gt.jpg
 
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ IA HLA
1.

ĐẢNG BỘ XÃ IA HLA
 

BÍ THƯ: Siu Jong
Số điện thoại: 0973368678
 
PHÓ BÍ THƯ: Rahlan Hoen
Số điện thoại: 0973831928
 
2.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ IA HLA
 
PHÓ CHỦ TỊCH: Siu Răih
Số điện thoại: 0358060749
 
3.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA HLA
 
CHỦ TỊCH:
Số điện thoại:
 
PHÓ CHỦ TỊCH: Nguyễn Đức Tôn
Số điện thoại: 0368759679
PHÓ CHỦ TỊCH: Dương Đình Bình
Số điện thoại: 0335355511
 
4.

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ IA HLA
 
CHỦ TỊCH: Rmah Alin
Số điện thoại: 0378798454
 
PHÓ CHỦ TỊCH: Siu H' Ami
Số điện thoại:  
5.

HỘI NÔNG DÂN XÃ IA HLA
 
CHỦ TỊCH: Niang Mak
Số điện thoại:
 
PHÓ CHỦ TỊCH: Nguyễn Thanh Hải
Số điện thoại: 0326638736
 
6.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ IA HLA
 
CHỦ TỊCH: Đỗ Thị Nhung
Số điện thoại: 0975017800
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH: Siu H’ Ayếu
Số điện thoại: 0372123212
 
7.

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ IA HLA
 
CHỦ TỊCH: Bùi Xuân Triều
Số điện thoại: 0395437521
 
PHÓ CHỦ TỊCH: Dương Văn Sơn
Số điện thoại: 0976322659
 
8.

ĐOÀN TN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ IA HLA
 
BÍ THƯ: Siu Hyôih
Số điện thoại: 0368759673
 
PHÓ BÍ THƯ: Kpuih Rung
Số điện thoại: 0354701584
 
9.

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ IA HLA
 
CHỦ TỊCH: Trần Xuân Hào
Số điện thoại: 0975263991 
10.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ IA HLA
 
CHỦ TỊCH: Lê Thị Ân
Số điện thoại: 
0344768138
 
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Xã Ia Hla Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: xã Ia Hla - Chư Pưh
- Điện thoai: 0335355511- Email: iahlachupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông Dương Đình Bình, Quyền chủ tịch UBND xã.
Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
-

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 2
Tuần hiện tại: 8
Tháng hiện tại: 57
Năm hiện tại: 357
Tổng số lượt truy cập: 809
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png