15-20.png
 
 

 
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; Đảng uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, quần chúng nhân dân các dân tộc trong toàn xã đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác xóa đói giảm nghèo đạt những kết quả tích cực. Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân có nhiều tiến bộ theo hướng thiết thực và hiệu quả; hàng năm đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, Quốc phòng an ninh. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện và từng bước đáp ứng được yêu cầu đề ra, nhất là trong thực hiện cơ chế “một cửa”.
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng. Hệ thống chính trị từ xã xuống thôn được kiện toàn, củng cố, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ được thực hiện đảm bảo nguyên tắc, quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, ngày càng đi vào nề nếp. Công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đạt được những kết quả quan trọng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện nghiêm túc. Mặt trận và các đoàn thể đã chú trọng hướng về cơ sở, tập trung phát triển đoàn viên, hội viên và xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: xã Ia Dreng-huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: xã Ia Dreng - Chư Pưh
- Điện thoai: 0966825127- Email: iadreng.chupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: ông Lê Văn Cửu, Chủ tịch UBND xã
- Giấy phép:  09/GP-TTĐT ngày 11/11/2020  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 2
Tổng số lượt truy cập: 26
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png