 2015-2020
 
Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm (theo giá so sánh 2010) đạt 9,5%/11,16% (đạt 85,1% so với Nghị quyết). Tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) đạt 411,4 tỷ đồng (đạt 99,4% so với nghị quyết). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, thương mại và dịch vụ tăng so với nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,6 triệu đồng/người/năm. Sản xuất nông nghiệp vẫn là chủ đạo trong cơ cấu kinh tế của xã, tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện là 9.088,8 ha, tổng sản lượng lương thực 6.678,7 tấn.
Công tác quản lý bảo vệ rừng được tập trung chỉ đạo, nên đã từng bước hạn chế tình trạng lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, khai thác vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép; tổng diện tích kê khai thông tin sản xuất nương rẫy trên đất lâm nghiệp: diện tích trồng rừng trong nhiệm kỳ là 51,75 ha với 32 hộ. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 95% so với tổng diện tích đo đạc trên địa bàn; đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1.928 trường hợp. Thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 4.357.934.000 đồng (Nghị quyết 9.450.000.000 đồng) đạt 45,5%, trong đó thu trên địa bàn 613.705.000 đồng (Nghị quyết 950.000.000 đồng) đạt 63,1%. Tổng chi ngân sách 4.263.051.596 đồng, đạt 97%. Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Thương mại dịch vụ trên địa bàn xã đang từng bước phát triển ổn định, có 07 Công ty, doanh nghiệp trồng cao su, 01 trung tâm chợ, 07 nhà xe, với 12 xe giường nằm; 09 quán ăn uống giải khát, 5 cửa hàng thuốc tây, 02 cửa hàng điện cơ, 02 cơ sở kinh doanh, sản xuất giống cây trồng, 03 máy xay xát lương thực và thu mua nông sản, 02 tiệm cơ khí, 93 hộ kinh doanh tạp hoá, 02 hợp tác xã (HTX Nông nghiệp Đại Ngàn, HTX Dịch vụ Thiên An 1).
Giáo dục tiếp tục được đầu tư phát triển, cơ sở, vật chất được trang bị đầy đủ; việc xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm đầu tư đến năm 2019 có 03 trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ I; việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế được chú trọng, 100% hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đến nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên toàn xã đạt 91,02%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng thôn, làng văn hóa, công sở văn hóa được triển khai đồng bộ, đến cuối nhiệm kỳ có 06/06 thôn, làng văn hóa, công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền có 1.320 hộ gia đình. Tổng số hộ nghèo theo tiêu chí mới đến nay là 92 hộ (giảm 20 hộ so với đầu nhiệm kỳ), hộ cận nghèo 135 hộ (tăng 06 hộ).
Hiện nay Đảng bộ có 93 đảng viên, so với đầu nhiệm kỳ tăng 30 đảng viên. Bình quân hằng năm kết nạp 06 đảng viên; thành lập mới 05 chi bộ thôn, làng có chi ủy. Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo nên có sự chuyển biến tích cực, việc nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân được kịp thời, việc triển khai và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở từng bước được nâng lên, quyền làm chủ của nhân dân được mở rộng và phát huy. Tổng số cán bộ, công chức cấp xã, thôn, làng trên địa bàn đến nay là 84 người: Tổng số cán bộ cấp xã là 30 đồng chí.
 
 
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Xã Ia Blứ-Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: xã Ia Blứ - Chư Pưh
- Điện thoai: 0986499572 - Email: iablu.chupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: ông Lê Quang Vang, Quyền Chủ tịch UBND xã
- Giấy phép: 09/GP-TTĐT ngày 11/11/2020  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 14
Tổng số lượt truy cập: 46
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png